A A A A A
Bible Book List

Jeremiás 23 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia a rossz és jó pásztorokról

23 „Jaj a pásztoroknak[a], akik pusztítják és szétszórják legelőm nyáját!” — mondja az Örökkévaló.

Ezért ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Istene a pásztoroknak, akiknek az én népemre gondot kellett volna viselniük: „Ti vagytok, akik szétszórtátok nyájamat! Ti kergettétek szét őket! Nem viseltetek gondot rájuk, de nekem majd gondom lesz rá, hogy számon kérjem rajtatok minden gonoszságotokat!” — mondja az Örökkévaló.

„Azután én magam fogom összegyűjteni nyájam maradékát mindazokból az országokból, ahová szétszórtam őket, és visszaviszem őket a saját legelőjükre. Akkor majd ismét megszaporodnak és megsokasodnak. Olyan pásztorokra bízom őket, akik valóban a gondjukat viselik majd. Juhaim nem fognak többé félni, sem rettegni, és egyetlen egy sem vész el közülük” — mondja az Örökkévaló.

Prófécia a Csemetéről

„Nézzétek! Eljön az idő,
    mikor felnövesztem Dávid családjából
    az Igazságos Csemetét,
aki királyként uralkodik,
    bölcsen cselekszik, helyesen ítél,
    igazságosan kormányozza országát.
Uralma alatt Júda népe biztonságban él,
    és Izráel népe békességben lakik.
Így hívják őt:
    »Igazságosságunk az Örökkévaló.«”[b]

Így szól az Örökkévaló: „Bizony, eljön az idő, amikor szavatokat már nem azzal fogjátok megerősíteni, hogy »Ez olyan biztos, mint ahogy él az Örökkévaló, aki kihozta Egyiptomból Izráel népét.« Helyette inkább ezt mondjátok: »Ez olyan biztos, mint ahogy él az Örökkévaló, aki kihozta, és hazavezette Izráel népét az északi földről és mindazokból az országokból, ahová szétszórta őket.« Azután pedig a saját földjükön fognak lakni.”

Fenyegető beszéd a hamis próféták ellen

Ez az üzenet a prófétáknak[c] szól:

Elkeseredtem a próféták miatt,
    még csontjaim is reszketnek.
Az Örökkévaló szent szava miatt
    olyanná lettem, mint a részeg,
    mint aki bortól mámoros.
10 Tele van az ország házasságtörőkkel,
    akik megcsalták az Örökkévalót,
hamisságban járnak,
    s hatalmukkal visszaélnek.
Az Örökkévaló átka alatt gyászol a föld,
    kiszáradtak a pusztai legelők.

11 „Még a papok és próféták is megromlottak,
    még házamban is gonosz tetteken kaptam őket!
    — mondja az Örökkévaló. —
12 Emiatt sorsuk olyan lesz,
    mint sötétbe vezető síkos lejtő:
elcsúsznak, elesnek, mind lehullanak,
    mikor veszedelmet hozok rájuk,
    büntetésük esztendejét!”
    — mondja az Örökkévaló.

13 „Samária prófétáiban is utálatos dolgot találtam:
    mert Baál által prófétáltak,
    és tévelygésbe vezették népemet, Izráelt.
14 Még szörnyűbb, hogy Jeruzsálem prófétái
    házasságtörők lettek,
bálványokat imádtak,
    hazugságban éltek.
Sőt, azokat bátorítják,
    akik gonoszságot művelnek,
    ezért nem akarja senki elhagyni bűneit.
Számomra mind olyanok lettek,
    mint Sodoma és Gomora lakói.”

15 Ezért azt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura ezekről a prófétákról:
„Megetetem őket ürömmel,
    megitatom méreggel,
mert Jeruzsálem prófétáitól
    terjedt szét az országban az istentelenség!”

16 Ezt mondja az Örökkévaló, a Seregek Ura:
„Ne figyeljetek arra,
    amit ezek a próféták mondanak,
mert csak becsapnak,
    és üres ígéretekkel hitegetnek titeket!
A saját szívük elképzeléseit prófétálják,
    nem az Örökkévaló szavát tolmácsolják.
17 Azoknak, akik megvetnek engem,
    ezt mondják: »Az Örökkévaló üzeni neked:
    ne félj, mert békességed lesz!«
Azokat pedig, akik makacsul a saját fejük után mennek,
    így bátorítják: »Ne féljetek,
    nem jön rátok veszedelem!«
18 Pedig közülük egy sem volt ott,
    amikor az Örökkévaló tanácsot tartott.[d]
Egyikük sem hallotta,
    nem értette meg a szavát.
Nem figyeltek az Örökkévaló beszédére,
    sem a hangját nem hallották!”

19 „Nézzétek! Az Örökkévaló izzó haragjának vihara kitör,
    mint fékezhetetlen forgószél,
    s az istentelen gonoszok fejére zúdul.
20 Nem csitul el az Örökkévaló haragja,
    amíg véghez nem viszi,
    be nem teljesíti szíve gondolatát.
Az utolsó napokban értitek meg ezt igazán!”

21 „Nem küldtem én ezeket a prófétákat,
    ők mégis siettek.
Nem szóltam hozzájuk,
    mégis prófétáltak.
22 Ha részt vettek volna tanácsomban,
    akkor szavamat hirdették volna népemnek,
visszatérítették volna őket hozzám
    istentelen életmódjukból,
    gonosz tetteikből.”

23 „Csak közelről vagyok Isten?
    — kérdezi az Örökkévaló. —
Bizony, a távolból is az vagyok!
24 Ugyan ki rejtőzhet el szemem elől?
    — kérdezi az Örökkévaló. —
Hiszen betöltöm az eget és a földet!”
    — mondja az Örökkévaló.

25 „Hallottam azokat a prófétákat, akik hazugságot prófétálnak a nevemben, és azt állítják, hogy üzenetet kaptak tőlem álmukban. 26 Meddig fogják még folytatni ezt? Meddig vezetik félre népemet hazugságokkal, amelyeket maguk találtak ki? 27 Azt gondolják, hogy ezekkel a hazug álmokkal, amelyeket egymásnak mesélnek, elfelejtetik népemmel az én nevemet? Azt remélik, hogy népem ugyanúgy elfelejtkezik majd rólam, mint ahogy őseik elfordultak tőlem, és Baálhoz pártoltak? 28 Mi köze a polyvának a tiszta búzához? Ugyanígy, amit ezek a próféták álmodnak, azt nem én üzentem nekik! Ha el akarják mesélni egymásnak, mit álmodtak, ám tegyék! De ha valakihez szólok, az hirdesse is a többieknek hűségesen, amit mondtam neki!

29 Vajon nem olyan az én szavam, mint a tűz — kérdezi az Örökkévaló —, vagy mint a sziklazúzó pöröly?[e]

30 Ezért a hamis próféták ellen fordulok — mondja az Örökkévaló —, akik egymástól lopják a szavaikat, de úgy hirdetik, mintha tőlem hallották volna. 31 Igen, ellenük megyek, mert úgy hirdetik a saját szavaikat, mintha az én beszédemet tolmácsolnák: »Ezt mondja az Örökkévaló…«. 32 Ellene megyek azoknak, akik hazug álmokat prófétálnak — mondja az Örökkévaló —, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és hamisságaikkal, holott én nem küldtem őket, és nem bíztam rájuk semmit. Bizony, nem használnak semmit népemnek” — mondja az Örökkévaló.

Ne emlegessétek az Örökkévaló terhét!

33 „Jeremiás, a próféták, papok, vagy az egyszerű emberek meg fogják kérdezni tőled: »Milyen terhet[f] rakott vállunkra az Örökkévaló?« Akkor ezt feleld nekik: »Nem én raktam rátok terhet, hanem ti vagytok az én terhemre! Bizony, ledoblak titeket a vállamról!« — ezt üzeni nektek az Örökkévaló.

34 Ha pedig ezentúl bárki — legyen az próféta, pap, vagy közember — még egyszer ki meri ejteni, hogy »Az Örökkévaló terhe…«, akkor súlyosan megbüntetem, egész családjával együtt!

35 Ehelyett azt kérdezzétek egymástól: »Mit válaszolt az Örökkévaló?«, vagy: »Mit üzent az Örökkévaló?«

36 Többé senki se emlegesse »az Örökkévaló terhét«, mert mindenkinek valóban »terhes« lesz az ő szava, ha kiforgatjátok és eltorzítjátok az Élő Isten beszédét, az Örökkévalónak, a Seregek Urának, Istenünknek szavait! 37 Ha meg akarjátok kérdezni a prófétát, ezt kérdezzétek tőle: »Mit válaszolt az Örökkévaló?«, vagy: »Mit üzent az Örökkévaló?«

38 Ha pedig nem engedelmeskedtek, és mégis emlegetitek »az Örökkévaló terhét«, noha megtiltottam, 39 akkor fölkaplak, és messzire hajítalak szemem elől titeket és a várost, amelyet őseiteknek és nektek adtam. 40 Rátok pedig örökké tartó szégyent és gyalázatot borítok, amely soha nem merül feledésbe.”

Footnotes:

  1. Jeremiás 23:1 Az 1–2. versben a nyáj: Júda népe, a pásztorok pedig Júda és Jeruzsálem vezetői.
  2. Jeremiás 23:6 Igazságosságunk az Örökkévaló A héberben ez úgy hangzik, mint Cidkijjá király neve, de nem róla van szó, hanem a jövendő igazságos királyról.
  3. Jeremiás 23:9 prófétáknak Az eredeti szövegben csak ez a szó szerepel, de a következő versekből kiderül, hogy itt a hamis prófétákról van szó.
  4. Jeremiás 23:18 tanácsot tartott Isten mennyei tanácskozásáról van szó. Lásd 1Kir 22:19–23; Ézs 6:1–8; Jób 1–2.
  5. Jeremiás 23:29 pöröly Súlyos vaskalapács, amelyet a kőfejtésnél használnak.
  6. Jeremiás 23:33 terhet Szójáték: a „teher” szó azt is jelenti: „üzenet”, „prófécia”. Így a kérdés azt is jelenti: „Mit üzent nekünk az Örökkévaló?”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes