A A A A A
Bible Book List

Jeremiás sir 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévaló keze sújtotta Jeruzsálemet

[1] [a] Jaj, milyen elhagyatott lett
    az egykor oly népes város!
Hogy megözvegyült,[b]
    pedig milyen dicsőséges volt a nemzetek között!
Aki úrnő volt a tartományok között,
    most robotoló rabszolgává lett.

Keservesen sír éjjelente,
    könnyei áztatják arcát.
Senki sem vigasztalja
    régi szeretői közül.
Barátai mind elárulták,
    ellenségeivé lettek.

Júda népét elhurcolták otthonaiból,
    rabszolgasorba kerültek, kenyerük a szenvedés.
Messze földre vitték őket, idegen nemzetek közé,
    de ott sem találtak nyugalmat.
Üldözőik mind utolérték őket,
    nem menekülhettek szorult helyzetükből.

Még a Sionba vezető utak is gyászolnak,
    senki sem jön a szent ünnepekre többé.
A városkapuk helyén üresség tátong,
    a papok keservesen sóhajtoznak.
Leányait szolgaságba hurcolták,[c]
    ezért süllyedt Sion keserűségbe!

Ellenségei fölülkerekedtek,
    könnyedén legyőzték,
mivel az Örökkévaló büntette meg Siont
    tömérdek bűne miatt.
Gyermekeit fogságba hurcolták,
    fogolyként vonultak ellenségeik előtt.

Megfosztották Siont minden ékességétől,
    odalett minden dicsősége!
Fejedelmei olyanok lettek,
    mint a szarvasok, ha nincs legelőjük,
— roskadozva menekültek
    üldözőik elől.

Nyomorúsága idején,
    száműzetése napjaiban
régi dicsőségére emlékezik Jeruzsálem,
    s drága kincseire.
Mert népe ellenség kezébe esett,
    s nem volt, aki segítsen rajta.
Ellenségei pedig csak nézték,
    s gúnyosan nevettek bukásán.

Bizony, súlyosan vétkezett Jeruzsálem,
    ezért lett tisztátalan!
Akik eddig tisztelték, most megvetik,
    mert látták megszégyenülését.
Keservesen sóhajt ő is,
    szégyenében eltakarja arcát.

Saját vére szennyezi ruhája szegélyét.
    Mivel nem gondolt jövőjére,
szörnyű mélyre süllyedt.
    Senki sem vigasztalja.
„Lásd meg, Örökkévaló, szenvedéseimet,
    mert ellenségeim ujjonganak fölöttem!”

10 Ellenségei kirabolták Siont,
    minden kincsétől megfosztották.
Néznünk kellett, hogy ellenségeink
    még a szent helyre is behatoltak,
pedig te azt parancsoltad, Urunk,
    hogy idegenek ne menjenek be gyülekezetedbe!

11 Egész népünk sóhajt és nyög,
    amint kenyér után vágyakoznak,
kincseiket is eladják egy falat kenyérért,
    hogy éhen ne haljanak.
„Lásd meg, Örökkévaló, nézd,
    mennyire semmibe vesznek bennünket!

12 Nézzetek rám,
    kik erre jártok!
Vajon van-e ehhez hasonló fájdalom,
    mint amely engem ért,
amellyel az Örökkévaló keze sújtott
    izzó haragja napján?

13 Mert a magasból tüzet küldött az Úr,
    mely átjárta csontjaimat.
Hálót feszített lábam elé,
    és a földre terített.
Elhagyottá lettem,
    naphosszat csak sínylődöm.

14 Vétkeim igáját vettem nyakamba.
    Az Úr keze fonta össze,
súlyuk lehúzza fejem,
    erőm elfogy, botladozom.
Kiszolgáltatott azoknak,
    akik erősebbek nálam.

15 Erős harcosaimtól elfordult az Úr,
    nem törődött velük.
Sereget küldött ellenem,
    hogy fiaimat összetörje.
Az Úr maga taposta össze Jeruzsálemet,[d]
    mint szőlőt a szüretelők.

16 Ezért sírok oly keservesen,
    ezért folynak könnyeim,
mert messze tőlem a vigasztaló,
    aki lelkem felüdítené.
Gyermekeim elpusztultak,
    mert ellenségem fölülkerekedett rajtam.”

17 Segítségért eseng Sion, karjait kitárja,
    de senki sem vigasztalja.
Az Örökkévaló hozta ellene a nemzeteket,
    hogy Jákób népét körülkerítsék:
úgy tekintenek Jeruzsálemre,
    mint tisztátalanra.

18 „Igazságos az Örökkévaló! Igazságosan bánt velem,
    mert parancsai ellen lázadoztam.
Figyeljetek rám, ti népek mindannyian,
    s lássátok fájdalmamat!
Fiaimat és leányaimat
    mind száműzetésbe hurcolták!

19 Hiába hívtam segítségül szeretőimet,
    mind cserbenhagytak!
Papjaim és fejedelmeim
    éhen haltak a városban,
ennivalót kerestek,
    hogy életben maradjanak, de hiába.

20 Nézz rám, Örökkévaló,
    milyen szorult helyzetben vagyok!
Lelkem háborog, szívem vergődik,
    mert engedetlen és lázadó voltam.
Az utcákon ellenség gyilkolja gyermekeimet,
    a házakban a halál pusztít.

21 Halld meg Uram, sóhajtásomat,
    mert nincs más, aki vigasztalna!
Minden ellenségem hallotta veszedelmem,
    s ujjong, hogy így bántál velem.
Hozd el a napot, amelyet előre hirdettél,
    amikor ők is úgy járnak, mint én!

22 Lásd meg minden gonosz tettüket!
Bánj velük is úgy,
    ahogy engem büntettél sok vétkem miatt,
mert sokat sóhajtozom,
    és szívem is beteg!”

Footnotes:

  1. Jeremiás sir 1:1 Az első, második és negyedik részben minden vers a héber ABC soronkövetkező betűjével kezdődik.
  2. Jeremiás sir 1:1 megözvegyült Az egész könyvben, amely egyetlen siratóének, Jeruzsálemről úgy beszél a szerző, mint leányról vagy asszonyról, és sokszor így is nevezi: „Sion leánya” vagy „Júda szűz leánya”. Amikor maga Jeruzsálem szól, akkor is így van megszemélyesítve.
  3. Jeremiás sir 1:4 Leányait szolgaságba hurcolták Ez az ókori görög fordításból (LXX) származik. A masszoréta héber szövegben: „Leányai szenvednek.”
  4. Jeremiás sir 1:15 Jeruzsálemet Szó szerint: „Júda szűz leányát”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes