A A A A A
Bible Book List

JUAN 19 Uspanteco (USP)

Tibˈansaj kˈatbˈitzij chirij Kakaj Jesús

19  Xpe Pilato, xtak jseqˈuic Kakaj Jesús chi chicot. Xpetak mak soldad, xpachˈujtak jun coron laˈ qˈuix, xcojtak laj jbˈa y xcojtak jun morad itzˈik chirij. Xjutuntak chijcˈulel y xoctak chi jbˈij re: ¡Nim akˈij, at jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak re.

Y xoctak chi jseqˈuic chi kˈabˈ. Pilato xel chicch la ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij y xij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel: Xwesajch neri pire tawiltak chi in taˈ xintaˈ ni jono jmac, xcheˈ rechak.

Xelch Kakaj Jesús, cojolchakch jun coron laj jbˈa ri pachˈul laˈ qˈuix y cojolch man morad itzˈik jwiˈl. Ajrucˈreˈ xpe Pilato, xij chic rechak: Coˈ winak ri, xcheˈ rechak.

Cuando xriltak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsaj wich curs! ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak.

Pilato xij chic rechak: Cˈamtakbˈi atak y camsajtatak wich curs jwiˈl in taˈ ni jono jmac xintaˈw, xcheˈ rechak.

Xpetak yak rijajl Israel, xijtak chic re Pilato: Oj wiˈ jun kapixbˈ y kapixbˈ tijbˈij chi rajwaxiˈ ticamsaj jwiˈl xcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios, xcheˈtak.

Cuando xta Pilato chi jilonli xijsaj re, subˈlaj xtzaak jchˈol. Xoc chicbˈi la ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij y xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Lamas atpeˈw? xcheˈ re.

Pero Kakaj Jesús taˈ xcˈululaj. 10 Ajrucˈreˈ Pilato xtzˈonaj chic re: ¿Nen chac taˈ inacˈululaj? ¿Taˈcˈu awetam chi in wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ atintakbˈic y wiˈ kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ atincamsaj wich curs? xcheˈ re.

11 Kakaj Jesús xij chic re: Taˈ tijnaˈ tabˈan akˈatbˈitzij chimbˈ miti xyeˈsaj luwar chawe jwiˈl Kakaj Dios. Jwiˈliˈli man ri xinjachow laj akˈbˈ wiˈ mas jmac chawch at, xcheˈ re.

12 Jilonli cuando Pilato xoc chi jtoquic nen roj xaneˈ chi jtakicbˈi Kakaj Jesús, pero yak rijajl Israel subˈlaj cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Wi tatakbˈi man winak li, maˈ at taˈ richcˈulchiˈ César! ¡Nen tijcoj ribˈ pi rey chapcaˈ xan man winak li, tijcontrijiˈ César! xcheˈtak re Pilato.

13 Pilato, cuando xta chi jilonli xijsaj re, xtak resajbˈi Kakaj Jesús chuchja re man ja lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij. Re xcubˈar laˈ man jcubˈarbˈ lamas tranwiˈ jkˈatbˈitzij. Man cubˈarbˈ li jiˈ wiˈ li man luwar ri tibˈijsaj Tusum Abˈaj re, pero li tzijbˈal hebreo tijbˈij Gabatá re. 14 Y riˈchak chwekˈ nimakˈij Pascua, raj cabˈlajuj (12) or, xpe Pilato cow xchˈaˈwc, xij rechak yak rijajl Israel: ¡Coˈ areyak ri! xcheˈ rechak.

15 Pero rechak subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak: ¡Camsajok! ¡Camsajok! ¡Camsajok wich curs! xcheˈtak re.

Pilato xtzˈonaj chic rechak: ¿Toncˈu incamsaj wich curs areyak? xcheˈ rechak.

Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xijtak re Pilato: Oj taˈ chiquiˈ jono karey chic titakon chikabˈ, xike César karey, xcheˈtak re.

16 Jilonli Pilato xqˈuistaj ranm chi jtaˈicak, xjachbˈi Kakaj Jesús laj jkˈabˈak pire tibˈe jcamsajtak wich curs.

Kakaj Jesús ticamsaj wich curs

17 Kakaj Jesús bˈatelbˈalbˈi jcurs jwiˈl, xcˈamtakbˈi laˈ man luwar ri jbˈij Jbˈakel Jbˈa Cristian ri tibˈijsaj Gólgota re li tzijbˈal hebreo. 18 Claˈ xtzˈoctak Kakaj Jesús wich curs pach quibˈ winak y Kakaj Jesús xyeˈtak li xoˈl. 19 Pilato xtak jcojic jun kelen wich curs tzˈibˈal jwich ri tijbˈij: RIˈ RI JESÚS AJ NAZARET RI JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ.

20 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea xriltak nen tijbˈij ri tzˈibˈal wich man kelen, jwiˈl man luwar lamas xeˈ camsajwiˈ Kakaj Jesús wich curs nakajke re man tilmit y man kelen ri cojol wich curs tzˈibˈaliˈ jwich li uxibˈ jwich tzijbˈal, li hebreo, li griego y li latino. 21 Jwiˈliˈli xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri rijajl Israel, xijtak re Pilato: Ma tzˈibˈaj chi ri jreyak yak rijajl Israel, tzˈibˈaj chi riˈke re xcoj ribˈ pi jreyak yak rijajl Israel, xcheˈtak re Pilato.

22 Pero Pilato xij rechak: Ri jtzˈibˈaj ximbˈan, jilon ticanwiˈ, xcheˈ rechak.

23 Cuando xtzˈocmaj Kakaj Jesús wich curs jwiˈlak mak soldad, xcˈamtak ritzˈik ri tijkˈuˈj, xoctak chi jjachic chiwchak chi quejabˈ ribˈilak jujun xcˈamtak chi jujunalak mak soldad y xcˈamtak man túnica taˈ jtzˈisbˈal, quemelke tielch ajsic asta chi rakan. 24 Jwiˈliˈli xpetak mak soldad, xijtak chiribˈil ribˈak chirij man itzˈik li: Taˈ tikarechˈtak, katzakeˈtak suert chirij pire tikiltak nen chike tichˈecow re, xcheˈtak.

Y xoctak chi jtzakic suert chirij. Y jilonli xantak pire xtaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:
    Xjachtak witzˈik chiwchak y xtzaktak suert chirij witzˈik chi rilic nen tichˈecon re, ticheˈ. Jilonli xantak mak soldad.

25 Chijcˈulel jcurs Kakaj Jesús wiˈ jchuch pach jkˈun, María ri rixokl Cleofas y María Magdalena. 26 Kakaj Jesús, cuando xril chi waˈl jchuch chijcˈulel pach jun ajtijol ribˈ chirij ri subˈlaj tijlokˈaj, xij re jchuch: Chuch, coˈ jun winak li nicˈ riqˈuil riˈ awicˈlal, xcheˈ re.

27 Y xij chic re ri ajtijol ribˈ chirij: Niqˈuiˈ riqˈuil achuch anm ri, xcheˈ re.

Jilonli xpe man ajtijol ribˈ li xcˈambˈi María laj richoch.

Jcamic Kakaj Jesús

28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, re retamiˈ chi xantajiˈ juntir y pire titaw chiwch juntir ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xij: Tichekej ínchiˈ, xcheˈ.

29 Y claˈ wiˈ jun nejbˈ nojsal chi vinagre. Xpetak mak soldad, xmuˈtakbˈi jun esponj li man vinagre y xyeˈtakbˈi man esponj chi jtzam jun jkˈabˈ cheˈ ri tibˈijsaj hisop re y xyeˈtakbˈi laj jchiˈ Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús xtij man vinagre li y xij: Xantajiˈ juntir, xcheˈ.

Xxulbˈaˈ jbˈa, xjach jsantil laj jkˈabˈ Kakaj Dios y xcamc.

31 Tawem tran or pire ticholmaj kˈij re uxlan. Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel taˈ rajak tican yeˈsajtak wich curs yak winak li laˈ man kˈij re uxlan, jwiˈl man kˈij li nimiˈ jkˈij jwiˈl nimakˈijiˈ re Pascua. Jwiˈliˈli xtzˈonajtak re Pilato chi tijtak jkˈajic raˈak yak ri tzˈocoltak wich curs pire ticamtak laj or y jilonli tijnaˈ tijkesajtak.

32 Xpetak mak soldad, xeˈtak chi jkˈajic raˈak yak ri tzˈocoltak wich curs. Nabˈe xkˈajtak raˈ jun, ajrucˈreˈ xkˈajtak chic raˈ man jun chic ri xtzˈocsaj wich curs chijcˈulel Kakaj Jesús. 33 Pero cuando xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús pire roj xkˈajeˈtak raˈ, xriltak chi camnakchak, taˈ chiquiˈ xkˈajtak raˈ. 34 Pero xpe jun rechak mak soldad xcˈobˈ laj jxucul Kakaj Jesús chi lans y laj or xelch jquiqˈuel pach jaˈ lamas xcˈobˈsaj re chi lans. 35 Y ri tiyolow li, riˈ jun ri xiliw re y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij. Re retamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij pire tacojtak. 36 Jilonli xaan pire xtaw chiwch juntir ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:

Taˈ ni jun jbˈakel tikˈajsaj, ticheˈ. 37 Y li jun luwar re li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tijbˈij chic jilonri:
Tina riltakna jwich ri xcˈobˈtak laj jxucul, ticheˈ.

Timuksaj Kakaj Jesús

38 Cuando xantaj li, xpe José aj Arimatea ri jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, pero chi mukukilke jwiˈl titzaak jchˈol chiwchak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel. Re xtzˈonaj re Pilato chi tiyeˈsaj luwar re tijcˈambˈi jcamnakl Kakaj Jesús. Pilato xyaˈ luwar re y re xkˈax jcˈameˈbˈic.

39 Y cuando José ajquiˈ chi jkesaj jcamnakl Kakaj Jesús xtaw Nicodemo ri xeˈ solinok re Kakaj Jesús li jun akˈabˈ, cˈamalbˈi raj jun quintal chi perjum jwiˈl, bˈanal laˈ mirra yujul pach áloe. 40 Y jilonli xpe José pach Nicodemo xcˈamtak jcamnakl Kakaj Jesús y xbˈatzˈtak laˈ qˈuertak itzˈik ri jbˈij lino ri yeˈl man perjum li laˈ. Jilonli xantak jwiˈl yak rijajl Israel nakˈtaltakaˈ jilon trantak cuando tijmuktak jun camnak.

41 Chijcˈulel man luwar lamas xcamsaj Kakaj Jesús wich curs wiˈ jun ra luwar re ticoˈn y li man luwar li wiˈ jun aacˈ jul ri cˈotol li abˈaj re mukbˈi camnak ri taˈ ni jun camnak mukul claˈ. 42 Jwiˈl tawem tran or pire ticholmaj kˈij re uxlan pi rechak yak rijajl Israel y man jul li re mukbˈi camnak nakajke wiˈw, xmuktak jcamnakl Kakaj Jesús claˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes