A A A A A
Bible Book List

JUAN 9 Uspanteco (USP)

Kakaj Jesús tijtzibˈsaj jun moy

Kˈaxem tran Kakaj Jesús li bˈe cuando xril jun sicˈ winak ri moychak cuando xqˈuisiˈyc. Xpe yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re: Kajtijonl, ¿nen chac moychak winak ri cuando xqˈuisiˈyc? ¿Jwiˈlniˈ xmacunc o jwiˈliˈ jmac jkaj jchuch? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Maˈ jwiˈl taˈ xmacunc, ni maˈ jwiˈl taˈ xmacun jkaj jchuch. Pirechiˈ tiilsaj chirij re ri ticwin Kakaj Dios chi jbˈanic. Cuando aj lakˈjiˈn, rajwaxiˈ tikabˈantak neri wich ulew lawiˈ raj ri intakowinakch, jwiˈl cuando tioc akˈabˈ taˈ chiquiˈ ni jonok ticwinc. Lajori in jwiˈl ajwiniˈ neri wich ulew, iniˈ jun kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xchubˈan lak ulew, xan jun raquitz xokˈol laˈ raˈl jchubˈ, ajrucˈreˈ xtzˈaj laˈ bˈakˈ jwich sicˈ moy. Y xij re: Jat chˈajta acaybˈal li man cˈotobˈ ri jbˈij Siloé, xcheˈ Kakaj Jesús re.

(Ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Siloé, takalbˈic.)

Sicˈ moy xeˈ jchˈajeˈ jcaybˈal y cuando xkˈajch, tichak naˈtunc. Xpetak mak jcˈulja pach mak cristian ri iliwinaktak re tijtzˈonaj limoxn, xijtak: ¿Maˈ ron taˈ winak ri ticubˈar chi jtzˈonaj limoxn? xcheˈtak.

Wiˈ jujun rechak xijtak: Riˈn, xcheˈtak.

Y wiˈ jujun chic xijtak: Maˈ riˈ taˈn, xike jilon rilic chapcaˈ sicˈ moy, xcheˈtak.

Pero sicˈ winak li xij: Tzˈetiˈn, iniˈn, xcheˈ.

10 Xpetak mak cristian, xtzˈonajtak re: ¿Nen mo li atchak naˈtunc? xcheˈtak re.

11 Re xij rechak: Riˈ winak ri Jesús jbˈij xintzibˈsanc. Xan jun raquitz xokˈol y xtzˈaj laˈ bˈakˈ inwch y xij chwe: Jat laˈ man cˈotobˈ ri jbˈij Siloé pire tibˈe achˈajeˈ acaybˈal claˈ, xcheˈ chwe.

Y in ximbˈec y cuando xchˈajmaj incaybˈal, inchak naˈtunc, xcheˈ rechak.

12 Xpetak mak cristian, xtzˈonajtak re sicˈ winak li: ¿Lamas wiˈ man winak li? xcheˈtak re.

Y re xij: Taˈ wetam lamas wiˈw, xcheˈ rechak.

Ticˈotsaj jchiˈ sicˈ moy ri xtzibˈsaj

13 Rechak xcˈamtakbˈi riqˈuilak mak fariseo sicˈ winak ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwich. 14 Laˈ man kˈij li, cuando Kakaj Jesús xan xokˈol y xtzibˈsaj bˈakˈ jwich sicˈ moy, kˈijiˈ re uxlan. 15 Jwiˈliˈli xpe mak fariseo xtzˈonajtak re nen xan pire xnaˈtunc. Re xij rechak: Xtzˈaj xokˈol laˈ bˈakˈ inwch y in xinchˈaj, jilonli inchak naˈtunc, xcheˈ rechak.

16 Jujun rechak mak fariseo xijtak: Man winak ri xanow jilonli maˈ riqˈui taˈ Kakaj Dios tipeˈw, naˈliˈ taˈ tijcoj jkˈij man kˈij re uxlan, xcheˈtak.

Pero nicˈj chic xijtak: ¿Nencˈu chac ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios li wi ajmaquiˈn? xcheˈtak.

Jilonli taˈ xniqˈuibˈ jchomorsaˈnak chiribˈil ribˈak mak fariseo.

17 Xtzˈonajtak chic re sicˈ winak ri xtzibˈsaj bˈakˈ jwich: Y rucˈ at, ¿nen tabˈij chirij man winak li ri xtzibˈsan bˈakˈ awch? xcheˈtak re.

Y re xij rechak: Tambˈij in ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

18 Pero mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ tijcojtak chi sicˈ winak li moyiˈ ojr y lajori tichak naˈtunc, jwiˈliˈli xtaktakna jsiqˈuij jkaj jchuch sicˈ winak li 19 y xijtak rechak: ¿Roniˈ awalcˈwalak ri, ri tabˈijtak chi moychak cuando xqˈuisiˈyc? ¿Nen chac tichak naˈtunc? xcheˈtak rechak.

20 Y jkaj jchuch xijtak: Ketamiˈ chi riˈ ri kalcˈwal y moychak cuando xqˈuisiˈyc. 21 Pero oj taˈ ketam nen chac tichak naˈtunc. Y taˈ ketam nen xtzibˈsan re bˈakˈ jwich. Tzˈonajtak re, re wiˈchak junbˈ, tichak cwin chi jbˈij chawechak nen xtzibˈsan re, xcheˈtak rechak.

22 Jkaj jchuch xijtak jilonli jwiˈl jtzakic jchˈolak chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, jwiˈl mak bˈabˈal li chomorsalchak jwiˈlak chi tresajtakbˈi li sinagog nen jono cristian tibˈin chi Kakaj Jesús riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew. 23 Jwiˈliˈli jkaj jchuch xijtak: Tzˈonajtak re, re wiˈchak junbˈ, xcheˈtak.

24 Xpetak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xtaktak chic jsiqˈuij sicˈ winak ri moy ojr y xijtak re: Bˈij tzˈetel tzij chike chiwch Kakaj Dios, oj ketamiˈ chi man winak li ajmaquiˈn, xcheˈtak re.

25 Sicˈ winak xij chic rechak: In taˈ wetam wi ajmaquiˈn o taˈn. In xike wetam chi iniˈ moy, pero lajori inchak naˈtunc, xcheˈ rechak.

26 Y rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Nen xan chawe? ¿Nen xan chi jtzibˈsaj bˈakˈ awch? xcheˈtak chic re.

27 Re xij chic rechak: Ximbˈijiˈ chawechak y atak taˈ tacojtak. ¿Nen chac chawajak tambˈij chic jun bˈwelt chawechak? ¿Chawajakcˈu atoctak pire ajtijol aybˈak chirij? xcheˈ rechak.

28 Xpetak rechak, xoctak chi jpetzaj retzal sicˈ winak, xijtak re: At, atiˈ ajtijol aybˈ chirij man winak li, pero oj ojiˈ ajtijol kibˈ chirij Moisés. 29 Oj ketamiˈ chi riˈ Kakaj Dios xchˈabˈen re Moisés, pero man winak li taˈ ketam lamas tipeˈw, xcheˈtak re sicˈ winak.

30 Sicˈ winak xij chic rechak: Subˈlaj tisaach inchˈol awiˈlak, taˈ awetamak lamas tipeˈw, pero xtzibˈsajiˈ bˈakˈ inwch. 31 Ketamiˈ chi Kakaj Dios taˈ tijta jyoljak yak ajmacbˈ, xike tijta jyoljak yak ri tinimirsantak jkˈij y yak ri tibˈanowtak lawiˈ raj re trantak. 32 Ni jun bˈwelt tal jtaquil kawiˈl chi wiˈ nen xtzibˈsan bˈakˈ jwich jun moy ri moychak cuando xqˈuisiˈyc. 33 Winak li miti jiˈ petzal riqˈui Kakaj Dios, taˈ roj ticwin chi jbˈanic ni jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

34 Y rechak xijtak chic re: At, atchak jun ajmac cuando xatqˈuisiˈyc y, ¿riˈcˈu chawaj ojatijoj? xcheˈtak re sicˈ winak.

Y xresajtakbˈi li sinagog.

Mak cristian ri pur moytak

35 Kakaj Jesús xretemaj chi xesajiˈch sicˈ winak li sinagog. Cuando xtaˈ chic ribˈak pach sicˈ winak xtzˈonaj re: ¿Ton cubˈariˈ achˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil? xcheˈ re sicˈ winak.

36 Y sicˈ winak xij re: Kaj, bˈij chwe nen chi cristian lal pire ticubˈar inchˈol chirij, xcheˈ re.

37 Kakaj Jesús xij chic re: Xawilaˈ jwich, iniˈ ri, ri quiek riqˈuil attijin chi yoloj, xcheˈ re.

38 Xpe sicˈ winak, laj or xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, ticubˈariˈ inchˈol chawij, xcheˈ re.

39 Kakaj Jesús xij chic re sicˈ winak li: In ximpe wich ulew pirechiˈ tiyuk wileˈ nen jbˈanicak cristian, tziniˈ jbˈanicak o taˈn pire tambˈan chi yak moy tinaˈtuntak y yak ri tinaˈtuntak tiwuxtak pi moy, xcheˈ.

40 Xpe jujun rechak mak fariseo ri wiˈtak riqˈuil, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús, xtzˈonajtak re: ¿Ojcˈu moy oj? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

41 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi atak moy ticuysajiˈ amacak ri tabˈantak, pero jwiˈl atak tabˈijtakaˈ chi maˈ atak taˈ moy, taˈ ticuysaj amacak ri tabˈantak, xcheˈ rechak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes