Add parallel Print Page Options

O, om mitt huvud vore en vattenbrunn
    och mitt öga en källa av tårar,
då skulle jag gråta dag och natt
    över de fallna bland mitt folk.
Om jag ändå hade en rastplats i öknen,
    om jag kunde lämna mitt folk och gå bort från dem,
för de är äktenskapsbrytare allesammans,
    en samling trolösa.

”De spänner sin tunga som en pilbåge.
    Lögn, inte sanning, triumferar i landet.
De går från den ena ondskan till den andra,
    och mig vill de inte veta av, säger Herren.
Var och en bör vara på sin vakt mot sin vän
    och inte ens lita på sin bror.
För varje bror bedrar
    och varje vän skvallrar.
Var och en lurar sin nästa,
    de talar inte sanning.
De har lärt sina tungor att ljuga,
    de tröttar ut sig med att handla fel.[a]
Du bor mitt ibland svek.
    I sitt svek vill de inte veta av mig, säger Herren.”

Därför säger härskarornas Herre:

”Jag ska rena dem och pröva dem.
    Vad skulle jag annars kunna göra med dottern mitt folk?
Deras tunga är en dödande pil.
    Deras mun talar svek.
Var och en talar fredligt med sin nästa
    men lägger i sitt hjärta ut fällor mot honom.
Skulle jag inte straffa dem för sådant?
    säger Herren.
Skulle jag inte hämnas
    på ett sådant folk?”

Klagan över Jerusalem och Juda

10 Jag vill gråta och klaga över bergen,
    sjunga en klagosång över öknens betesmarker.
De ligger förbrända,
    och ingen går där.
Boskapens råmande hörs inte mer,
    och himlens fåglar och de vilda djuren
har flytt och är borta.

11 ”Jag ska förvandla Jerusalem till en ruinhög
    och ett tillhåll för schakaler,
och ödelägga Juda städer
    så att ingen kan bo där.”

12 Vem är så vis att han kan förstå det här? Till vem har Herren talat så att han kan förklara det? Varför har landet fördärvats så, förbränts som en öken där ingen går?

13 Herren svarade: ”Därför att de har övergett min lag som jag ålagt dem. De har inte lyssnat till mig och inte följt min lag 14 utan följt sina egna hårda hjärtan och gått efter baalsgudarna, precis som deras förfäder lärt dem.” 15 Därför säger härskarornas Herre, Israels Gud: ”Se, jag ska ge dem malört att äta och förgiftat vatten att dricka. 16 Jag ska förskingra dem bland folk som varken de eller deras förfäder kände, och jag ska förfölja dem med svärd tills jag har utplånat dem.”

17 Så säger härskarornas Herre:

”Beakta och kalla på gråterskor,
    så att de kommer!
Skicka efter duktiga kvinnor,
    så att de kommer!
18 Låt dem komma fort
    och stämma upp en klagosång över oss,
så att våra ögon fylls av tårar
    och vatten strömmar från våra ögonlock.
19 En klagosång hörs från Sion:
    ’Allt är förött,
vi står här med skam!
    Vi måste lämna vårt land
för de har raserat våra hem.’ ”

20 Hör Herrens ord, ni kvinnor,
    lyssna till orden ur hans mun!
Lär era döttrar en klagovisa,
    lär varandra en sorgesång.
21 Döden har stigit in genom våra fönster,
    trätt in i våra fästningar,
för att rycka bort barnen från gatorna
    och de unga från torgen.

22 Säg: ”Så säger Herren:[b]

’Döda människokroppar ligger som gödsel på fälten,
    som kärvar efter en som skördar,
och ingen vill samla upp dem.’ ”

23 Så säger Herren:

”Den vise ska inte skryta över sin vishet
    och inte heller den starke över sin styrka
eller den rike över sin rikedom.
24     Nej, den som vill skryta
ska skryta över att han har insikt
    och känner mig,
att jag är Herren,
    som verkar i nåd, rätt och rättfärdighet på jorden.
Däri har jag min glädje, säger Herren.

25 En tid kommer, säger Herren, när jag ska straffa alla dem som är omskurna bara till kroppen: 26 Egypten, Edom, ammoniterna, Moab och ökenfolk som har håret klippt vid tinningarna. För de andra folken är oomskurna, och alla israeliter har oomskurna hjärtan.”

Footnotes

  1. 9:5 I Septuaginta skiljer sig texten något; där hör slutet av v. 5 samman med början av v. 6, och översättningen blir, som t.ex. Bibel 2 000: …I sin förvändhet kan de inte [v. 6] vända om. Övergrepp på övergrepp, svek på svek…
  2. 9:22 Denna första del av versen saknas i Septuaginta.