Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tiyolow riqˈui Nicodemo

Wiˈ jun rechak mak fariseo ri jbˈij Nicodemo riˈ jun winak subˈlaj nim jkˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel. Re xeˈ chi jsolaj Kakaj Jesús lakˈabˈ y xij re: Kajtijonl, ketamiˈ chi Kakaj Diosiˈ xattakowch chi katijoj jwiˈl taˈ ni jonok ticwin chi jbˈanic cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chapcaˈ tabˈan at wi mitaˈ Kakaj Dios riqˈuil, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re Nicodemo: Tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi nen jun cristian ri mitaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul taˈ tijnaˈ tioc laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ, xcheˈ re.

Nicodemo xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Nen mo tijnaˈ tiqˈuisiˈy chic jun cristian jcaˈmul cuando riˈjlaj cristianchak? Taˈ tijnaˈ tikˈaj chic laj jsantil jchuch pire tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi nen taˈ tijcˈam jaˈtiox y taˈ tijcˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm chapcaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, taˈ tioc laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈ. Nen tiqˈuisiˈy riqˈui jkaj jchuch, cristianke. Pero nen tijcˈul Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm chapcaˈ tiqˈuisiˈy chic jcaˈmul, riˈchak Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tiwaˈx laj ranm. Mi sach achˈol chi jtaic ri tijin tambˈij chawe chi rajwaxiˈ juntir tina qˈuisiˈytakna chic jcaˈmul. Tew tijubˈubˈiˈ juntir luwar, tataˈ tijumum, pero taˈ tawil lamas tipeˈw ni taˈ tawil lamas tibˈeˈw y jiˈcˈulon juntir yak ri tiqˈuisiˈytak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Nicodemo xij chic re Kakaj Jesús: Taˈ tijnaˈ tibˈan jilonli, xcheˈ re.

10 Kakaj Jesús xij chic re: Pero at atiˈ jun ajtijonl ri nim akˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel y taˈ tata jcholajl ri tijin tambˈij chawe. 11 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi oj riˈ tikabˈij ri ketam y tikabˈijiˈ chi tzˈetiˈ ri ilan kawiˈl, pero atak taˈ tacojtak lawiˈ ri tikabˈij chawechak. 12 Atak taˈ tacojtak ri tambˈij chawechak chirijke mak kelen re wich ulew, riˈticˈu chic tacojtak inyolj cuando tanyol chawechak chirij kelen ri wiˈ lecj. 13 Taˈ ni jun cristian xjaw riqˈui Kakaj Dios lecj, xike Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ri xpe lecj.

Kakaj Dios subˈlaj tijlokˈaj juntir cristian

14 Jilon chapcaˈ xan Moisés li chekej luwar cuando xcocbˈaˈ man richbˈal cumatz bˈa cheˈ, jilon tibˈansaj re Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina camsajna wich curs. 15 Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ Kakaj Jesús re Nicodemo.

16 Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tijlokˈaj juntir cristian xtakch Kakaj Jesús wich ulew ri xike jun chi Jcˈajol wiˈ. Y juntir ri tijcubˈaˈ jchˈolak chirij taˈ tisaach jwichak, tijtaˈtakaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 17 Kakaj Dios taˈ xtakch Jcˈajol wich ulew pire tiyuk raneˈ jkˈatbˈitzij chibˈak cristian, re xtakch Jcˈajol wich ulew pirechiˈ tiyuk jcoleˈ cristian laj jkˈabˈ jmacak.

18 Nen jonok tijcubˈaˈ jchˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios taˈ tibˈan kˈatbˈitzij chibˈ, pero nen jonok taˈ tijcubˈaˈ jchˈol chirij ri xike jun chi Jcˈajol Kakaj Dios li wiˈ, xansajiˈ kˈatbˈitzij chibˈ. 19 Riˈ ri quiek jwiˈl tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. Taˈ rajak jwich kˈakˈ ri xyuk wich ulew jwiˈl rechak riˈ mas xeˈ ranmak chirij man ukuˈmal jwiˈl riˈ tijin trantak mak etzltak noˈj. 20 Nen jono cristian ri tibˈanow mak etzltak noˈj tijxutaˈ man kˈakˈ li, jwiˈl taˈ raj tiel chi sakil mak etzltak noˈj ri tijin chi jbˈanic. 21 Pero nen jonok tibˈanow tzitaklaj noˈj tijtocaˈ man kˈakˈ li pire ticˈutun chi tijin tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xcheˈ Kakaj Jesús re Nicodemo.

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tiyolow chirij Kakaj Jesús

22 Cuando xantaj li, Kakaj Jesús xeˈ Judea pach yak ajtijol ribˈak chirij y xwaˈxtakaˈ claˈ chi jbˈanic jaˈtiox. 23 Y jilon Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijiniˈ chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian Enón chijcˈulel Salim jwiˈl claˈ wiˈ subˈlaj jaˈ. Y juntir cristian ri xtawtak riqˈuil, re xanaˈ jaˈtiox rechak. 24 Riˈ li xansaj cuando ajquiˈ chi cojsaj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars.

25 Xpe jujun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox riqˈui jun rijajl Israel, xoctak chi jyolic chirij nen mas tzi trantak pire tisakabˈtak chiwch Kakaj Dios. 26 Xpe rechak, xeˈ jbˈijtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox: Kajtijonl, winak ri xwaˈx aacˈl chˈakap re nimi jaˈ Jordán ri xayol chike, lajori tijin tran jaˈtiox rechak cristian y juntir cristian titawtak riqˈuil, xcheˈtak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox.

27 Xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, xij rechak: Taˈ ni jonok tiwaˈx rekleˈn wi maˈ Kakaj Dios taˈ tiyeˈw re. 28 Pero atak xataˈtakaˈ ri ximbˈij chawechak chi in maˈ in taˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, in xintaksajchke nabˈe chiwch re. 29 Li jun nimakˈij re cˈulniquil, man cˈojol winak ri wiˈ man kˈapoj anm riqˈuil, riˈ re ticˈuliˈy riqˈui man anm y man richcˈulchiˈ man cˈojol winak ri ticˈuliˈy ri wiˈ claˈ chi rilic man nimakˈij, re subˈlaj tiquiˈcot chi jtaic jyolj man cˈojol winak.

Y jilon in lajori subˈlaj inquiˈcotc. 30 Re rajwaxiˈ nojel kˈij tijin tiniman mas jkˈij y in tijin tikej inkˈij, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak.

Wiˈ jun ri tipe lecj

31 Y Juan xij chic: Jun ri tipe lecj riˈ re titakon chibˈ juntir ri wiˈtak wich ulew y juntir ri wiˈtak lecj. Nen jono ri reke wich ulew xike retam mak kelen re wich ulew y xike li tijyol. Pero jun ri tipe lecj, riˈ re titakon chibˈak juntir. 32 Re riˈ tijyol juntir ri ilan y tal jwiˈl, pero taˈ ni jonok ticojow re nen tijbˈij. 33 Pero wi wiˈ jonok ticojow jyolj, riˈ li ticˈutuw chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij Kakaj Dios. 34 Jun ri takalch jwiˈl Kakaj Dios wich ulew, Jyoljiˈ Kakaj Dios ri tijbˈij, jwiˈl nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios jwiˈl Kakaj Dios. 35 Kakaj Dios subˈlaj tijlokˈaj Jcˈajol y xyaˈ juntir ri wiˈ wich ulew y juntir ri wiˈ lecj laj jkˈabˈ. 36 Nen ticubˈar jchˈol chirij Jcˈajol Kakaj Dios tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Pero nen taˈ ticubˈar jchˈol chirij Jcˈajol, taˈ tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Subˈlaj cˈaxiˈ kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈ jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ.