A A A A A
Bible Book List

Jeremiás sir 2 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévaló véghezvitte, amit határozott

Jaj, milyen sötét felhőt
    borított Sionra haragjában az Úr!
Izráel dicsőségét
    az égből a földre vetette.
Haragja napján nem törődött
    még lába zsámolyával[a] sem!

Könyörtelenül elpusztította az Úr
    Jákób népének minden hajlékát,
összetörte haragjában
    Júda lakóinak várait.
Földre taposta, megszégyenítette
    az egész királyságot és vezetőit.

Összetörte izzó haragjában
    Izráelnek minden hatalmát.
Megvonta népétől védő karját,
    s utat engedett ellenségeinek.
Úgy égette Jákób népét mindenfelől,
    mint megemésztő tűz.

Felvonta íját ellenünk, mint ellenségünk,
    ránk emelte karját, mint támadónk,
Sion hajlékaiban mindenkit megölt,
    akire büszkén tekintettünk.
Haragját zúdította ránk,
    mint tűzesőt.

Ellenségünkké lett az Úr:
    elpusztította Izráelt egészen!
Lerombolta palotáinkat,
    romba döntötte erős várainkat,
Júda népének gyászát
    és siralmait megsokasította.

Ledöntötte saját Sátorát[b],
    mint egy hitvány kerti kunyhót.
Szétrombolta ünnepeinek helyét az Örökkévaló,
    feledésbe taszította Sion városának ünnepeit,
    még a szombatot is.
Tüzes haragja hevében
    eltaszított királyt és papot.

Elhagyta oltárát,
    eltávozott Templomából.
Ellenségünk kezébe adta
    annak bástyáit és falait.
Diadalittas zajongás hallik az Örökkévaló házában,
    mint egykor ünnepeink napján.

Mert az Örökkévaló döntött úgy,
    hogy lerombolja Sion falait:
kifeszítette fölötte a mérőzsinórt,
    véghezvitte, amit elhatározott.
Hiába jajgatott bástya és várfal,
    mind leomlott,
    s földön hevernek, mint a gyászolók.

A kapuk szárnyai földre roskadtak,
    kapcsaikat és záraikat összetörték.
A királyt és a fejedelmeket a nemzetek közé hurcolták,
    nincs többé sem törvény, sem tanítás.
Még a próféták sem kapnak
    kijelentést[c] az Örökkévalótól.

10 Sion fejedelmei némán ülnek a földön,
    fejükre port hintettek,
    derekukon zsákruha.
Jeruzsálem fiatal leányai
    földre borulva gyászolnak.

11 Szemem a sírástól eleped,
    szívem nyugtalan háborog,
lelkem, mint a földre ömlött víz,
    mert láttam népem pusztulását:
csecsemők és gyermekek hevernek az utcán,
    éhségtől haldokolva!

12 Anyjukat szólítják,
    enni- és innivalóért könyörögnek.
Ájultan fekszenek anyjuk karjaiban,
    s lassan kilehelik lelküket,
mint az utcán heverő
    sebesült harcosok.

13 Ó Jeruzsálem, mit mondjak neked?
    Kihez hasonlítsalak?
    Sion népe, mivel vigasztaljalak?
Hiszen pusztulásod oly nagy és mélységes,
    mint a tenger!
    Kicsoda gyógyíthat meg téged?

14 Prófétáid hamis látomásokkal ámítottak téged!
    Nem mutattak rá bűneidre,
    hogy megmenekülj a fogságtól.
Hamis próféciákkal hitegettek,
    becsaptak és félrevezettek.

15 Akik arra járnak,
    s látják romjaidat, Jeruzsálem,
gúnyolódva mutogatnak,
    megvetően legyintenek:
„Nézzétek ezt a romhalmazt!
    Ezt hívták »Tökéletes Szépség«-nek?
    Ez lenne az »Egész Föld Öröme?«”

16 Ellenségeid nagy hangon dicsekednek,
    hogy legyőztek téged,
fogukat vicsorítják, és kezüket dörzsölik:
    „Elpusztítottuk Jeruzsálemet!
    Erre vártunk már régóta,
    most saját szemünkkel láttuk a vesztét!”

17 Az Örökkévaló véghezvitte, amit határozott,
    beváltotta szavát, amelyet régen kihirdetett:
    könyörtelenül lerombolt téged, Jeruzsálem!
Ellenségeidnek szerzett örömet,
    ellenfeleidnek adott győzelmet.

18 Jeruzsálem! Még falaid is kiáltsanak az Úrhoz!
    Folyjanak könnyeid éjjel-nappal, Sion,
    mint a folyó!
Ne nyugodj,
    ne engedj magadnak pihenést!

19 Kelj föl, kiálts az Úrhoz még éjjel is,
    az őrváltás idején!
Öntsd ki szíved az Úr színe előtt,
    mint a vizet!
Emeld hozzá kezeidet,
    könyörögj kicsinyeid életéért,
akik éhségtől ájultan fekszenek
    a város utcáinak kövén.

20 Nézz ránk, Örökkévaló!
    Kivel bántál így valaha?
Hogyan lehet, hogy asszonyok a saját gyermekeiket,
    dédelgetett kicsinyeiket kell megegyék?!
S hogy éppen az Úr szentélyében
    öldösik le a papokat és a prófétákat?

21 Holtan hever az utcák porában fiatal és öreg,
    ifjainkat és leányainkat öldöklő kard vágta le.
Bizony, levágtad őket haragod napján,
    nem könyörültél, Uram!

22 Összehívtad ellenem minden rettegett ellenségemet,
    mint ünnepre a vendégeket,
senki sem menekülhetett előlük
    az Örökkévaló haragja napján.
Ellenségeim mind felemésztették gyermekeimet,
    akiket dajkáltam s felneveltem!

Footnotes:

  1. Jeremiás sir 2:1 lába zsámolyával Utalás arra, hogy Jeruzsálem, és különösen a Templom, Isten számára olyan volt, mint a királyi trón zsámolya, amelyen a király lába nyugszik.
  2. Jeremiás sir 2:6 Sátorát Vagyis jeruzsálemi Templomát.
  3. Jeremiás sir 2:9 kijelentést Szó szerint: „látomást”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes