A A A A A
Bible Book List

Jesaja 25 Svenska 1917 (SV1917)

25 HERRE, du är min Gud; jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underfulla ting, du utför rådslut ifrån fordom tid, fasta och beståndande.

Ja, du har gjort staden till en stenhop, den befästa staden till en grushög; främlingarnas palats står ej mer där såsom en stad, aldrig skall det byggas upp igen.

Därför måste nu det vilda folket ära dig, den grymma hednastaden frukta dig.

Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.

Och såsom du kuvar hettan, när det är som torrast, så kuvar du främlingarnas larm; ja, såsom hettan dämpas genom molnens skugga, så dämpas de grymmas segersång.

Och HERREN Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, väl klarat.

Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och det täckelse som betäcker alla folkslag.

Han skall för alltid göra döden om intet; och Herren, HERREN skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har HERREN talat.

På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.

10 Ty HERRENS hand skall vila över detta berg, men Moab skall bliva nedtrampad i sitt eget land, likasom strå trampas ned i gödselpölen.

11 Och huru han än där breder ut sina händer, lik simmaren, när han simmar, så skall dock hans högmod bliva nedbrutet, trots hans händers alla konster.

12 Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar, han slår det till jorden, ned i stoftet.

Jesaja 25 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lov och pris till Herren

25 Herre, du är min Herre,
    jag vill upphöja dig och prisa ditt namn.
Du har fullföljt dina planer,
    gjort underbara ting sedan urtiden,
    i stor trofasthet.
Du har förvandlat staden till en grushög,
    lagt befästningen i ruiner.
Främlingarnas fästning är inte längre någon stad
    och kommer aldrig mer att byggas upp igen.
Därför ärar ett starkt folk dig,
    och grymma nationer fruktar dig.
Du är en fästning för den svage,
    en fästning för den fattige i hans nöd,
    en tillflykt undan storm,
en skugga i hettan.
    De grymmas andedräkt är
som en störtskur mot en vägg,
    som hettan i ett ökenland.
Du tystar främlingarnas larm,
    och som skuggan av ett moln
tar de grymmas sång slut.

Här på detta berg ska härskarornas Herre
    ordna ett gästabud för alla folk,
en fest med mycket mat och viner av högsta kvalitet,
    rätter av bästa slag och utsökt, klarat vin.
På detta berg ska han förstöra den svepning
    som täcker alla folk,
    den slöja som skyler alla nationer.
Han ska för alltid göra slut på döden.
    Herren, Herren ska torka bort alla tårar från alla ansikten
och göra slut på sitt folks vanära på hela jorden. Herren har talat.
På den dagen ska man säga:
    ”Det här är vår Gud,
den som vi väntade på,
    vår räddare.
Det här är Herren som vi väntade på.
    Låt oss jubla och vara glada
över hans räddning.”

10 För Herrens hand vilar över detta berg,
    men Moab ska trampas ner
som halm i dyn under hans fötter.
11     Han breder ut sina händer mitt i halmen
som simmaren som ska simma.
    Gud ska göra slut på hans stolthet
över vad han med sina händer kan åstadkomma.[a]
12     Dina höga fästningsmurar förstör han
och bryter ner dem till marken,
    gör dem till grus.

Footnotes:

  1. 25:11 Grundtextens innebörd i versens sista del är oviss.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes