A A A A A
Bible Book List

Jeremiás 4 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

„Mikor visszafordulsz, Izráel
    — ezt mondja az Örökkévaló —,
    és visszajössz hozzám;
ha eltávolítod előlem utálatos bálványaidat,
    és nem hűtlenkedsz többé;
ha csak az Örökkévaló nevére esküszöl,
    de hűségesen meg is tartod, amit ígértél,
    igazságosság szerint;
akkor majd a nemzetek is áldottak lesznek az Örökkévalóban,[a]
    és vele dicsekednek.”

Mert ezt mondja az Örökkévaló Júda és Jeruzsálem lakosainak:

„Szántsatok magatoknak új földet[b],
    ne vessetek magot a tüskés gyomok közé!
Metéljétek körül magatokat az Örökkévaló számára,
    vessétek le szívetek burkait[c],
    Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai!
Különben izzó haragom zúdul rátok gonosz tetteitek miatt,
    és nincs, aki tüzét elolthatná!”

Veszedelem közeledik észak felől

Ezt mondja az Örökkévaló:

„Hirdessetek vészriadót Júdában,
    kiáltsatok Jeruzsálemben!
Fújjátok meg a sófárt szerte az országban,
    adjátok ki a mozgósító parancsokat!
Kiáltsatok hangosan és gyülekezzetek,
    meneküljetek a fallal védett városokba!
Adjatok vészjelzést,
    mutassátok az irányt Sion felé,
    fussatok, meg ne álljatok!
Mert én veszedelmet hozok észak[d] felől,
    nagy pusztítás tör rátok hamar!
Az oroszlán már felkelt tanyájáról,
    a népek pusztítója elindult!
Bizony, pusztára pusztítja országotokat,
    rommá rombolja városaitokat,
    puszta romokat hagy maga után!
Öltsetek hát zsákruhát,
    sírjatok és jajgassatok,
mert az Örökkévaló felbőszült haragja
    még nem múlt el!

Abban az időben
    — mondja az Örökkévaló —,
    megrémül a király,
tanácstalanná lesznek a fejedelmek,
    megdöbbennek a papok,
    s a próféták megrettennek.”

10 Ekkor közbeszóltam: „Jaj, Örökkévaló Úr Isten! De nagyon rászedted ezt a népet, becsaptad Jeruzsálemet! Mert azt mondták nekünk, hogy »Békességben lesztek!« — pedig ellenségeink a kardjukat már a szívünknek szegezték!”

11 Akkor ez az üzenet szól majd e népnek és Jeruzsálem lakóinak:

„Nézzétek! Erős szél fúj a pusztából,
    forró szélvihar közeleg népemhez
    a kopár dombok felől!
Ez nem gyengéd szellő,
    nem a búza tisztítására[e] való,
12 hanem pusztító forgószél!
Most én hirdetek ítéletet népem fölött!”

13 Nézzétek! Úgy közeledik, mint a forgószél!
    Harci szekerei száguldanak, mint a vihar!
    Lovai gyorsabbak a sasoknál!
Jaj nekünk, végünk van,
    elvesztünk!

14 Jeruzsálem, tisztítsd meg szíved a gonosztól,
    hogy megmenekülj a pusztulástól!
Meddig adsz még helyet a szívedben
    gonosz gondolatoknak?
15 Hiszen már a hírnök szava hallatszik Dán[f] városából,
    Efraim[g] hegyéről is közelgő veszedelmet jeleznek!
16 Hirdessétek a nemzetek között:[h]
    „Már itt is vannak!”
Mondjátok Jeruzsálemnek:
    „Messze földről sereg jön ellened,
    harci kiáltás hallatszik Júda városai ellen!”
17 „Bizony, körülvesznek téged, Jeruzsálem,
    mint a mezők őrzői!
Megostromolnak téged,
    mert ellenem fordultál!”
    — mondja az Örökkévaló.

18 Amint éltél, s amit tettél,
    azért történt ez veled!
Gonoszságod büntetése,
    jaj, milyen keserű!
    Egészen szívedig hatol a csapás!

Jeremiás vészkiáltása

19 Jaj nekem! Gyötrődik a lelkem,
    háborog a szívem,
    egész bensőmet fájdalom szaggatja!
Jajgatok és kiáltozom, nem hallgathatok,
    mert hallom a sófár hangját,
    és a harci kiáltást!
20 Egyik vészhír a másikat követi:
    pusztulás mindenfelé!
Romokban hever az ország!
    Milyen hirtelen omlottak össze sátraink!
    Milyen váratlanul pusztultak el!
21 Meddig kell még harci zászlókat néznem,
    meddig hallgassam a sófár riadó hangját?

Elpusztul Júda földje, de nem véglegesen

22 „Mivel ostoba az én népem,
    mivel nem ismernek engem,
    azért történt mindez.
Esztelen gyermekek,
    értelmetlen fiak,
csak a gonoszsághoz értenek,
    de jót tenni képtelenek!”

23 A földre nézek:
    minden kaotikus, lakatlan és üres![i]
Az égre tekintek:
    ott sincs világosság!
24 A hegyekre: mind tántorognak,
    s a dombok is reszketnek!
25 Sehol egy ember, lakatlan a föld,
    az ég madarai is elmenekültek.
26 A termő gyümölcsös sivár pusztasággá lett,
    a városok romhalmazzá omlottak
    az Örökkévaló előtt, s haragja tüzében!

27 Mert ezt mondja az Örökkévaló:
„Bizony, elpusztul az egész föld,
    de nem véglegesen!
28 Gyászol az egész föld,
    s odafönt elsötétül az ég is.
Mert elhatároztam,
    nem változatom meg,
szóltam,
    és nem vonom vissza!”

29 A lovasok és íjászok kiáltása elől
    minden város lakói elfutnak,
    menekülnek az erdőkbe és a sziklák közé.
Üresen maradnak a házak,
    lakatlanok a városok.

30 Júda, te mihez kezdesz,
    mikor elpusztítanak?
Felveszed legszebb ruhádat,
    arannyal-ezüsttel ékesíted magad,
    kifested arcodat?
Bizony, hiába szépítkezel,
    mert szeretőid megvetnek,
    és életedre törnek!
31 Sion leányának jajszavát hallom:
    mint aki vajúdik, úgy kiált!
Jajgat, mint aki először szül,
    sikoltozik, és kezét tördeli:
„Jaj nekem, végem van!
    Roskadozik lelkem a gyilkosok előtt!”

Footnotes:

  1. Jeremiás 4:2 Örökkévalóban Vagy: „benned, általad” — tehát Izráelben, Izráel által.
  2. Jeremiás 4:3 új földet Vagyis olyan (szűz) földet, amelyet eddig még soha nem szántottak fel.
  3. Jeremiás 4:4 szívetek burkait Hasonlat, melynek jelentése: „Változtassátok meg szíveteket és gondolkodásotokat!” — vagyis az igazi körülmetélésnek a szívben kell történnie. Lásd a szójegyzékben: körülmetélés.
  4. Jeremiás 4:6 észak Júda és Izráel ellenségei sokszor támadtak észak felől. A babilóniai seregek is erről közeledtek, és végül egész Júdát és Jeruzsálemet elpusztították.
  5. Jeremiás 4:11 búza tisztítása Régen a kicsépelt gabonát a szérűskertben enyhe szellővel tisztították, amely kifújta a magok közül a polyvát. Ezt hívták „szelelésnek”.
  6. Jeremiás 4:15 Dán Ez a város, amely Dán törzsének központja volt, Izráel legészakibb határvidékén helyezkedett el. Amikor észak felől ellenség közeledett, őket érte először a támadás.
  7. Jeremiás 4:15 Efraim Az északi királyság, Izráel középső, hegyes vidéke volt. Ha már ide is behatolt az ellenség, akkor valóban nagy volt a veszedelem!
  8. Jeremiás 4:16 Hirdessétek… között Ez a rész az eredeti szövegben nehezen érthető.
  9. Jeremiás 4:23 minden… üres Ez a vers szó szerint az 1Móz 1:1-et idézi. Valószínűleg így hangsúlyozza az ország állapotát.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes