A A A A A
Bible Book List

Jan 2Slovo na cestu (SNC)

V galilejské vesnici Káně se za tři dny konala svatba a byla tam Ježíšova matka Marie.

Mezi svatebními hosty byl Ježíš a jeho učedníci.

Docházelo jim víno a Marie o tom řekla Ježíšovi.

"Proč mi to říkáš?" odpověděl Ježíš. "Moje chvíle ještě nepřišla.

"Marie vyzvala obsluhující: "Udělejte všechno, co vám můj syn přikáže."

Na chodbě stálo šest kamenných - asi hektolitrových - nádob, kterých se používalo k obřadnímu umývání.

Ježíš poručil sloužícím, aby je naplnili vodou.

Když to udělali, vyzval je: "Dejte z toho ochutnat správci hostiny."

Nic netušící správce ochutnal vodu, kterou Ježíš proměnil ve víno, zavolal ženicha

10 a řekl mu: "To víno je vynikající. Obvykle se začíná lepším a končí horším. Ale tobě vydrželo dobré víno až do konce."

11 Zázrakem v Káně Ježíš poprvé projevil svou božskou moc. A jeho učedníci v něho uvěřili.

12 Potom Ježíš se svou matkou, bratry a učedníky strávil několik dní v Kafarnaum.

13 Blížily se židovské velikonoční svátky, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma.

14 Na nádvoří Jeruzalémského chrámu našel směnárníky peněz, prodavače obětních býčků, ovcí a holubů.

15 Upletl si z provázků důtky a z chrámového nádvoří prodavače i s dobytkem vyhnal. Směnárníkům zpřevracel stoly a rozházel peníze.

16 "Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" volal za nimi.

17 V té chvíli si učedníci vzpomněli na starozákonní proroctví: "Stravuje mne horlivost pro Boží dům."

18 Židé se ho hněvivě ptali: "Jak si můžeš dovolit takto jednat? Máš-li pověření od Boha, dokaž je nějakým zázrakem!"

19 "Dobře," odpověděl Ježíš, "zbořte tento chrám a já ho ve třech dnech znovu postavím."

20 "Co je to za nesmysl?" posmívali se mu Židé. "Vždyť chrám stavěli plných čtyřicet šest let, a ty bys ho chtěl vystavět ve třech dnech?"

21 Židé Ježíšova slova nepochopili. Nemluvil totiž o chrámu, ale o svém těle.

22 I učedníci tomu porozuměli až po jeho zmrtvýchvstání.

23 Během velikonoc vykonal Ježíš v Jeruzalémě řadu zázraků, a tak v něj mnozí uvěřili.

24-25 Věděl o každém všecko, nepotřeboval se na nikoho vyptávat. Sám však zůstával pro mnohé hádankou.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes