Add parallel Print Page Options

Titzibˈsaj jun winak ri siquirnak jtioˈjl

Cuando xkˈax quibˈ uxibˈ kˈij jbˈantaj juntir li jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈ Jerusalén jwiˈl jun nimakˈij ri trantak yak rijajl Israel. Y li man tilmit li chijcˈulel man pwert re oquebˈ ri tibˈijsaj Jpwert Mak Carner re, wiˈ jun nimlaj cˈotobˈ bˈanal claˈ ri tibˈijsaj Betesda re li tzˈijbˈal hebreo. Y chakˈchiˈ man cˈotobˈ li sutul rij laˈ jobˈ chinam. Y laj jmujalak mak chinam li wiˈ subˈlaj qˈui yaj tzˈeˈltak, wiˈ moytak, coˈxtak y siquirnak jtioˈjlak tijin trulbˈejtak tisilibˈ man jaˈ. Jwiˈl wiˈ jujun bˈwelt tikejch jun ranjl Kakaj Dios chi jsilibˈsaj man jaˈ li y nen jono rechak yak cristian ri yajtak ri nabˈe tikej li man jaˈ cuando tisilibˈsaj jwiˈl anjl, titzibˈiˈ re nen chi yajel ri wiˈ re. Y claˈ wiˈ jun winak yaj ri xanaˈ junwinak waxaklajuj (38) junabˈ jtaˈic jyaj jwiˈl. Kakaj Jesús, cuando xril chi tzˈeˈl sicˈ winak claˈ xretemaj chi ojrchak yaj, xtzˈonaj re: ¿Chawajniˈ attzibˈc? xcheˈ re.

Sicˈ winak yaj xij re Kakaj Jesús: Kaj, taˈ nen inkesan li jaˈ cuando tisilibˈsaj man jaˈ jwiˈl anjl. Nojel bˈwelt cuando chwaj inkej li jaˈ, jalan tikej nabˈe chinwch, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten, xcheˈ re.

Y laj or xtzibˈ sicˈ winak, xcˈambˈi jchˈatum cheˈ y xwoˈcotc. Y jwiˈl man kˈij li kˈijiˈ re uxlan, 10 xpe mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak re sicˈ winak li: Lajori kˈijiˈ re uxlan, taˈ yeˈl luwar chawe tawikajbˈi achˈatum cheˈ, xcheˈtak re.

11 Sicˈ winak li xij rechak: Winak ri xintzibˈsanc, xij chwe: Cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten, xcheˈ chwe, xcheˈ rechak.

12 Rechak xtzˈonajtak re: ¿Nen xin chawe chi tacˈambˈi achˈatum cheˈ y atwoˈcotc? xcheˈtak re.

13 Y sicˈ winak taˈ xcwin chi jcˈutic nen xtzibˈsan re, jwiˈl Kakaj Jesús xsach ribˈ xoˈlak subˈlaj qˈui cristian ri wiˈtak claˈ.

14 Cuando xantaj juntir li, Kakaj Jesús xril chic jwich sicˈ winak bˈatzˈaak re nimi richoch Kakaj Dios y xij re: Ta jcholajl, lajori xattzibˈiˈn, mat macun chic pire maˈ tipe jun ayaj mas cˈax chic chiwch ri xataˈ, xcheˈ re.

15 Xpe sicˈ winak li, xeˈ jbˈij rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi riˈ Kakaj Jesús ri xtzibˈsan re. 16 Mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel takel rij Kakaj Jesús jwiˈlak pire trantak cˈax re asta tijcamsajtak jwiˈl xtzibˈsaj sicˈ winak laˈ kˈij re uxlan.

17 Kakaj Jesús xij rechak: Inkaj nojel kˈij tijin tran utzil y jilon in, tambˈanaˈ utzil, xcheˈ rechak.

18 Jwiˈliˈli xpe chic mas retzalak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chirij, rajak roj tijcamsajtak jwiˈl re xan lawiˈ ri taˈ yeˈl luwar tibˈan laˈ kˈij re uxlan y jwiˈl re riˈ raj tijniqˈuibˈsaj ribˈ riqˈui Kakaj Dios jwiˈl xij chi riˈ Kakaj Dios Jkaj.

Takon ri wiˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesús

19 Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Jcˈajol Kakaj Dios taˈ nen tran pi ricˈan, xike tran lawiˈ ri tril ri tran Jkaj. Juntir ri tran Jkaj, jilon tran Jcˈajol.

20 Kakaj Dios tijlokˈajiˈ Jcˈajol y juntir ri tran tijcˈutaˈ chiwch y tijcˈutaˈ mas nimaktak kelen chiwch ri subˈlaj sachom chˈolal rilic ri xawiltak lajori, ri tisachow mas achˈolak chi rilic. 21 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios tijcˈastasaj jwichak camnakibˈ pire tijyeˈ chic jcˈaslemalak y jilon Jcˈajol Kakaj Dios tijyaˈ jcˈaslemal nen quiek re raj tijyeˈ jcˈaslemal. 22 Y Kakaj Dios taˈ tran jkˈatbˈitzij chibˈ jono cristian, xjachaˈ juntir jkˈatbˈitzij laj jkˈabˈ Jcˈajol y riˈ Jcˈajol tibˈanow kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian wich ulew, 23 pire juntir cristian tijcojtak jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios chapcaˈ trantak chi jcojic jkˈij Kakaj Dios. Nen taˈ tijcoj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios, taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Dios ri xtakowch re.

24 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen tijta inyolj ri tambˈij y ticubˈar jchˈol chirij ri intakowinakch, tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Y taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ, nicˈ riqˈuil xcamiˈn y xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl.

25 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi tina tawna jun kˈij y lajori xtawiˈ kˈij cuando yak cristian ri nicˈ riqˈuil camnaktak tijtatak jyolj Jcˈajol Kakaj Dios. Y yak ri tijtatak jyolj Jcˈajol Kakaj Dios y trantak lawiˈ ri tijbˈij tiyoˈrtakaˈn.

26 Jilon chapcaˈ Kakaj Dios wiˈ jcwinel chi jyeˈic jcˈaslemal ricˈan, xyaˈ jcwinel Jcˈajol chi jyeˈic jcˈaslemal. 27 Y xyaˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire tran kˈatbˈitzij chibˈak juntir cristian jwiˈl riˈ Jcˈajol ri xwux pi cristianil.

28 Mi sach achˈolak chi jtaic juntir ri, jwiˈl tina tawna jun kˈij juntir camnakibˈ tina jtatakna jyolj Jcˈajol Kakaj Dios laj jluwrak lamas mukultak 29 y tina eltaknach lamas mukultak. Yak ri xantak tzitaklaj noˈj ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak pire tijtaˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Pero yak ri xantak etzltak noˈj ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak pire tibˈan kˈatbˈitzij chibˈak.

30 In, taˈ tambˈan inkˈatbˈitzij pi wicˈan. In tambˈan inkˈatbˈitzij chibˈ jun cristian jilon chapcaˈ ri bˈil chwe jwiˈl Kakaj Dios y inkˈatbˈitzij ri tambˈan pi jcholajliˈn. Jwiˈl maˈ riˈ taˈ tambˈan lawiˈ ri chwaj in, riˈ tambˈan lawiˈ raj ri intakowinakch. 31 Y wi inke imbˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tijin tambˈij, juntir ri tambˈij taˈ nen tichacuj.

Ri tibˈintak tzˈetel tzˈet chirij Kakaj Jesús

32 Pero wiˈ jun tibˈin chwij in chi tzˈetiˈ ri tambˈij y in wetamiˈ chi lawiˈ ri tijbˈij re chwij, kes tzˈetel tzˈetiˈn. 33 Atak xataktak jtzˈonaj re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y juntir ri xij re kes tzˈetiˈn. 34 Pero pi we in taˈ rajwax jono cristian tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij. In tambˈij jilonli pirechiˈ atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak.

35 Juan Ajbˈanal Jaˈtiox jilon chapcaˈ jun kˈakˈ tijumin jkˈakˈal y tijsakabˈsaj juntir y atak xatquiˈcottakaˈ quibˈ uxibˈ kˈij jwiˈl jsakil ri xan. 36 Pero wiˈ chiquiˈ nen tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij. Re masna tresaj chi sakil chiwch ri xij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jwiˈl juntir ri tambˈan riˈ ri xij Kakaj Dios chwe chi tambˈan y riˈ li ticˈutuw chi riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch. 37 Y riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch tibˈin chwij chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tambˈij y atak taˈ tal jyolj awiˈlak y taˈ ilan jwich awiˈlak. 38 Witi tioc Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios laj awanmak, ticubˈariˈ achˈolak chirij ri takalch jwiˈl Kakaj Dios.

39 Atak tziyiˈ jtoquic jcholajl li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios tabˈantak jwiˈl tabˈij laj awanmak chi claˈ tijbˈij nen tabˈantak chi jtaˈic jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic y riˈ wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios li tibˈin chwij chi tzˈetiˈ ri tambˈij. 40 Pero taˈ chawajak tatatak inyolj pire tataˈtak tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

41 In taˈ chwaj tinimirsaj inkˈij jwiˈlak yak cristian. 42 Y wetamiˈ anoˈjak y wetamiˈ chi taˈ talokˈajtak Kakaj Dios. 43 In, Kakaj Dios intakowinakch y atak taˈ tacˈultak inyolj, pero wi wiˈ jun chic laj jnoˈjke re tipetc, riˈ li tacˈulaˈtakaˈ jyolj pi utzil.

44 Atak taˈ tacojtak ri tambˈij jwiˈl riˈ mas kus tawiltak tacoj akˈijak chawibˈil aybˈak y taˈ atoctak il chi jbˈanic utzil pire ticojsaj akˈijak jwiˈl Kakaj Dios ri xike re jun chi Dios. 45 Ma bˈij laj awanmak chi in, incojow tzij chawijak chiwch Kakaj Dios. Ri ticojow tzij chawijak chiwch Kakaj Dios, riˈ Moisés ri cubˈul achˈolak chirij. 46 Atak, witi tacojtak ri xij Moisés, titicaˈ acojtakreˈ ri tambˈij in jwiˈl Moisés xtzˈibˈajiˈ li wuj chwij in. 47 Pero wi mitaˈ tacojtak ri xtzˈibˈaj Moisés, taˈ tacojtak ri tambˈij in chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel.