Add parallel Print Page Options

Titzuksaj subˈlaj cristian

Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xeˈ chˈakap re nimlaj alagun ri jbˈij Galilea y ri tibˈijsaj Tiberias re. Subˈlaj qˈui cristian xambˈertak chirij jwiˈl xrilaˈtakaˈ mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan chi jtzibˈsaj cristian re jyajak. Xpe Kakaj Jesús, xjaw wich jun witz pach yak ajtijol ribˈak chirij y xcubˈartak claˈ. Tawem tran jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. Kakaj Jesús xril chi subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak chirij, xtzˈonaj re Felipe: ¿Lamas tikalokˈ cuxlanwa pire tijtijtak juntir yak cristian ri? xcheˈ re.

Re xij jilonli riˈke raj tijta nen tijbˈij Felipe. Re retamiˈ nen tran chi jtzukicak.

Felipe xij re Kakaj Jesús: Pero ni taˈ tran quibˈ cient (200) denario pire tilokˈsaj cuxlanwa laˈ pire tijtijtak qˈuitjaˈ rechak chi jujunalak, xcheˈ re.

Xpe Andrés ri jkˈun Simón Pedro, jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xij re Kakaj Jesús: Neri wiˈ jun ral acˈl cˈamalch jobˈ cuxlanwa jwiˈl bˈanal laˈ cebada pach quibˈ car, pero taˈ tran pire juntir cristian ri, xcheˈ re.

10 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Bˈijtak rechak juntir cristian chi ticubˈartak, xcheˈ rechak.

Y laˈ man luwar li wiˈ subˈlaj qˈuim y chibˈ mak qˈuim li xcubˈartak juntir cristian, raj wiˈtakaˈ jobˈ (5,000) mil xike winak. 11 Xpe Kakaj Jesús, xcˈam mak cuxlanwa li y xcˈomowaj re Kakaj Dios, ajrucˈreˈ xij chi tijachsaj chiwchak juntir cristian ri xcubˈartak y jilon xan re mak car. Y mak cristian xwiˈntak asta xnojtak. 12 Cuando xcolajtak, xpe Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Moltak mak qˈuer cuxlanwa ri taˈ xqˈuis pire maˈ tican sachok, xcheˈ rechak.

13 Y rechak xcˈoltak juntir mak qˈuer cuxlanwa ri bˈanal laˈ cebada y xnojsajtakna cabˈlajuj (12) chicach ri taˈ xqˈuisc.

14 Juntir cristian cuando xriltak man cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan Kakaj Jesús, xijtak: Tzˈetel tzˈet winak ri, riˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tina pena wich ulew, xcheˈtak.

15 Kakaj Jesús retamiˈ nen jchomorsaˈnak chi rechak riˈ rajak tijchaptakbˈi pire tijcojtak pire re rey, jwiˈliˈli xelbˈi claˈ, xakˈan chic mas bˈa witz pi ricˈan.

Kakaj Jesús tibˈen bˈa jaˈ

16 Cuando xoc akˈabˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xkejtakbˈi chiˈ nimlaj alagun. 17 Y xjawtakbˈi li jun barc pire tikˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun pire titawtak Capernaúm. Ukuˈmchak y ajquiˈ chi taw Kakaj Jesús riqˈuilak. 18 Xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ y xoc chi ritzˈbˈej mak retumb re man nimlaj alagun. 19 Cuando xjutuntakbˈi raj jun lewa pach pajnicˈj bˈa nimlaj alagun riˈchak xriltak Kakaj Jesús tijin tibˈench bˈa nimlaj alagun y tijin tijutun chijcˈulel man barc, rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak. 20 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Iniˈn, mi tzaak achˈolak, xcheˈ rechak.

21 Ajrucˈreˈ rechak subˈlaj xquiˈcottak xijtak re Kakaj Jesús chi tijaw riqˈuilak li barc. Y cuando xjaw Kakaj Jesús li barc, riˈchak xricˈajtak wiˈtakchak chiˈ nimlaj alagun laˈ man luwar lamas rajak titawtak.

22 Laj jcabˈ kˈij mak cristian ri xcantak chˈakap re man nimlaj alagun xretemajtak chi yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xiˈtakaˈ li jun barc ri wiˈ chiˈ nimlaj alagun y xike jun barc li ri wiˈ claˈ y Kakaj Jesús taˈ xeˈ chijxoˈlak.

23 Y wiˈ nicˈj barc chic ri tipetak Tiberias xtawtak chiˈ nimlaj alagun nakaj re lamas xtijtak mak cuxlanwa subˈlaj qˈui cristian cuando Kakaj Jesús jorok jcˈomowajiˈ re Kakaj Dios. 24 Mak cristian, cuando xriltak chi taˈ Kakaj Jesús claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xjawtakbˈi li mak barc li, xeˈtak Capernaúm chi jtoquic Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús riˈ cuxlanwa ri tiyeˈw cˈaslemal

25 Cuando mak cristian xtawtak chˈakap re man nimlaj alagun, xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: Ajtijonl, ¿nen or xatyuk neri? xcheˈtak re.

26 Kakaj Jesús xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi atak tijin inatoctak jwiˈlke xatijtak mak cuxlanwa wiqˈuil asta xatnojtak. Y maˈ jwiˈl taˈ xawetemajtak jcholajl mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri ximbˈan. 27 Mat octak il chi chac pire jchˈequic awak ri tike saach jwich, riˈ oquentak il chi chac pire jchˈequic awak ri taˈ jsachic jwich ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal chawechak riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Y riˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tiyeˈw wa li chawechak, jwiˈl Kakaj Dios xcˈutaˈ chi riˈ re xtakowch re, xcheˈ rechak.

28 Jwiˈliˈli mak cristian xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nencˈu rajwax tikabˈan pire ojcwin chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tikabˈan? xcheˈtak re.

29 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ri raj Kakaj Dios tabˈantak, riˈ cubˈaˈ achˈolak chirij jun ri takalch jwiˈl, xcheˈ rechak.

30 Rechak xtzˈonajtak chic re: ¿Nen jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios tacˈut chikawch pire tikil y tikacoj ayolj? ¿Nen jono kelen atcwin chi jbˈanic? 31 Kamam katitˈ ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná li chekej luwar chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Re xyaˈ cuxlanwa re lecj rechak chi tijem, ticheˈ, xcheˈtak mak cristian re Kakaj Jesús.

32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, maˈ riˈ taˈ Moisés xyeˈw cuxlanwa re lecj rechak chi tijem, riˈ Inkaj xyeˈw. Y lajori riˈ tiyeˈw tzˈetel cuxlanwa re lecj chi tijem chawechak. 33 Jwiˈl cuxlanwa ri tijyeˈ Kakaj Dios chi tijem, riˈ ri xkejch lecj y xyuk wich ulew y riˈ re tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal rechak cristian.

34 Mak cristian xijtak chic re: Kaj, yeˈ man cuxlanwa li chike nojel kˈij, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈ man cuxlanwa ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal. Y nen incˈuluw laj ranm ni jun bˈwelt tijyeˈ chic wiˈjal re y nen tijcubˈaˈ jchˈol chwij ni jun bˈwelt tijyeˈ chekej chiˈ re. 36 Ximbˈijiˈ chawechak chi xawilaˈtakaˈ inwch, pero taˈ ticubˈar achˈolak chwij.

37 Juntir yak ri tijachsajtak laj inkˈbˈ jwiˈl Kakaj Dios tina petakna wiqˈuil y nen tipe wiqˈuil taˈ twesajbˈic. 38 Jwiˈl in jiˈ impe lecj, maˈ pire taˈ tambˈan lawiˈ chwaj in, riˈ tambˈan lawiˈ raj ri intakowinakch. 39 Riˈ ri raj tambˈan ri intakowinakch, re taˈ raj tisaach jwich ni jono rechak yak ri jachal laj inkˈbˈ jwiˈl. Riˈ raj tancˈastasaj jwichak laj jcamnaklak laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 40 Y riˈ raj Inkaj chi juntir cristian ri tiiliwtak juntir ri tran Jcˈajol Kakaj Dios y ticubˈar jchˈolak chirij, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y in tancˈastasaj jwichak laj jcamnaklak laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

41 Xpe yak rijajl Israel, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús jwiˈl xij: Iniˈ cuxlanwa ri xpe lecj, xcheˈ rechak.

42 Y yak rijajl Israel xijtak: Re jcˈajoliˈ José y oj tikachˈobˈaˈ jwich jkaj jchuch. ¿Nen chac tijbˈij chi jiˈ xpe lecj? xcheˈtak.

43 Kakaj Jesús xij chic rechak: Maytak yokˈon chwijil. 44 Ni jonok ticwin tipe wiqˈuil wi maˈ riˈ taˈ Kakaj Dios ri intakowinakch tijachow laj inkˈbˈ y in tancˈastasaj jwich laj jcamnakl laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak.

45 Yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xcan jtzˈibˈajtakaˈ chi juntir cristian titijojtakaˈ jwiˈl Kakaj Dios. Juntir yak ri titawtak re ri tijbˈij Kakaj Dios y tretemajtak nen tijbˈij, tipetakaˈ wiqˈuil. 46 Taˈ ni jonok iliwinak jwich Kakaj Dios, xike ri xpe lecj riqˈui Kakaj Dios ri iliwinak jwich Kakaj Dios. 47 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticubˈar jchˈol chwij tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

48 In iniˈ cuxlanwa ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal. 49 Yak amam atitˈak ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná ri xyeˈsaj rechak li chekej luwar, pero xcamtakaˈn. 50 Pero ri tijin tambˈij in chawechak riˈ cuxlanwa ri xpe lecj, nen titijiw re, taˈchiquiˈ ticamc. 51 Y in iniˈ cuxlanwa ri yoˈl ri xpe lecj, nen titijiw re man cuxlanwa li, taˈ chiquiˈ ticamc. Y man cuxlanwa li, riˈ intioˈjl ri tanyeˈ pi camic pire tijtaˈtak jun tzilaj cˈaslemal juntir cristian wich ulew, xcheˈ.

52 Yak rijajl Israel xpe retzalak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen mo ticwin man winak ri, tijyeˈ jtioˈjl chike chi tijem? xcheˈtak.

53 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak wi mitaˈ tatijtak jtioˈjl y jquiqˈuel Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ tataˈtak jun tzilaj cˈaslemal. 54 Y nen tijtij intioˈjl y inquiqˈuel tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y in tancˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 55 Jwiˈl intioˈjl riˈ tzˈetel wa y inquiqˈuel riˈ tzˈetel ucˈaˈ. 56 Nen titijiw re intioˈjl y inquiqˈuel tiwaˈxiˈ wiqˈuil y inwaˈxiˈ riqˈuil. 57 Kakaj Dios ri intakowinakch yoˈliˈn y jwiˈl re yoˈlquin in y jiˈcˈulon nen ri titijow re intioˈjl y inquiqˈuel tiyoˈriˈ inwiˈlke in.

58 Tijin inyolow chirij man cuxlanwa ri xpe lecj. Amam atitˈak ojrtaktzij xtijaˈtakaˈ maná, pero xcamtakaˈn. Pero nen titijiw re man cuxlanwa ri, taˈchiquiˈ ticamc, xcheˈ.

59 Jilonli xij Kakaj Jesús chi jtijoj cristian li sinagog cuando wiˈ Capernaúm.

Yak ri tijtos ribˈak chirij Kakaj Jesús

60 Subˈlaj qˈui ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak ri xij Kakaj Jesús rechak, xijtak: Juntir ri tijbˈij subˈlaj cˈax jtaic jcholajl. Taˈ nen ticwin chi jbˈanic juntir li, xcheˈtak.

61 Kakaj Jesús retamiˈ chi rechak taˈ tzi xtatak ri xij rechak, xtzˈonaj rechak: ¿Cˈaxcˈu xatatak ri ximbˈij chawechak? 62 ¿Nen tabˈantak wi tawiltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikˈaj lamas wiˈ nabˈe? 63 Riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tiyeˈw cˈaslemal y jun cristian taˈ ticwin chi jyeˈic cˈaslemal li. Mak yoloj ri ximbˈij chawechak, riˈ ri xij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios y riˈ ri tiyeˈw cˈaslemal. 64 Pero wiˈ jujun chaxoˈlak taˈ tijcojtak ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Kakaj Jesús retamchakch ojrtaktzij nen jono mak ri taˈ ticojowtak ri tijbˈij y retamchak nen tijachow re pi camic. 65 Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Jwiˈliˈli in ximbˈij chawechak chi taˈ ni jonok tipe wiqˈuil wi maˈ Kakaj Dios taˈ tijachow laj inkˈbˈ, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

66 Jwiˈl xij Kakaj Jesús jilonli, subˈlaj qˈui yak ajtijol ribˈak chirij xcan jyeˈtak, taˈ chiquiˈ xambˈertak chirij.

67 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij: ¿Miti jilon atak chawajakiˈ atbˈetak? xcheˈ rechak.

68 Xpe Simón Pedro, xij re: Wajawl, ¿nenticˈu quiek riqˈuil ojbˈec? Xike aacˈl at wiˈ yoloj ri tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 69 Oj tikacojaˈ ayolj y ketamiˈ chi at jiˈ xatpe riqˈui Kakaj Dios y tosolcatiˈ pire Kakaj Dios, xcheˈ re Kakaj Jesús.

70 Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈ xinchaˈw awechak chi atak cabˈlajuj (12), pero wiˈ jun chawechak etzliˈn, xcheˈ.

71 Re tijin tiyolow chirij Judas Iscariote ri jcˈajol Simón Iscariote ri tijachow pi camic, Judas riˈ jun rechak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn Kakaj Jesús.