Add parallel Print Page Options

Lev nära Gud

Vad är det som orsakar gräl och strider ibland er? Är det inte de själviska begär som vill ta makten över er kropp? Ni vill ha, men ni får ingenting. Ni dödar och är avundsjuka, men får inte vad ni vill ha. Ni grälar och strider men blir ändå inte tillfredsställda, eftersom ni inte ber. Och när ni ber, får ni ändå inget, eftersom ni har felaktiga motiv. Ni är bara ute efter att tillfredsställa era egna begär.

Ni trolösa, förstår ni inte att vänskap med världen innebär fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Tror ni att det är utan grund som det står i Skriften: ”Svartsjukt vakar han över anden som han har låtit bo i oss?”[a] Men han ger oss en större nåd. Därför heter det:

”Gud står emot de stolta,
    men de ödmjuka visar han nåd.”[b]

Underordna er alltså Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly ifrån er. Håll er nära Gud, så ska han hålla sig nära er. Rengör era händer, ni syndare. Rena era hjärtan, ni kluvna. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i tårar och er glädje i sorg. 10 Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.

Varning för att döma andra

11 Tala inte illa om varandra, syskon, för den som talar illa om andra och dömer dem, han talar illa om lagen och dömer ut den.[c] Men om du dömer lagen håller du den inte utan gör dig till domare över den. 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som ensam har makt att rädda eller förinta. Men vilken rätt har du att döma andra?

Varning för falsk säkerhet

13 Ni som säger: ”Idag eller i morgon ska vi åka till den eller den staden, stanna där ett år och göra goda affärer”, 14 ni kan ju inte veta vad som ska hända i morgon, eller hur ert liv ska bli. Ni är en dimma som i ena stunden syns och nästa stund är borta.[d] 15 Ni borde i stället säga: ”Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det.” 16 Men nu skryter ni med era egna planer, och allt sådant skryt är ont.

17 Den som vet om det goda han borde göra men inte gör det, han syndar.

Footnotes

  1. 4:5 Citatet är inte ordagrant. 5 Mos 4:24.
  2. 4:6 Se Ords 3:34.
  3. 4:11 Jfr 3 Mos 19:16.
  4. 4:14 Jfr Ps 144:4.