Add parallel Print Page Options

Herrens ord till kung Sidkia

21 Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidkia sände Pashchur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till honom för att säga: ”Fråga Herren för vår räkning, för Nebukadnessar, kungen av Babylonien, har förklarat krig mot oss! Kanske vill Herren göra under för oss, som han gjorde i gångna tider, så att kungen drar sig tillbaka.”

Jeremia svarade dem: ”Säg till Sidkia: ’Så säger Herren, Israels Gud: Jag ska göra alla era vapen odugliga i er strid mot kungen av Babylon och mot kaldéerna, som belägrar er. Jag ska samla dem inne i denna stad, och jag ska själv strida mot er med utsträckt hand och stark arm, i vrede, raseri och stor förbittring. Jag ska slå invånarna i denna stad, och både människor och djur ska dö i en svår pest. Därefter, säger Herren, ska jag överlämna Sidkia, Judas kung, och alla hans tjänare och allt folk som finns kvar i denna stad och som överlevt pesten, svärdet och hungersnöden, åt den babyloniske kungen Nebukadnessar och åt deras fiender som är ute efter deras liv. Han ska slå ner dem med svärd, utan att skona dem, utan medlidande, utan förbarmande.’

Säg till detta folk: ’Så säger Herren: Nu låter jag er välja mellan vägen till livet och vägen till döden. Den som stannar kvar här i denna stad ska dö genom svärd, svält och pest. Men den som går ut och överlämnar sig åt kaldéerna som belägrar er får överleva med sitt liv som byte. 10 Jag har vänt mitt ansikte mot den här staden, till olycka, inte lycka, säger Herren. Den ska överlämnas åt kungen av Babylonien, och han ska bränna ner den.’

Herrens ord till Juda kungar

11 Till kungahuset i Juda:

Hör Herrens ord, 12 Davids ätt! Så säger Herren:

’Handla i rättvisa varje morgon,
    rädda den plundrade ur förtryckarens våld.
Annars bryter min vrede ut som en eld som ingen kan släcka,
    för era onda gärningars skull.
13 Jag är emot dig, som bor i dalen,
    du klippa på slätten, säger Herren,
ni som säger: ”Vem kan komma mot oss?
    Vem kan tränga in i våra boningar?”
14 Jag ska straffa er
    så som era gärningar förtjänar,
säger Herren.
    Jag ska tända en eld i skogen
som ska sprida sig och bränna upp allt.’ ”