Add parallel Print Page Options

Jun anm titaˈmaj tijin timacunc

Pero Kakaj Jesús xeˈ bˈa witz ri jbˈij Olivos. Y cuando xsakarsan laj jcabˈ kˈij, xkˈaj chic li nimi richoch Kakaj Dios, subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij chi jtaic jyolj y re xcubˈarc y xoc chi jtijojcak.

Xpe yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, xcˈamtakch jun anm riqˈui Kakaj Jesús. Man anm li xeˈ jteˈtak tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈn. Xwabˈaˈtak man anm li chiwchak juntir cristian ri wiˈtak claˈ. Y xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, man anm ri xkataˈch tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak chic ri maˈ jcˈulajl taˈn. Jpixbˈ Kakaj Dios tijbˈij chi ticamsaj chi abˈaj mak anm ri jilon trantak li. Y at, ¿nen tabˈij chirij? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Rechak xijtak jilonli re Kakaj Jesús riˈke rajak tijtatak wi taˈ tzi tijbˈij chirij man anm li pire tijcojtak tzij chirij.

Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtacarc, xoc chi tzˈibˈan lak ulew laˈ jbˈa jkˈabˈ. Jwiˈl rechak taˈ tijmaytak jtzˈonaj re Kakaj Jesús, xpe re xwaˈrc y xij rechak: Nen jono chawechak ri taˈ jmac, jtˈojeˈ man nabˈe abˈaj chirij man anm ri, xcheˈ rechak.

Xtacar chic xoc chic chi tzˈibˈan lak ulew.

Cuando xtatak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo chi jilonli xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈtak chi jujunalak. Riˈ nabˈe xeˈtak mak riˈjabˈ, ajrucˈreˈ xeˈtak juntir mak jpachak. Xichak Kakaj Jesús xcan claˈ pach man anm li. 10 Kakaj Jesús xwaˈr chic y xtzˈonaj re man anm: At chuch, ¿lamas wiˈtakwiˈ mak ri xcojowtak tzij chawij? ¿Contaˈ jonok xanow jkˈatbˈitzij chawij? xcheˈ re.

11 Y man anm xij re: Taˈ ni jonok, Kaj, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Jilon in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chawij. Jat y mat macun chic, xcheˈ re.

Kakaj Jesús riˈ kˈakˈ pire juntir cristian

12 Kakaj Jesús xij rechak cristian: Iniˈ jun kˈakˈ pi rechak juntir cristian wich ulew. Nen titaken jbˈanic lawiˈ ri tijbˈij incˈutuˈn, tiwaˈxiˈ chi sak ri tiyeˈw cˈaslemal y taˈ chiquiˈ tibˈen li ukuˈmal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

13 Xpetak mak fariseo, xijtak re Kakaj Jesús: Atke, atbˈin chawij chi tzˈetiˈ ri tijin tabˈij. Jwiˈliˈli ri tijin tabˈij taˈ jcholajl, xcheˈtak re.

14 Kakaj Jesús xij chic rechak: Tzˈetiˈ chwijke in tijin tambˈij, pero ri tijin tambˈij kes tzˈetel tzˈetiˈn, jwiˈl in wetamiˈ lamas ximpeˈw y wetamiˈ lamas imbˈeˈw. Pero atak taˈ awetamak lamas ximpeˈw, ni taˈ awetamak lamas imbˈeˈw, xcheˈ rechak.

15 Atak tabˈantak kˈatbˈitzij chirijak cristian laˈke mak noˈj ri reke wich ulew, pero in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij ni jono cristian. 16 Y wi tambˈan kˈatbˈitzij chirij cristian, inkˈatbˈitzij ri tambˈan pi jcholajliˈn, jwiˈl in taˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij cristian pi wicˈan, impachiˈ Inkaj ri xintakowch. 17 Lak wuj re apixbˈak tzˈibˈaliˈ chi wi wiˈ quibˈ tibˈintak nicˈ chirij ri ilan o tal jwiˈlak riˈ li ticojsajc. 18 Tzˈetiˈn, iniˈ jun tijin tambˈij chi tzˈetiˈ ri tambˈij. Y Kakaj Dios ri xintakowch riˈ jun tibˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tambˈij, xcheˈ rechak.

19 Rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Lamas wiˈ akaj? xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak taˈ awetamak nen tambˈan in y taˈ awetamak nen tran Inkaj. Witi awetamak nen tambˈan in, awetamakiˈ nen tran Inkaj, xcheˈ rechak.

20 Kakaj Jesús xij juntir li cuando tijin chi jtijojcak cristian li nimi richoch Kakaj Dios laˈ man luwar lamas tiyeˈsajwiˈ pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. Pero ni jonok xchapow re Kakaj Jesús jwiˈl ajquiˈ chi taw kˈij tichapsaj.

Kakaj Jesús maˈ re taˈ wich ulew

21 Kakaj Jesús xij chic rechak: In imbˈiˈn y atak inatocaˈtakaˈn, pero ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak. Atak taˈ atcwintak chi bˈenam lamas imbˈe in, xcheˈ rechak.

22 Xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak: Re tijbˈij chi taˈ ojcwin chi bˈenam lamas tibˈeˈw, ¿toncˈu bˈi jcamsaj ribˈ? xcheˈtak.

23 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak atakaˈ aj neri wich ulew, pero in jiˈ impe lecj. Atak atake re wich ulew, pero in maˈ in taˈ re wich ulew. 24 Jwiˈliˈli ximbˈij chawechak chi atak ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak. Wi taˈ tacojtak ri tambˈij chwij in, ajwatakaˈ laj jkˈabˈ amacak atcamtak, xcheˈ rechak.

25 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu abˈanic atbˈan? xcheˈtak re.

Y re xij chic rechak: Ojrchak xinticarch chi jbˈij chawechak nen imbˈanic in. 26 Wiˈ mas chwaj tambˈij chawechak chirijak mak noˈj ri taˈ tzi ri tijin tabˈantak. Ri intakowinakch tzˈetel tzˈetiˈ tijbˈij y ri tambˈij in rechak juntir cristian riˈ ri tal inwiˈl ri tijbˈij ri intakowinakch, xcheˈ rechak.

27 Pero rechak taˈ xmajtak chirij chi riˈ Kakaj Dios ri tijin tijbˈij rechak. 28 Jwiˈliˈli xij chic rechak: Cuando tacamsajtak wich curs Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, ajrucˈreˈ tawetemajtak nen imbˈanic in. In taˈ tambˈan jun kelen pi wicˈan, in xike tambˈij ri bˈil chwe jwiˈl Kakaj Dios. 29 Kakaj Dios ri intakowinakch wiˈ wiqˈuil, taˈ canalquin wicˈan jwiˈl, jwiˈl riˈ tambˈan lawiˈ ri tzi tril re, xcheˈ rechak.

30 Cuando xij Kakaj Jesús jilonli, subˈlaj qˈui cristian xcojowtak Jyolj.

Yak ri kes ralcˈwal Kakaj Dios

31 Kakaj Jesús xij rechak yak rijajl Israel ri xcubˈar jchˈolak chirij: Atak wi kes tzˈet tatakejtak jbˈanic ri ximbˈij chawechak, tzˈetel tzˈet atakaˈ ajtijol aybˈak chwij 32 y tawetemajtakaˈ tzˈetel tzij ri quiek jwiˈl attakmajtakbˈic, xcheˈ rechak.

33 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Oj ojiˈ rijajl Abraham, ni jun bˈwelt xwaˈx kajw. ¿Nen chac tabˈij at chi ojtakmajbˈic? xcheˈtak re.

34 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, juntir cristian ri timacuntak, wiˈtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak chapcaˈ jun cristian wiˈ rajw. 35 Jun cristian ri wiˈ rajw taˈ tiwaˈx pi ralcˈwal ja, pero jun jcˈajol man patron tiwaˈxiˈ jwiˈl ralcˈwal jaiˈn. 36 Wi Jcˈajol Kakaj Dios atesantak laj jkˈabˈ amacak, kes tzˈetel tzˈet ateltakaˈ laj jkˈabˈ amacak. 37 Wetamiˈ chi atak atakaˈ rijajl Abraham, pero chawajak inacamsajtak jwiˈl taˈ tacˈultak inyolj. 38 In cuando inyolow, riˈ tambˈij ri cˈutul chinwch jwiˈl Inkaj y atak riˈ tabˈantak ri bˈil chawechak jwiˈl akajak, xcheˈ rechak.

Mak ralcˈwal man jbˈabˈal etzl

39 Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: ¡Riˈ kamam Abraham! xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi kes tzˈet atak rijajl Abraham, titicaˈ abˈantakreˈ chapcaˈ xan re. 40 In riˈ ximbˈij chawechak ri tzˈetel tzij ri xij Kakaj Dios chwe y ajwichiˈ chawajak inacamsajtak. ¡Abraham ni jun bˈwelt xan jilonli! 41 Atak jilon tabˈantak chapcaˈ tran akajak, xcheˈ rechak.

Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Oj maˈ oj taˈ mak cristian ri taˈ naˈl nen jkajak, junke kakaj wiˈ, xike Kakaj Dios, xcheˈtak.

42 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi kes tzˈet riˈ Kakaj Dios akajak, inticaˈ alokˈajtakreˈ jwiˈl in jiˈ ximpe riqˈui Kakaj Dios y lajori win neri. In taˈ ximpet laj innoˈjke, Kakaj Diosiˈ xintakowch. 43 Atak taˈ tatatak jcholajl ri tambˈij chawechak jwiˈl taˈ chawajak tatatak inyolj. 44 Akajak riˈ man jbˈabˈal etzl y riˈ chawajak tabˈantak lawiˈ raj re tabˈantak. Man jbˈabˈal etzl ajcamsanliˈ cuando xcholmajch jwich kˈijsak. Ni jun bˈwelt tijbˈij tzˈetel tzij jwiˈl taˈ tzˈetel tzij laj jchiˈ. Cuando tijbˈij jun yoloj ri mitaˈ tzˈet jilon jbˈij tran chapcaˈ tzˈetel tzij, jwiˈl re ajbˈil joˈslaj tzijiˈn y riˈ re jkajak mak ajbˈil joˈslaj tzij. 45 Jwiˈl tzˈetel tzijiˈ tambˈij chawechak, atak taˈ tacojtak. 46 ¿Nen jono chawechak ticwin chi jbˈij chi in wiˈ immac? Y wi tzˈetel tzijiˈ ri tambˈij, ¿nen chac taˈ tacojtak inyolj? 47 Nen wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios tijcojaˈ Jyolj Kakaj Dios. Atak jwiˈl taˈ watak laj jkˈabˈ Kakaj Dios taˈ chawajak tatatak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús wiˈchak cuando xqˈuisiˈy Abraham

48 Yak rijajl Israel xijtak chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈ ri tikabˈij chawij chi at atiˈ aj Samaria y wiˈ jun etzl laj awanm, xcheˈtak re.

49 Kakaj Jesús xij chic rechak: In taˈ ni jono etzl laj wanm. In riˈ tancoj jkˈij Inkaj y atak taˈ tacojtak inkˈij. 50 In taˈ chwaj ticojsaj inkˈij, pero wiˈ jun ri raj ticojsaj inkˈij y re tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak mak ri taˈ tijcojtak inkˈij. 51 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen jonok ticojow inyolj, taˈ ticamc, xcheˈ rechak.

52 Yak rijajl Israel xijtak chic re Kakaj Jesús: Lajori ketamchak chi tzˈetiˈ wiˈ jun etzl laj awanm. Abraham pach yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcamtakaˈn y at tabˈij chi nen ticojow ayolj, taˈ ticamc. 53 ¿Mascˈu nim akˈij at chiwch kamam Abraham? Re xcamiˈn y yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcamtakaˈn. ¿Nencˈu acholajl at? xcheˈtak re.

54 Kakaj Jesús xij chic rechak: Witi tannimirsaj inkˈij in wicˈan taˈ nen tichacuj. Ri tinimirsan inkˈij riˈ Inkaj ri tabˈij atak chi riˈ aDiosak. 55 Pero atak taˈ awetamak nen tran, in wetamiˈ nen tran y wi tambˈij chi taˈ wetam nen tran, iniˈ ajbˈil joˈslaj tzij chapcaˈ atak. Pero kes tzˈetel tzˈet wetamiˈ nen tran y riˈ tambˈan nen tijbˈij. 56 Abraham ri amamak subˈlaj xquiˈcot cuando xta chi tina rilna titaw inkˈij. Cuando xril xtaw inkˈij subˈlaj xquiˈcotc, xcheˈ rechak.

57 Xpe yak rijajl Israel, xijtak chic re: Ajquiˈneˈ caˈwinak lajuj (50) ajunbˈ y at tabˈij chi xawilaˈ jwich Abraham, xcheˈtak re.

58 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi winchak cuando ajquiˈ chi qˈuisiˈy Abraham, xcheˈ rechak.

59 Xpe rechak, xeˈ jcˈameˈtak abˈaj pire roj xcojtak re Kakaj Jesús. Pero re xmuk ribˈ xoˈlak cristian xelbˈi li nimi richoch Kakaj Dios.