Add parallel Print Page Options

Vy boháči už teraz plačte a nariekajte nad pohromami, ktoré vás postihnú.

Nahromadili ste toľko potravín, že vám hnijú, šatstvo vám žerú mole,

peniaze strácajú na cene a striebro hrdzavie. Chceli ste si nazhromaždiť poklady, no navŕšili ste si iba vatru, ktorá pri poslednom súde zhorí aj s vami.

Mzda, o ktorú ste okradli robotníkov najatých, aby vám zožali vaše polia, svedčí proti vám a nárek žencov doľahol k Božiemu sluchu.

Váš život strávený v zábavách a hýrení sa podobá vykrmovaniu zvierat na zabitie.

Odsúdili ste a zabili nevinného, ktorý sa nebránil.

Buďte trpezliví, Pán je blízko

Bratia, čakajte trpezlivo, kým príde Pán. Vezmite si príklad z roľníka, ktorý vytrvalo čaká na vytúženú úrodu zeme, kým dozrie po jesenných a jarných dažďoch.

Aj vy teda trpezlivo čakajte a majte istotu v srdci, veď príchod Pánov sa blíži.

Bratia, neponosujte sa jeden na druhého, veď sami nie ste lepší ako tí, ktorých kritizujete. Nezabudnite, že veľký sudca je už predo dvermi a bude súdiť aj vás.

10 Za príklad trpezlivosti v utrpení si vezmite prorokov, ktorí niesli Božie posolstvo.

11 Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a spomeňte si, že Boh napokon jeho utrpenie obrátil na dobré. Vidíte, aký je Pán plný súcitu a zľutovania.

12 Nehrešte tým, že by ste si brali Boha za svedka. Buďte takí pravdovravní, aby každý mohol veriť vášmu jednoduchému áno alebo nie.

13 Prežíva niekto z vás ťažkosti? Nech sa modlí. Má sa niekto z vás dobre? Nech spevom chváli Boha.

14 Je niekto z vás ťažko chorý? Nech si pozve starších zboru, aby sa zaňho modlili, a nech ho ponatierajú olejom v mene Pánovom.

15 Modlitba spojená s opravdivou vierou uzdraví chorého, Pán ho povzbudí, a ak ho ťaží svedomie, odpustí mu hriechy.

16 Vyznávajte si navzájom hriechy a modlite sa jedni za druhých, aby ste mohli byť uzdravení. Opravdivá modlitba úprimne veriaceho má veľkú moc.

17 Spomínate si na Eliáša? Bol to rovnako krehký človek, ako sme my, ale keď sa vrúcne modlil, aby nepršalo, jeho modlitbu Boh vypočul -- nespŕchlo tri a pol roka.

18 Potom sa modlil znovu, no tentoraz prosil o dážď. Aj túto jeho modlitbu Boh vypočul a zem sa po daždi znova rozzelenela a dala úrodu.

19 Bratia moji, ak niekto zablúdi od pravdy

20 a iný ho privedie naspäť, zachráni jeho dušu pred zahynutím a prikryje množstvo hriechov.