A A A A A
Bible Book List

Jeremiás 25 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Sohasem hallgattatok szavamra!

25 Az Örökkévaló üzenete érkezett Jeremiáshoz Júda egész népéről. Ez Jójákim, Jósiás fia, Júda királya uralkodásának negyedik évében[a] történt. Ez az év egyúttal Nebukadneccar, Babilónia királya uralkodásának első esztendeje volt. Ez az üzenet, amelyet Jeremiás próféta kihirdetett Júda egész népének és Jeruzsálem összes lakóinak:

„Huszonhárom év óta, azaz Jósiás, Ámón fia, Júda királya uralkodásának tizenharmadik évétől kezdve mind a mai napig szüntelen érkezik hozzám az Örökkévaló üzenete — én pedig minden alkalommal késedelem nélkül hirdettem nektek, amit üzent, de ti sohasem hallgattatok rám! Igen, az Örökkévaló idejében elküldte hozzátok szolgáit, a prófétákat, de sohasem hallgattatok rájuk, és nem akartatok engedelmeskedni.

A próféták pedig mind ezt hirdették nektek: »Változtassátok meg egész életeteket, hagyjátok abba gonosz tetteiteket! Mert csak ha engedelmeskedtek, akkor maradhattok örökké lakosai annak a földnek, amelyet régen az Örökkévaló őseiteknek és nektek adott. Ne imádjátok az idegen isteneket, ne kövessétek, és ne szolgáljátok őket, ne ingereljetek haragra engem — mondta az Örökkévaló — kezetek alkotásaival, hogy ne kelljen megbüntetnem titeket!«[b]

De ti nem hallgattatok rám — mondja az Örökkévaló —, hanem továbbra is haragra ingereltetek kezetek alkotásaival, a saját vesztetekre.”

Prófécia a hetven éves száműzetésről

Emiatt azt üzeni nektek az Örökkévaló, a Seregek Ura: „Mivel nem hallgattatok a szavamra, elhívom észak felől[c] a nemzetek seregét — mondja az Örökkévaló —, és szolgámat, Nebukadneccart, Babilónia királyát. Ide hozom őket, hogy elfoglalják ezt a földet, és harcoljanak lakosai ellen, sőt, a környező nemzetek ellen is. Bizony, úgy elpusztítom általuk Júdát és mindezeket az országokat, hogy örökké lakatlan pusztasággá lesznek, és aki csak látja romjaikat, elborzad és csodálkozik. 10 Véget vetek ezekben az országokban minden ünneplésnek és örvendezésnek, a vőlegény és a menyasszony örömének, még az őrlőkő hangja sem hallatszik többé, és kialszik a mécses világossága is. 11 Ezeknek az országoknak a földje lakatlan romhalmazzá lesz, lakóik pedig Babilónia királyát fogják szolgálni hetven esztendeig.

12 Azonban, mikor letelik a hetven év, meg fogom büntetni bűneik miatt Babilónia királyát és egész népét, meg a káldeusok földjét — mondja az Örökkévaló —, és egész országukat örökre pusztasággá teszem. 13 Bizony, beteljesítem Babilónián mindazt, amit ellene mondtam, és mindazt, amit Jeremiás prófétált ezekről a nemzetekről, és amit feljegyeztek ebben a könyvtekercsben. 14 Ők is szolgálni fognak sok más nemzetnek és nagy királyoknak. Így fizetek meg Babilónia népének, mindenért, amit tettek.”

Isten haragjának serlege

15 Az Örökkévaló, Izráel Istene mondta nekem: „Jeremiás, vedd el ezt a serleget a kezemből, és itasd meg mindazokat a nemzeteket, akikhez küldelek! Haragom bora van benne. 16 Igyanak belőle, részegedjenek meg, tántorogjanak, és veszítsék el a józan eszüket tőle, mert kardot küldök közéjük, amely gyilkolni fog.”

17 Elvettem a serleget az Örökkévaló kezéből, és megitattam belőle azokat a nemzeteket, amelyekhez az Örökkévaló küldött.

18 Először inni adtam belőle Jeruzsálemnek és Júda városainak, Júda királyainak és fejedelmeinek. Így vált az egész ország kietlen, rémítő és elátkozott pusztasággá, amelyen mindmáig megdöbben és csodálkozik, aki csak látja.

