Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTZˈIBˈAJ JUDAS

Judas tijtakbˈi rutzil jwichak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

In Judas ri jkˈun Santiago, in rajchac Kakaj Jesucristo, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak atak ri atlokˈajtak jwiˈl Kakaj Dios, ri chajalcatak jwiˈl Kakaj Jesucristo y siqˈuilcatak pire atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak.

Chwaj chi Kakaj Dios subˈlaj tril cˈur awchak y tijyeˈ utzil laj awanmak y subˈlaj atjlokˈajtak.

Ri trantak mak ajsubˈunl

Atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, xanaˈ chiquiˈreˈ chwaj roj tantzˈibˈajbˈi jun wuj pi awechak chirij ri kacolic laj jkˈabˈ kamac ri tran Kakaj Dios. Pero lajori twil chi rajwaxiˈ tantzˈibˈajbˈi pi awechak pire tacowirsaj awanmak chi jcubˈaj mas achˈolak chirij Kakaj Jesucristo ri jcubˈarbˈ kachˈol, jun bˈweltke bˈil jcholajl rechak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo.

Wiˈ jujun cristian cojem ribˈak chaxoˈlak, rechak jun chˈijiˈ chaˈltakch jwiˈl Kakaj Dios pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chibˈak. Rechak taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios, tijbˈijtak chi wiˈ mo trantak tzˈiˈal jwiˈl subˈlaj nimiˈ rutzil ranm Kakaj Dios chirijak y tijxuttak Kakaj Jesucristo ri xike re Kajawl.

Chwaj tancuxtajbˈi chawechak onque awetamakchak chi Kakaj Dios ri Kajawl cuando jorok resajiˈch yak rijajl Israel Egipto, xsachaˈ jwichak mak ri taˈ xcojontak chiwch. Y cuxtaj awiˈlak chi yak anjl ri taˈ xcojontak chiwch Kakaj Dios, xcan jyeˈ rekleˈnak y xeltakch lamas wiˈtakwiˈ, jilonli xcˈolsajtak li ukuˈmal jwiˈl Kakaj Dios, asta cuando titaw kˈij tibˈan kˈatbˈitzij wich ulew. Y jilon mak cristian ri wiˈtak Sodoma, Gomorra y li juntir mak tra tilmit ri sutuwinak rijak mak tilmit li, rechak riˈ xeˈ ranmak chi jbˈanic tzˈiˈal y etzltak noˈj re tzˈiˈal. Jwiˈliˈli xansaj kˈatbˈitzij chibˈak laˈ kˈakˈ pi cˈutbˈire chiwchak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios chi tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈak laˈ kˈakˈ ri taˈ ni jun bˈwelt tichupc.

Y jilon mak cristian ri cojem ribˈak chaxoˈlak, riˈ tijcojtak mak richcˈak y trantak mak etzltak raybˈl re tzˈiˈal. Y tijxuttak kˈatbˈitzij ri wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios y tritzˈbˈejtak jwichak yak anjl. Pero Miguel ri jbˈabˈal anjl cuando xchˈoˈjin riqˈui man jbˈabˈal etzl chirij jcamnakl Moisés cuando ajquiˈ chi muksajc, taˈ xan kˈatbˈitzij chirij man jbˈabˈal etzl pire tibˈansaj cˈax re, xike xij re: Riˈ Kakaj Dios ri Kajawl atkˈelewc, xcheˈ re.

10 Mak cristian li ri cojem ribˈak chaxoˈlak tritzˈbˈejtak jwich lawiˈ ri mitaˈ retamak jcholajl. Rechak jilontak chapcaˈ mak awaj ri mitaˈ tijchomorsajtak nen trantak, jwiˈl jilonli jchomorsaˈnak, riˈ li tisachow jwichak.

11 Cˈur jwichak mak cristian li, tina jtijtakna cˈax jwiˈl riˈ xantak mak etzltak noˈj chapcaˈ xan Caín. Y xeˈ ranmak chi jchˈequic pwak laˈ etzltak noˈj chapcaˈ xan Balaam. Y xansaj kˈatbˈitzij chibˈak jwiˈl xantak chapcaˈ xan Coré ojrtaktzij ri xbˈit ribˈ chirij Moisés.

12 Mak cristian li mas cˈax trantak cuando amulbˈen aybˈak chi jbˈanic comon wicˈ jwiˈl talokˈaj aybˈak. Rechak kuske rechak trantak lawiˈ rajak trantak. Xike pi rechak tijtoctak utzil, nicˈtake chapcaˈ sutzˈ ri taˈ jabˈ laˈ, tike cˈamsajbˈi jwiˈl tew. Y chapcaˈ mak cheˈ ri taˈ tiwichintak cuando titaw kˈij tiwichintak, tibˈukˈsajtakbˈic y yaltir ticamtak. 13 Jwiˈl mak etzltak noˈj ri trantak, jilontak chapcaˈ mak jputzuwl bˈa mar ri tran mak retumb. Rechak tosoliˈ jun luwar li ukuˈmal pi rechak ri taˈ ni jun bˈwelt tieltakch claˈ. Jilontak chapcaˈ mak chˈumil ri titzaaktakch lecj y tibˈe saachtak li ukuˈmal.

14 Enoc ri jkajak man jwuk kˈat rijajl Adán, xijiˈ chirijak mak etzltak cristian li jilonri: Iltak impuch, xpetiˈ Kakaj Jesucristo ri Kajawl pach subˈlaj mil (1,000) chi ranjl, 15 pire tiyuk raneˈ jkˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian. Y tran jkˈatbˈitzij chibˈak mak ri taˈ xcojontak chiwch jwiˈl juntir mak etzltak noˈj ri xantak y jwiˈl mak etzltak tzij ri xijtak chirij, xcheˈ Enoc.

16 Mak cristian li ri cojem ribˈak chaxoˈlak pur ajchˈiˈl ribˈak, taˈ ni jun bˈwelt tricˈajtak utzil laj ranmak, xike trantak mak etzltak noˈj ri rajak rechak trantak, tijbˈijtak nimaktak yoloj chi jcojic jkˈijak y jor tinaˈwtak chi yoloj, pero riˈke rajak ticojsaj jkˈijak chiwchak yak nicˈj cristian chic.

Tiyeˈsaj jnoˈjak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

17 Pero atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, cuxtaj awiˈlak mak yoloj ri xcan jbˈijtak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo ri Kajawl. 18 Rechak xijtak chawechak jilonri: Laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, tina waˈxtakna etzltak cristian ri tike ritzˈbˈej awchak. Xike tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj ri rajak trantak, xcheˈtak.

19 Riˈtakaˈ mak cristian li, ri titosowtak cristian chirij nicˈj chic. Y tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj ri tijrayajtak jwiˈl taˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranmak.

20 Pero atak lokˈlajtak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ma bˈan awechak chapcaˈ trantak mak cristian li. Rajwaxiˈ atlokˈintak y bˈit aybˈak chi jbˈanic mas lawiˈ raj Kakaj Jesucristo tabˈantak, pire tiniqˈuibˈ jcubˈarbˈ achˈolak chirij. Y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios laˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

21 Waˈxentak laj jkˈabˈ Kakaj Dios, ulbˈejtakna chi Kakaj Jesucristo ri Kajawl jwiˈl tiel ranm chawijak tijyeˈ tzilaj cˈaslemal chawechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

22 Iltak cˈur jwichak yak ri quibˈke ranmak chirij Kakaj Jesucristo. 23 Y coltak yak nicˈj chic laj jkˈabˈ mak etzltak noˈj ri trantak pire maˈ tibˈetak li kˈakˈ laˈ man luwar re tijbˈi cˈax. Y yak nicˈj chic iltak cˈur jwichak, pero tawiltak jcholajl, ma tzˈiˈj aybˈak laˈ mak jmacak ri trantak.

Tinimirsaj jkˈij Kakaj Dios

24 Xike Kakaj Dios ticwin chi achajajcak pire maˈ atkejtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl pire tran sucˈul awanmak chiwch y subˈlaj atquiˈcottak atwaˈxtak chiwch Kakaj Dios ri subˈlaj nim jkˈij.

25 Y xike Kakaj Dios li ri ajcolol ke ri ticˈular tinimirsaj mas jkˈij jwiˈl ri xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl y xike Kakaj Dios nim jkˈij y wiˈ jcwinel chi takon chibˈak juntir ri wiˈ wich ulew y lecj cuando xticarch kˈijsak y lajori y taˈ jsachic jwich. Jiloniˈn.