Add parallel Print Page Options

Varning till rika människor

Ni som är rika, gråt och jämra er över den olycka som ska drabba er. Er rikedom ska ruttna bort och era kläder ätas av mal. Ert guld och silver ska förstöras av rost. Rosten ska vittna mot er och er kropp brännas upp som av eld. Ni har samlat på er rikedomar för den sista tiden. Ni har undanhållit lönen för skördearbetarna på era åkrar. Nu ropar de, och skördearbetarnas rop har nått härskarornas[a] Herres öron.[b] Ni har levt i lyx och överflöd här på jorden. Ni har ätit era hjärtan feta inför slakten.[c] Ni har dömt och dödat den rättfärdige, han gjorde inte motstånd mot er.

Herren Jesus kommer snart tillbaka

Syskon, vänta tåligt på att Herren ska komma tillbaka. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på skörden och ser fram emot höstregn och vårregn. Visa tålamod och styrk era hjärtan, ni också, för Herren kommer snart.

Klaga inte på varandra, syskon, så att ni inte blir dömda. Domaren står redan utanför dörren.

10 Syskon, ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme när det gäller att lida och visa tålamod. 11 Vi prisar ju dem lyckliga som har hållit ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren lät hans liv sluta. Herren är full av medlidande och barmhärtighet.[d]

12 Framför allt, mina syskon, svär inga eder, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte drabbas av domen.[e]

Bönens kraft

13 Om någon av er får lida, ska han be. Och om någon är glad, ska han sjunga glädjesånger. 14 Om någon är sjuk, ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.[f] 15 Deras bön, som bes i tro, ska göra den sjuke frisk, och Herren ska resa upp honom. Och om den sjuke har syndat ska han bli förlåten. 16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade.[g] Den rättfärdiges bön har stor verkan.

17 Elia var en människa precis som vi. Men när han ivrigt bad att det inte skulle regna, då regnade det inte i landet på tre och ett halvt år. 18 När han sedan bad igen, då kom regnet från himlen, och jorden gav sin skörd.[h]

Rädda den som har kommit bort från Jesus

19 Mina syskon, om någon av er har kommit bort från sanningen och någon för honom tillbaka, 20 så ska ni veta att den som lyckas föra en syndare tillbaka från hans villoväg, han räddar den personen från döden och gör så att många synder blir förlåtna.

Footnotes

  1. 5:4 Det hebreiska ordet Sevaot , som kan översättas härskarorna, har i den grekiska texten inte översatts utan bara transkriberats Sabaot.
  2. 5:4 Jfr v. 2 samt 5 Mos 24:14-15. En sådan egoistisk livsstil förebådade i Gamla testamentet Guds kommande dom vid tidens slut.
  3. 5:5 Jfr Jer 25:34.
  4. 5:11 Jfr Job 42.
  5. 5:12 Jfr vad Jesus säger i Matt 5:33-37.
  6. 5:14 Olivolja var en välkänd medicin på den här tiden. Men här användes oljan antagligen som en symbol för att kraften från Herren Jesus skulle bota den sjuke.
  7. 5:16 Förutsättningen för att Gud ska bota en människa är att hon tror på honom och ber om förlåtelse för det onda hon har gjort. Det betyder inte att sjukdomen är ett straff från Gud. Jfr vad Jesus säger i Joh 9:2-3.
  8. 5:18 Jfr 1 Kung 17:1; 18:41-45.