Add parallel Print Page Options

Jeremia och Hananja

28 Samma år, i det fjärde årets femte månad, när Sidkia hade blivit kung över Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Givon, till mig i Herrens hus inför prästerna och hela folket. Han sa: ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: ’Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom två år ska jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, tog härifrån och förde till Babylon. Jag ska föra tillbaka hit Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, och alla de övriga som förts bort från Juda till Babylonien, säger Herren. Jag ska bryta sönder den babyloniske kungens ok.’ ”

Då svarade profeten Jeremia Hananja inför prästerna och allt folket som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sa: ”Amen. Må Herren göra så! Må Herren låta det gå i uppfyllelse som du har profeterat och föra tillbaka hit alla föremål från Herrens hus och alla de bortförda från Babylonien. Men hör nu vad jag vill säga till dig och till allt folket. Gamla tiders profeter som var före mig och dig profeterade krig, olycka och pest för många länder och stora riken. En profet som profeterar fred och framgång vet man vara sänd av Herren först när hans ord går i uppfyllelse.”

10 Då tog profeten Hananja oket från Jeremias nacke och bröt sönder det. 11 Hananja sa inför allt folket: ”Så säger Herren: ’Så här ska jag inom två år bryta Nebukadnessars, den babyloniske kungens, ok från alla folks nacke.’ ” Då gick profeten Jeremia sin väg.

12 Efter att profeten Hananja hade brutit oket från profeten Jeremias nacke kom Herrens ord till Jeremia: 13 ”Gå och säg till Hananja: ’Så säger Herren: Du har brutit sönder ett ok av trä, men i stället har du gjort ett ok av järn. 14 För så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jag lägger ett ok av järn på alla dessa folks nacke, så att de får tjäna Nebukadnessar, kungen av Babylonien. De ska få tjäna honom. Till och med markens djur ger jag åt honom.’ ”

15 Sedan sa profeten Jeremia till profeten Hananja: ”Lyssna nu, Hananja! Herren har inte sänt dig, och du har fått det här folket att tro på lögner. 16 Därför säger Herren så: ’Jag ska ta bort dig från jordens yta. I år måste du dö, eftersom du har predikat avfall från Herren.’ ”

17 I sjunde månaden samma år dog profeten Hananja.