Add parallel Print Page Options

Ett nytt skott

11 Davids kungliga familj ska skäras av och huggas ner som ett träd. Men från den avhuggna roten ska ett skott växa upp, en ny gren från den gamla roten.

Herrens Ande ska vila över honom, visdomens, förståndets och kraftens Ande, Herrens kunskaps och fruktans Ande.

Hans lust ska vara att lyda Herren. Han ska inte döma efter det som ögonen ser, efter falska bevis eller rykten,

utan han ska försvara de fattiga och de som blivit utnyttjade. Han ska döma deras förtryckare.

Han ska vara klädd i rättfärdighet och sanning.

På den dagen ska varg och lamm vila bredvid varandra, och leoparder och killingar ska umgås i fred. Kalvar och gödboskap ska vara trygga bland lejon, och ett litet barn ska leda dem.

Kor ska beta bland björnar, björnungar och kalvar ligga bredvid varandra och lejon äta gräs som kor.

Småbarn ska krypa omkring bland giftiga ormar, och om ett av dem sticker handen i ett ormbo, ska det inte skadas.

Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller skadligt, för på samma sätt som vattnet fyller havet, ska jorden vara full av Herrens kunskap.

10 På den dagen ska han som är arvtagaren till kung David vara ett frälsningens banér för hela världen. Folken ska söka sig till honom, för landet där han bor kommer att vara en underbar plats.

11 Då ska Herren föra tillbaka resten av sitt folk för andra gången. De ska återvända till Israels land från Assyrien, Övre och Nedre Egypten, Etiopien, Elam, Babylonien, Hamat och länderna utmed kusterna.

12 För folken ska han resa ett banér att samlas omkring. Han ska samla de förskingrade israeliterna från jordens alla ändar.

13 Då ska äntligen avundsjukan mellan Juda och Israel ta slut, så att de inte längre kommer att ligga i krig med varandra.

14 Tillsammans ska de anfalla de folk som tagit deras land i besittning, filisteerna i väster och i öster de folk som bor där. Med förenade styrkor ska de besegra dem och ockupera Edom, Moab och Ammon.

15 Herren ska låta en torr väg leda genom Röda havet och en het vind blåsa över Eufrat så att den delas i sju småfloder som går att ta sig över till fots.

16 Han ska göra en rak väg från Assyrien för dem som finns kvar där och vill vända tillbaka hem därifrån, på samma sätt som han gjorde för länge sedan, när Israel vände tillbaka från Egypten.