A A A A A
Bible Book List

Jeremiás 5 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Júda népének hűtlensége

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Járjátok be Jeruzsálemet!
    Nézzetek szét utcáin és terein!
Kutassátok át az egész várost:
    találtok-e ott valakit, aki igazságosan cselekszik,
    és hűségre törekszik!
Megbocsátok a városnak,
    ha csak egyet is találtok!”

Mikor esküsznek, azt mondják: „Él az Örökkévaló!”
    — de hamisan esküsznek.
Pedig te, Örökkévaló, a hűséget keresed!
Megverted őket, de nem bánták,
    pusztítottad őket, de ebből sem tanultak.
Megkeményítették szívüket,
    s nem akartak visszatérni hozzád!

Akkor azt gondoltam:
    csak az egyszerű emberek ilyen ostobák,
nem értik az Örökkévaló dolgait,
    nem ismerik Istenük Törvényét.
Elmegyek hát a vezetőkhöz, a hatalmasokhoz,
    és velük beszélek.
Ők biztosan értik az Örökkévaló dolgait,
    és ismerik Istenük Törvényét!
De összefogtak, és lerázták magukról az igát,
    eltépték a köteleket.
S mivel az Örökkévaló ellen fordultak,
    oroszlán jön ellenük a sűrű bozótból,
    és széttépi őket!
Farkasok jönnek a pusztából,
    és elpusztítják őket!
Párduc leselkedik rájuk a városkapunál,
    hogy a kilépőt széjjelszaggassa,
mivel bűneik megszámlálhatatlanok,
    és elpártolásuk egyre csak növekszik.

„Hogyan is bocsáthatnék meg neked, Júda népe?
    Hiszen fiaid elhagytak engem,
    és más istenekre esküsznek.
Bár én jól bántam velük,
    mégis hűtlenek lettek hozzám,
    és a prostituáltak házában gyülekeznek.
Olyanok, mint a jól tartott mének,
    amelyek kanca után futkosnak és nyerítenek.
    Ők is a társuk felesége után vágyakoznak.
Ne büntessem meg őket ezekért?
    Az ilyen népnek ne fizessek meg?”
    — kérdezi az Örökkévaló.

10 „Menjetek föl Júda szőlőskertjébe,
    pusztítsátok szőlőjét,
    de ne vágjátok ki tövestül!
Vagdaljátok le vadhajtásait,
    mert azok nem az Örökkévalóhoz tartoznak!
11 Mert Júda népe és Izráel népe
    egészen hűtlen lett hozzám
    — mondja az Örökkévaló. —
12 Megtagadták az Örökkévalót:
    »Ugyan, nem tesz ő semmit!
Veszedelem nem érhet bennünket,
    nem kell tartanunk sem éhínségtől,
    sem háborútól.«
13 A próféták össze-vissza fecsegnek,
    szavuk csak üres szél[a],
nincs bennük isteni üzenet!
    Velük történjen meg, amit mondtak!”

14 Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura és Istene:

„Mivel népem így beszél,
    szavaimat tűzzé teszem a szádban, Jeremiás,
a népet pedig száraz fává,
    a tűz égesse el őket!
15 Izráel népe, figyeljetek rám!
Messzi földről hozok egy nemzetet,
    hogy rátok támadjanak
    — ezt üzeni az Örökkévaló. —
Ősi nemzet ez,
    hatalmas és kegyetlen,
amelynek nyelvét nem ismered,
    s beszédét nem érted.
16 Seregükben mindenki vitéz harcos,
    nyilaik mind halálosak.
17 Felemésztik kenyered és gabonád,
    megölik fiaid és leányaid.
Elemésztik nyájaid és csordáid,
    elpusztítják szőlőskertjeid és fügefáid.
Fegyvereik lerombolják váraidat,
    amelyekben reménykedsz, hogy megvédenek.
18 De még azokban a napokban sem vetek véget nektek egészen”
    — mondja az Örökkévaló.

19 „Amikor néped majd kérdezi: »Miért tette ezt velünk Istenünk, az Örökkévaló?« Akkor, Jeremiás, ezt válaszold nekik: »Ti elhagytatok engem, és a saját országotokban idegen isteneket szolgáltatok — mondja az Örökkévaló —, emiatt idegeneket kell majd szolgálnotok idegen földön!«”

Ne büntessem meg őket mindezért?

20 „Mondjátok meg Jákób családjának,
    hirdessétek ki Júdában:
21 Hallgassatok rám, ostoba és esztelen nép!
Szemetek van, mégsem láttok,
    fületek van, mégsem hallotok?
22 Nem féltek engem
    — kérdezi az Örökkévaló —,
    nem remegtek színem előtt?
Pedig én szabtam határt a tengernek,
    én állítottam örök korlátot elé,
    amelyet át nem léphet soha!
Ostromolják ugyan, de nem bírnak vele,
    háborognak hullámai, de át nem hághatják!
23 De ez a nép lázadó és makacs természetű,
    elfordultak az Örökkévalótól, és elhagyták őt.
24 Eszükbe sem jut, nem is gondolnak rá,
    hogy féljék és tiszteljék Istenüket, az Örökkévalót,
aki esőt ad földjükre,
    őszi és tavaszi esőt a maga idejében,
    de az aratásra kijelölt heteket[b] megőrzi!
25 Júda népe, bűneitek miatt maradt el az eső,
    és maradt el az aratás,
vétkeitek fosztottak meg titeket az áldástól!

26 Népem között istentelen gonoszok leselkednek,
    mint a madarászok,
aki csapdát állítanak a madaraknak,
    de embereket ejtenek rabul.
27 Házuk tele van csalással szerzett javakkal,
    mint a madarász kosara madarakkal,
ezért lettek gazdagok és hatalmasak,
28     kövérek és előkelők.
Gonoszságuk nem ismer határt,
    az árvákat nem segítik, hogy boldoguljanak,
ügyükben nem ítélnek igazságosan,
    a szegényeket nem védelmezik.
29 Ne büntessem meg őket mindezért?
    — kérdezi az Örökkévaló. —
    Az ilyen nemzeten ne álljak-e bosszút?

30 Bizony, szörnyű és rettenetes dolgok történnek Júdában:
31     a próféták hamisan prófétálnak,
a papok összeszövetkeztek[c] velük,
    népem pedig ezt szereti!
De mit tesztek majd,
    ha a vég elérkezik?!”

Footnotes:

  1. Jeremiás 5:13 szél Szójáték, mert ez a héber szó egyaránt jelenti azt, hogy „szél” és „szellem”.
  2. Jeremiás 5:24 heteket Aratás előtt esőre van szüksége a gabonának. Az aratáshoz azonban éppen ellenkezőleg, száraz idő kell.
  3. Jeremiás 5:31 összeszövetkeztek Ez a szó az eredeti szövegben nehezen érthető.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes