Add parallel Print Page Options

Behandla alla människor lika

Mina syskon, ni tror ju på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, så favorisera ingen människa.

Tänk er att ni är samlade till gudstjänst, och in kommer en man med en guldring på fingret och klädd i fina kläder, likaså en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då genast fäster er blick på den finklädde och erbjuder honom den bästa platsen, medan någon säger till den fattige: ”Du kan stå där borta”, eller ”Sätt dig här på golvet bredvid mig”, pågår det då inte en diskriminering bland er, och fäller ni inte orätta domar?

Lyssna på mig, mina kära syskon! Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon till att vara rika i tron och ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Ändå föraktar ni de fattiga. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstol? Är det inte de som hånar hans härliga namn, hans som kallade er?

Om ni följer den kungliga lagen,[a] den som enligt Skriften lyder: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv”[b], då gör ni rätt. Om ni favoriserar människor, så syndar ni och är enligt lagen skyldiga till att ha brutit mot den. 10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud har brutit mot allt. 11 Han som sa: ”Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap” har ju också sagt: ”Du ska inte mörda.”[c] Så om du mördar någon har du brutit mot lagen, även om du inte har varit otrogen i ditt äktenskap.

12 Tala och handla som de som ska dömas efter frihetens lag. 13 Domen blir obarmhärtig för den som inte har visat barmhärtighet, medan barmhärtigheten triumferar över domen.

Tro utan handlingar är bara tomma ord

14 Mina syskon, vad är det för nytta med att säga att man tror om man inte omsätter sin tro i praktisk handling? Kan en sådan tro rädda någon? 15 Om en troende bror eller syster har varken mat eller kläder, 16 räcker det då med att säga till dem: ”Var lugna. Klä er varmt och ät ordentligt”, om ni inte ger dem vad de behöver?

17 Så är det alltså med tron. Om den inte omsätts i praktisk handling är den i sig själv död.

18 Nu kanske någon invänder: ”Har du tro, så har jag gärningar.” Visa[d] mig din tro utan gärningar, så kan jag utifrån mina gärningar visa dig min tro. 19 Du tror att det finns en Gud. Det är bra. Det tror till och med de onda andarna och darrar. 20 Inser du inte, du tanklösa människa, att tron är meningslös om den inte omsätts i praktisk handling?

21 Var inte vår förfader Abraham rättfärdig därför att han var villig att offra sin son Isak på altaret?[e] 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och hans tro fullkomnades i och med att den omsattes i praktisk handling. 23 Genom detta uppfylldes det som står i Skriften: ”Abraham trodde Gud, och därför räknades han som rättfärdig”[f] och kallades Guds vän[g]. 24 Ni ser alltså att människan blir rättfärdig på grund av sina handlingar och inte bara genom tro.

25 Så var det ju också med Rachav, den prostituerade kvinnan: hon blev rättfärdig genom sina handlingar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg. 26 Liksom en kropp utan livsande är död, så är en tro som inte omsätts i praktisk handling död.

Footnotes

  1. 2:8 I Matt 7:12; 22:39-40 kallar Jesus detta bud för det viktigaste av alla.
  2. 2:8 Se 3 Mos 19:18.
  3. 2:11 Se 2 Mos 20:13-14 och 5 Mos 5:17-18.
  4. 2:18 Här är det Jakob som talar igen.
  5. 2:21 Jfr 1 Mos 22:1-19.
  6. 2:23 Ordagrant: och räknades det honom till rättfärdighet.Se 1 Mos 15:6.
  7. 2:23 Jfr Jes 41:8.