A A A A A
Bible Book List

Jesaja 12 Svenska Folkbibeln (SFB)

Det frälsta Israels lovsång

12 På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, Herre,
    du var vred på mig,
men din vrede har upphört
    och du tröstar mig.
Se, Gud är min frälsning,
    jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning."
Med fröjd skall ni ösa vatten
    ur frälsningens källor.

På den dagen skall ni säga:
    "Tacka Herren,
åkalla hans namn,
    gör hans gärningar kända bland folken.
Förkunna att hans namn är upphöjt.
Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.
Låt detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor,
    han är mitt ibland er."

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Jesaja 12 Nya Levande Bibeln (SVL)

Lovsång till Herren

12 Då ska du säga: Jag vill prisa dig, Gud! Du var arg på mig, men nu tröstar du mig.

Ja, Gud har kommit för att hjälpa mig! Jag ska lita på honom och inte vara rädd, för Herren är min starkhet och min sång. Han ska bli min frälsning.

Med glädje ska jag dricka ur frälsningens källa!

När den underbara dagen är inne, kommer du att säga: Tacka Herren! Prisa hans namn! Tala om för världen vad han har gjort och upphöj honom!

Sjung till Herrens ära, för det han har gjort.

Gör det känt över hela världen. Prisa honom alla ni som bor i Jerusalem, för den Helige i Israel, han som bor bland er, är stor och mäktig.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes