A A A A A
Bible Book List

Jeremiás 22 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévaló üzenete Júda királyának

22 Ezt mondta az Örökkévaló: „Jeremiás, menj le Júda királyának palotájába, és ott mondd el ezt az üzenetet! Júda királya, aki Dávid trónján ülsz, halld meg az Örökkévaló szavát, szolgáiddal és népeddel együtt, akik ezen a kapun járnak keresztül! Ezt mondja az Örökkévaló: Szolgáltassatok igazságot, hozzatok igazságos ítéletet, és mentsetek ki a hatalmaskodók kezéből minden szegényt! A jövevényt, árvát és özvegyet ne nyomjátok el! Ne erőszakoskodjatok, és ne öljetek meg senkit ártatlanul! Ha valóban engedelmeskedtek szavamnak, akkor e palota kapuján mindig olyan királyok fognak bejönni, akik Dávid trónján ülnek. Igen, harci szekereken és lovon fognak bejönni a kíséretükben lévő fejedelmekkel és népükkel együtt.

De ha nem hallgattok a szavamra, akkor magamra esküszöm — mondja az Örökkévaló —, hogy ez a királyi ház elpusztul, és csak romhalmaz marad belőle.”

Mert ezt mondja az Örökkévaló Júda királyi házáról[a]:

„Bár olyan vagy a számomra, mint Gileád,
    vagy mint a Libanon hegycsúcsai,
mégis olyanná teszlek,
    mint egy lakatlan romváros!
Felkészítem, ellened indítom a pusztítókat,
    a jól felszerelt fegyvereseket!
Kivágják gyönyörű erős cédrusfa oszlopaidat,
    tűzbe borítják gerendáidat!

Elmennek majd e város mellett az idegenek, sok nemzet fiai, és azt kérdezi egyik a másiktól: »Vajon miért bánt az Örökkévaló ilyen rettenetesen ezzel a nagy várossal?« Az meg így felel: »Azért, mert e város lakói megtörték Istenükkel, az Örökkévalóval kötött szövetségüket, más isteneket imádtak és szolgáltak.«”

Prófécia Sallum királyról

10 Ne sirassátok azt, aki meghalt[b],
    ne gyászoljátok,
inkább azért sírjatok, aki még él[c],
    akit száműzetésbe hurcol az ellenség,
mert ő soha nem tér vissza,
    szülőföldjét nem látja többé!

11 Mert azt mondja az Örökkévaló Sallumról[d], aki apját, Jósiás királyt követte a trónon: „Soha nem tér ide vissza, 12 hanem ott hal meg, ahová száműzetésbe hurcolják! Ezt a földet soha nem látja többé.”

Prófécia Jójákim királyról

13 „Jaj annak, aki házát gazsággal építi,
    annak emeleteit pedig jogtalansággal,
aki ingyen dolgoztatja szomszédait,
    és a munkásainak nem adja meg bérüket!
14 Jaj annak, aki azt mondja:
    »Nagy palotát építek magamnak,
    tágas felső szobákkal« —,
és ablakokat készít rajta,
    belülről cédrussal burkolja,
    majd vörösre festi!

15 Az tesz téged igazán királlyá,
    hogy több cédrusból építesz, mint elődeid?
Hiszen apád is evett-ivott,
    mint minden ember,
de igazságosan élt és uralkodott,
    ezért jól is ment a sora.
16 Igazságot szolgáltatott a szegénynek és elnyomottnak,
    ezért ment jól a sora.
Így él, aki ismer és tisztel engem!
    — ezt mondja az Örökkévaló. —
17 De szíved és szemed
    csak a saját hasznodat keresi!
Ártatlanok halálát kívánod,
    s erőszakkal elnyomod népedet.”

18 Ezért ezt mondja az Örökkévaló Jójákimról, Jósiás fiáról, Júda királyáról:

„Senki sem siratja, mikor meghal:
    »Jaj, bátyám! Jaj, testvérem!«
Senki sem siratja:
    »Jaj, Uram! Jaj, királyom!
    Jaj, oda a dicsőség!«
19 Kivonszolják majd a testét Jeruzsálemből,
    kidobják a városból,
s úgy földelik el,
    mint egy szamarat!”

Fenyegető prófécia Júda ellen

20 „Menj föl a Libanon csúcsaira, és kiálts,
    Básán hegyein jajgass,
az Abárim tetején sírj hangosan,
    mert »szeretőid« mind elpusztultak![e]
21 Figyelmeztettelek, mikor még jól ment a sorod,
    de nem akartál hallgatni rám.
    Ifjúságod óta az a szokásod,
    hogy nem fogadod meg szavam!
22 Emiatt minden pásztorodat elsöpri a szél,
    és összes szeretőd fogságba megy.
Te pedig megszégyenülsz
    minden gonosz tetted miatt.
23 Jaj neked, aki libanoni cédrusokon fészkelsz[f]!
    Hogy fogsz majd nyögni és jajgatni,
ha elfog a fájdalom,
    mint szülő asszonyt a vajúdás!”

Prófécia Konjáhú királyról

24 „Életemre esküszöm — szól az Örökkévaló —, ha pecsétgyűrű lennél a jobb kezemen, még onnan is lerántanálak téged, Konjáhú, Jójákim fia, Júda királya! 25 Kiszolgáltatlak ellenségeidnek, akik az életedre törnek, s akiktől félsz: Nebukadneccarnak, Babilónia királyának, és a káldeusok seregének. 26 Messze hajítalak téged és szülőanyádat, más országba. Nem ott születtetek, de ott fogtok meghalni mind a ketten. 27 Soha többé nem fogtok visszatérni arra a földre, ahová lelketek kívánkozik!”

28 Vajon hitvány, törött korsó ez a Konjáhú?
    Olyan cserépdarab, amely nem kell senkinek?
Miért hajították el őt és családját
    messze földre, amelyet nem ismertek?
29 Ország, ország, ország,
    halld meg az Örökkévaló szavát!
30 Ezt mondja az Örökkévaló: „Jegyezzétek föl ezt a férfit,
    mint aki gyermektelen, s kudarcot vallott!
Mert utódai nem követik Dávid trónján,
    senki sem uralkodik Júdában közülük.”

Footnotes:

  1. Jeremiás 22:6 királyi házáról A 6–9. versekben az Örökkévaló a megszemélyesített királyi palotát szólítja meg. Valójában ez az üzenet a palota lakóinak szól.
  2. Jeremiás 22:10 aki meghalt Ez Jósiás királyra vonatkozik. Lásd 2Kir 23:29–30.
  3. Jeremiás 22:10 aki még él Ez Jóáház királyra, Jósiás fiára vonatkozik. Lásd 2Kir 23:31–33.
  4. Jeremiás 22:11 Sallum Jóáház király másik neve. Lásd 2Kir 23:30–33.
  5. Jeremiás 22:20 A 20. versben három hegység neve szerepel. A „szeretőid” fordítható így is: „barátaid”, vagy „szövetségeseid” — a 22. versben is. A 20–23. versekben az Örökkévaló szól Jeruzsálem, vagy egész Júda népéhez.
  6. Jeremiás 22:23 libanoni… fészkelsz Utalás Júda királyának cédrusfából épült palotájára.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes