Add parallel Print Page Options

Det babyloniska oket

27 När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över Juda kom detta ord till Jeremia från Herren: Så har Herren sagt till mig: ”Gör dig läderremmar och ett ok och sätt dem på din nacke. Skicka sedan bud till kungarna i Edom, Moab, Ammon, Tyros och Sidon med deras budbärare som kommer till Jerusalem till Sidkia, kungen av Juda. Befall dem att säga till sina herrar: ’Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Så ska ni säga till era herrar: ”Det är jag som genom min stora makt och med min utsträckta arm har gjort jorden och människorna och djuren på den, och den ger jag till vem jag vill. Nu har jag gett alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien. Jag har också gett markens djur till honom, till hans tjänst. Alla folk ska tjäna honom och hans son och sonson, tills den tid kommer då många folk och stora kungar ska lägga honom under sig.

Det folk eller det rike som inte vill tjäna Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och inte vill böja sin nacke under den babyloniske kungens ok, det folket ska jag straffa med svärd, hungersnöd och pest, säger Herren, tills jag har förgjort det genom hans hand. Lyssna inte till era profeter, spåmän, drömmare, medier och magiker, som säger att ni inte ska komma att tjäna kungen av Babylonien. 10 Det är lögn som de profeterar för er, och ni ska föras långt bort från ert land. Jag ska fördriva er, och ni ska gå under. 11 Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och tjänar honom ska jag låta bo kvar i ro på sin egen mark, säger Herren, och bruka den och leva där.” ’ ”

12 Till Sidkia, kungen i Juda, talade jag på samma sätt: ”Böj er nacke under den babyloniske kungens ok, tjäna honom och hans folk, så får ni leva. 13 Varför skulle du och ditt folk vilja dö genom svärd, hungersnöd och pest, så som Herren har sagt att det ska gå för det folk som inte vill tjäna den babyloniske kungen? 14 Lyssna inte till de profeter som säger att ni inte ska tjäna kungen av Babylonien, för de profeterar lögn för er. 15 ’Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn. Därför måste jag fördriva er, och ni ska gå under, både ni och dessa profeter som profeterar för er.’ ”

16 Jag talade till prästerna och allt folket: ”Så säger Herren: Lyssna inte till era profeter när de profeterar för er och säger: ’Föremålen från Herrens hus ska snart återlämnas från Babylon.’ Det som de profeterar för er är lögn. 17 Hör inte på dem! Tjäna kungen av Babylonien, så får ni leva. Varför skulle denna stad behöva läggas i ruiner? 18 Om de verkligen är Herrens profeter och har Herrens ord, låt dem då be till härskarornas Herre, så att de föremål som ännu finns kvar i Herrens hus och i judakungens palats och i Jerusalem inte förs bort till Babylon. 19 För så säger härskarornas Herre om pelarna, havet, ställningarna och alla de andra tillbehören som är kvar i staden, 20 dem som den babyloniske kungen Nebukadnessar inte tog när han förde bort Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, från Jerusalem till Babylon tillsammans med alla de förnämsta i Juda och Jerusalem, 21 så säger härskarornas Herre, Israels Gud, om de föremål som ännu finns kvar i Herrens hus och judakungens palats och i Jerusalem: 22 ’De ska föras till Babylon och bli kvar där tills jag tar mig an dem igen, säger Herren. Jag ska sedan föra dem tillbaka hit till denna plats.’ ”