Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús pach jun anm aj Samaria

Mak fariseo xtatak jtaquil chi Kakaj Jesús ri Kajawl wiˈ mas cristian xoctak pi ajtijol ribˈak chirij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y wiˈ mas xan jaˈtiox rechak. Pero tzˈetel tzˈet maˈ riˈ taˈ Kakaj Jesús tijin tibˈanow jaˈtiox rechak, riˈtakaˈ yak ajtijol ribˈak chirij.

Cuando Kakaj Jesús xta jtaquil chi jilonli xijsaj chirij, xelbˈi Judea, xkˈaj chic Galilea. Y rajwaxna tikˈax Samaria. Jilonli xtaw Sicar ri jun tilmit re Samaria, ri tican chijcˈulel man ulew ri xyeˈ Jacob re José ri jcˈajol. Y claˈ wiˈ man cˈotobˈ ri tibˈijsaj jcˈotbˈ Jacob re. Kakaj Jesús subˈlaj cosol chi bˈe xcubˈar chijcˈulel man cˈotobˈ li chi uxlan, junquitz raj titicˈar kˈij re cabˈlajuj (12). 7-8 Y yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li tilmit chi jlokˈic kelen rechak re tijtijtak. Y xtaw jun anm aj Samaria chi jcˈamic jaˈ li man cˈotobˈ li. Xpe Kakaj Jesús, xij re: Yeˈ junquitz ínjaˈ, xcheˈ re.

Xpe man anm li, xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj jaˈ chwe? At atiˈ rijajl Israel y in iniˈ aj Samaria, xcheˈ re.

Re xij jilonli jwiˈl yak rijajl Israel taˈ tiniqˈuibˈ jwichak riqˈuilak mak aj Samaria.

10 Kakaj Jesús xij chic re anm: Witi awetam nen tijsipaj Kakaj Dios y witi awetam nen ri titzˈonin jaˈ chawe, li tatzˈonajiˈ jaˈ re y re tijyaˈ jaˈ chawe ri tiyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ re.

11 Xpe man anm li, xij chic re Kakaj Jesús: Kaj, taˈ nen quiek laˈ tawesaj ájaˈ y man cˈotobˈ ri, najiˈ jkejebˈ. ¿Lacˈumas tacˈam jaˈ ri tiyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic pire tayeˈ chwe? 12 ¿Mascˈu nim akˈij at chiwch kamam Jacob ri xcan yeˈw man cˈotobˈ ri chike, ri lamas xresaj jjaˈ re pach ralcˈwal ri xtijtak y xyeˈ re rawjak? xcheˈ re.

13 Kakaj Jesús xij chic re man anm li: Juntir ri titijowtak re man jaˈ ri, tina jyeˈna chic chekej chiˈ rechak, 14 pero nen titijiw re jaˈ ri tanyeˈ in, taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tijyeˈ chekej chiˈ re, jwiˈl man jaˈ ri tanyeˈ in chi tijem tinimaniˈ laj ranm jun cristian, tranaˈ chapcaˈ jun relexebˈ jaˈ chi jyeˈic jun tzilaj cˈaslemal re riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic.

15 Man anm xij chic re Kakaj Jesús: Kaj, yeˈ man jaˈ li chwe pire maˈ tichekej chic ínchiˈ y taˈ chiquiˈ impe neri chi resaj jaˈ, xcheˈ re.

16 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Jat, sicˈtach awichjil y atkˈaj chicch, xcheˈ re.

17 Man anm li xij: In taˈ wichjil, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Tzˈetiˈ tabˈij chi taˈ awichjil, 18 jwiˈl jobˈchak chi winak quiek riqˈuil xatcˈuliˈyc y man jun winak ri wiˈ aacˈl lajori maˈ awichjil taˈn. Tzˈetiˈ ri xabˈij chwe chi taˈ awichjil, xcheˈ Kakaj Jesús re.

19 Cuando xta man anm chi jilonli xijsaj re, xij: Kaj, tanta in atiˈ jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 20 Yak kamam katitˈ aj Samaria xnimirsajtakaˈ jkˈij Kakaj Dios laˈ man witz ri, pero atak yak rijajl Israel tabˈijtak chi xike li tilmit Jerusalén tijnaˈ tikanimirsajwiˈ jkˈij Kakaj Dios, xcheˈ re.

21 Kakaj Jesús xij chic re: At anm, coj ri tambˈij chawe, tina tawna jun kˈij chi taˈ chiquiˈ rajwax atpetak laˈ man witz ri y taˈ chiquiˈ rajwax atbˈetak Jerusalén chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

22 Atak aj Samaria taˈ awetamak nen chi dios ri tanimirsajtak jkˈij, pero oj ri oj rijajl Israel ketamiˈ chi riˈ tzˈetel Dios tikanimirsaj jkˈij jwiˈlke jun rechak yak rijajl Israel ticolmajtak cristian laj jkˈabˈ jmacak. 23 Pero tina tawna jun kˈij y lajori xtawiˈ man kˈij li cuando juntir yak ri tzˈetel ajnimirsaltak jkˈij Kakaj Dios tijnimirsajtak jkˈij laˈ jsantilak y kes tzˈetel tzˈet tijnimirsajtakaˈ jkˈij, jwiˈl Kakaj Dios riˈ tijtoc yak ri tinimirsantak jkˈij laˈ jsantilak. 24 Jwiˈl Kakaj Dios santiliˈn, jwiˈliˈli yak ri tinimirsantak jkˈij rajwaxiˈ tijnimirsajtak jkˈij laˈ jsantilak chapcaˈ raj Kakaj Dios tinimirsaj jkˈij, xcheˈ re man anm.

25 Man anm xij re: In wetamiˈ chi tina pena jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew ri tibˈijsaj Cristo re. Cuando re tipetc, tiyukiˈ jbˈij jcholajl chike juntir li, xcheˈ.

26 Kakaj Jesús xij chic re: Iniˈ ri tabˈij, ri intijin chi yoloj aacˈl, xcheˈ re.

Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesús titawtak riqˈuil

27 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm cuando xkˈajtakch yak ajtijol ribˈak chirij, rechak subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic chi Kakaj Jesús tijin tiyolow riqˈui jun anm. Pero ni jonok xtzˈonin re nen raj o nen chac tijin chi yoloj riqˈui man anm li.

28 Xpe man anm li, xcan jyeˈ jkˈibˈ claˈ, xeˈ li tilmit chi jbˈij rechak cristian y xij rechak jilonri: 29 Joˈ kileˈtak jun winak ri xij chwe juntir nen ri bˈanal inwiˈl. Pent riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ rechak.

30 Y subˈlaj cristian li tilmit xeˈtak chi rilic Kakaj Jesús.

31 Cuando bˈesal man anm chi jsiqˈuij cristian, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo subˈlaj xpwersijtak Kakaj Jesús chi tijtij jwa, xijtak re: Kajtijonl, tij aw, xcheˈtak re.

32 Kakaj Jesús xij rechak: In wiˈ inw re tantij, atak taˈ awetamak nen chi wa lal, xcheˈ rechak.

33 Yak ajtijol ribˈak chirij xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Woninti jonok xcˈamowch jwa? xcheˈtak.

34 Pero Kakaj Jesús xij chic rechak: Pi jqˈuexwach inw riˈ tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan ri in takowinakch y tina inqˈuisna jbˈanic ri xij chwe. 35 Atak wiˈ jun ayoljak ri tabˈijtak: Aj rajiˈ quejabˈ icˈ pire tikachol jmolic jwich man ticoˈn, atcheˈtak.

Pero in tambˈij chawechak: Naˈtuntak, iltak juntir mak ticoˈn kˈanchak, tzichak pire timolsaj jwich. 36 Jun ajmolol jwich ticoˈn tijcˈulaˈ jtojbˈl y ri jwich ticoˈn ri tijmol pirechiˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, jwiˈliˈli man ajticonl pach man ajmolol ticoˈn tiquiˈcottakaˈn. 37 Chapcaˈ tijbˈij tzij: Jalan titiconanc y jalan timolow jwich man ticoˈn, ticheˈ.

38 In xatintaktakbˈi pire atbˈetak chi jmolic jwich man ticoˈn ri lamas taˈ xatchacuntak. Jalan xchacuntak re y atak xatmolowtak jwich man ticoˈn li, xcheˈ rechak.

Yak aj Samaria jcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús

39 Subˈlaj qˈui cristian re man tilmit li re Samaria xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús jwiˈl ri xeˈ jbˈij man anm rechak, cuando xij rechak: Re xij chwe juntir nen ri bˈanal inwiˈl, xcheˈ rechak.

40 Cuando xtawtak mak aj Samaria riqˈui Kakaj Jesús, subˈlaj pwers xantak re pire tican riqˈuilak. Kakaj Jesús xcan quibˈ kˈij riqˈuilak claˈ. 41 Y wiˈ chiquiˈ subˈlaj qˈui cristian ri xcojtak ri xij Kakaj Jesús rechak.

42 Mak cristian xijtak re man anm: Lajori xcubˈariˈ kachˈol chirij, maˈ xitaˈke jwiˈl ri xabˈij chike, jwiˈliˈ xkataˈ jyolj ri tijbˈij. Lajori xketemajiˈ chi riˈ re ri ajcolol rechak juntir cristian laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈtak.

Titzibˈsaj jcˈajol jun jtakoˈn man jbˈabˈal kˈatbˈitzij

43 Cuando xkˈax mak quibˈ kˈij li, ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xelbˈi Samaria xeˈ Galilea. 44 Kakaj Jesús bˈiliˈ jwiˈl chi jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios taˈ ticojsaj jkˈij y taˈ ticˈulsaj pi utzil laj jtilmit. 45 Cuando xtaw Kakaj Jesús Galilea xcˈulsajiˈ pi utzil jwiˈlak yak cristian, jwiˈl rechak xpetakaˈ Jerusalén chi rilic nimakˈij Pascua y rechak xrilaˈtakaˈ juntir ri xan claˈ.

46 Kakaj Jesús, cuando xtaw Galilea, xeˈ sucˈul Caná re Galilea lamas xan chi xwux jaˈ pi vin. Claˈ wiˈ jun jbˈabˈalak mak jsoldad man rey subˈlaj yaj jun jcˈajol ri wiˈ Capernaúm. 47 Y man jbˈabˈal soldad li, cuando xta jtaquil chi Kakaj Jesús xtaw chiquiˈ Galilea jiˈ jpetic Judea, xeˈ rileˈ y xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tibˈe riqˈuil laj richoch pire tibˈe jtzibˈsaj jcˈajol ri camic re.

48 Kakaj Jesús xij re: Atak ajriˈ tacojtak asta tina awiltakna cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ re.

49 Man jbˈabˈal soldad xij chic re: Kaj, bˈan tokˈobˈ, nabˈe joˈ laj or wiqˈuil chiwch ticam incˈajol, xcheˈ re.

50 Kakaj Jesús xij chic re: Jat laj awichoch, acˈajol yoˈliˈn, xcheˈ re.

Man jbˈabˈal soldad li xeˈ laj richoch, xcojaˈ nen xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús. 51 Cuando tawem tran laj richoch, xeltakch mak jmocom chi jcˈulic, xijtak re: ¡Acˈajol yoˈliˈn! xcheˈtak re.

52 Y re xtzˈonaj rechak nen chi or lal xcholmaj jtzibˈic. Rechak xijtak re: Li nabˈe or re bˈesal kˈij xel man kˈakˈ chirij, xcheˈtak re.

53 Ajrucˈreˈ jkaj man ral acˈl li xcuxtaj jwiˈl chi riˈ man or li, ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús chi jcˈajol yoˈliˈn. Re pach rixokl y juntir ralcˈwal xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús. 54 Riˈ li jcabˈ cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri xan Kakaj Jesús cuando xtaw Galilea jiˈ jpetic Judea.