Add parallel Print Page Options

Dom över filistéerna

47 Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om filistéerna, innan farao intog Gaza.

Så säger Herren:

”Se, vattnet stiger i norr
    och blir till en översvämmande flod.
Det översvämmar landet
    och allt som finns där,
städerna och dem som bor i dem.
    Människorna ropar
och alla invånarna i landet klagar,
    när hingstarnas hovar klapprar,
hans vagnar dånar
    och hjulen mullrar.
Föräldrarna ser sig inte om efter barnen,
    de är handlingsförlamade.
För dagen är inne då alla filistéer utplånas
    och alla som är kvar
för att hjälpa Tyros och Sidon förgörs.
    Herren ska förgöra filistéerna,
kvarlevan från Kaftors[a] ö.
    Gazas huvud ska rakas
och Ashkelon jämnas med marken.
    Du kvarlevan i deras dal,[b]
hur länge ska du rista dig själv?

’Du Herrens svärd,
    när ska du äntligen få ro?
Dra dig tillbaka i din skida,
    vila och var stilla!’
Men hur ska det kunna vara stilla,
    när Herren har gett sin befallning?
Mot Ashkelon och kustlandet har han beordrat det.”

Footnotes

  1. 47:4 Troligen Kreta, men kan möjligen också syfta på Cypern.
  2. 47:5 Enligt Septuaginta Anaks ätt.