19 Azután megitattam Egyiptom királyát, a fáraót, vezetőit és szolgáit, és az ország egész népét.

20 Majd megitattam az arabok összes törzseit, Úc földje királyait,

a filiszteusok királyait: Askelón, Gáza, Ekron városait, és Asdód városa lakóinak maradékát,

21 azután Edom, Moáb és Ammon országának népét,

22 majd Tírusz városának összes királyát és Szidón városának minden királyát,

meg a szigetek és a tengeren túli országok királyait,

23 azután Dédán, Témá és Búz városait, és a nyírott hajú népeket,

24 majd Arábia összes királyát, és a sivatagi törzseket,

25 azután Zimri királyait, Élám királyait és Média királyait,

26 majd az északi országok királyait.

A világ minden királyságát és nemzetét, közel és távol, egyiket a másik után, megitattam az Örökkévaló haragja borával: mindegyik ivott belőle.

Legvégül Babilónia[d] királyának is innia kell belőle!

27 „Jeremiás, mondd ezeknek a nemzeteknek: »Ezt üzeni nektek az Örökkévaló, a Seregek Ura, Izráel Istene: Igyatok mindannyian a harag serlegéből! Részegedjetek meg tőle egészen addig, amíg hánynotok kell! Essetek össze, hogy fel se tudjatok állni többé, mert öldöklő fegyvert küldök ellenetek!«

28 Ha pedig nem akarják elfogadni kezedből a harag serlegét, s nem akarnak inni, akkor ezt mondd nekik: »Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura: mindenképpen innotok kell! 29 Hiszen súlyos csapással sújtom azt a várost, amely nevemet viseli, csak nem képzelitek, hogy benneteket büntetés nélkül hagylak?! Bizony, ti sem maradtok büntetlenül, hanem öldöklő fegyvert küldök a föld minden lakosa és nemzete ellen! — ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura.«”

30 „Jeremiás, prófétálj ellenük, és hirdesd nekik:

»A magasból kiált az Örökkévaló,
    ahogy az oroszlán ordít,
szent lakóhelyéről mennydörög,
    rémítő hangon rákiált nyájára.
Ahogy a szőlőtaposók kurjongatnak,
    úgy harsog, kieresztve hangját,
    hogy hallja őt az egész föld.
31 Kiáltása visszhangzik a föld széléről,
    mert pere van az Örökkévalónak a nemzetekkel,
ítélkezik minden ember fölött,
    és a bűnösöket kardélre hányja«
    — ezt mondja az Örökkévaló.”

32 Így szól az Örökkévaló, a Seregek Ura:
„Nézzétek! Veszedelem indul a nemzetek ellen,
    mind eléri őket, egyiket a másik után,
mint nagy szélvész és vihar támad föl
    a föld távoli vidékei felől.”

33 Azon a napon oly sokan lesznek,
    akiket az Örökkévaló öl meg,
hogy a föld egyik végétől a másikig
    temetetlen hevernek.
Nem siratják el őket,
    össze sem gyűjtik,
    el sem temetik.
Úgy hevernek a hullák szerteszét,
    mint a szántóföldön a trágya.

34 Jajgassatok, ti vezetők,
    népem nyájának pásztorai, kiáltsatok!
Hamuban fetrengjetek és gyászoljatok,
    mert elérkezett a mészárlás napja!
Bizony, úgy szórnak szét titeket is,
    mint a cserépkorsó összetört darabjait.
35 Nem lesz hová fussatok,
    nincs számotokra menekülés sehol!
36 Hogy kiáltoznak a nyáj pásztorai,
    jajgatnak a nép vezetői!
37 Mert elpusztulnak a szép legelők,
    az Örökkévaló izzó haragja miatt!
38 Elhagyta népét az Örökkévaló,
    mint oroszlán a tanyáját.
Pusztasággá lett az ország
    az ellenség fegyvere
    és az Örökkévaló izzó haragja miatt.

Footnotes:

  1. Jeremiás 25:1 negyedik évében Ez Kr.e. 605-ben történt.
  2. Jeremiás 25:6 hogy… titeket Az ókori görög fordításban (LXX): „mert ezzel csak magatoknak okoztok bajt!”
  3. Jeremiás 25:9 észak felől Júda és Izráel ellenségei sokszor támadtak rájuk észak felől. A babilóniai seregek is erről közeledtek, és végül egész Júdát és Jeruzsálemet elpusztították.
  4. Jeremiás 25:26 Babilónia Szó szerint: „Sésak” — Babilon, vagy Babilónia egyik jelképes neve.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes