Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tiilsaj jwich jwiˈlak yak wukubˈ (7)

21  Kakaj Jesús etke xwabˈaˈ chic ribˈ chiwchak yak wukubˈ (7) ajtijol ribˈak chirij chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Tiberias y jilonri rilic Kakaj Jesús xantak. Cuando cˈamem ribˈak Simón Pedro, Tomás ri xcojsaj jbˈij pi Dídimo, Natanael ri aj Caná re Galilea, yak jcˈajol Zebedeo y quibˈ chic yak ajtijol ribˈak chic chirij Kakaj Jesús, xpe Simón Pedro, xij rechak: Imbˈiˈ chi chapoj car, xcheˈ rechak.

Y rechak xijtak re Pedro: Oj ojbˈiˈ chawij, xcheˈtak re.

Xjawtakbˈi li jun barc xeˈtak, pero man akˈabˈ li taˈ ni jun car xchaptak. Cuando xsakarsanc, Kakaj Jesús waˈlchak chiˈ nimlaj alagun, pero yak ajtijol ribˈak chirij taˈ retamak wi riˈ re. Re cow xchˈaˈwc, xtzˈonajbˈi rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak winak, ¿wonchak car chapal awiˈlak? xcheˈbˈi rechak.

Rechak xijtak re: Taˈn, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Tˈojtak chic acˈaatak laj jpaach man abarcak, xcheˈbˈi rechak.

Y rechak xtˈojtak chic man jcˈaatak laj jpaach man barc. Cuando xoctak chi resaj man jcˈaatak li jaˈ taˈ chiquiˈ ticwintak chi resaj jwiˈl ralal subˈlaj car.

Xpe man jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús, xij re Pedro: ¡Riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl! xcheˈ re.

Xike xta Simón Pedro chi riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl, re laj or xcoj ritzˈik chirij y xximbˈic, jwiˈl xike jpam ritzˈik cojol jwiˈl y xtˈojbˈi ribˈ li jaˈ pire tielbˈi chiˈ jaˈ.

Yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xcˈamtaknabˈi man barc asta chiˈ jaˈ y juralbˈi man cˈaat jwiˈlak nojsal chi car. Y raj wiˈ jun cient (100) metro ajquiˈ chi eltakbˈi li jaˈ. Cuando xeltakbˈi li jaˈ xeˈ jteˈtak jun kˈakˈ ri wiˈ richak y wiˈ jun car chibˈ pach cuxlanwa. 10 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Cˈamtakch nicˈj car ri ajriˈ xachaptakch, xcheˈ rechak.

11 Simón Pedro xjaw li man barc, xeˈ jurajch man cˈaat re chapbˈi car asta xresajch chiˈ nimlaj alagun y man cˈaat nojsaliˈ chi jun cient riqˈui caˈwinak oxlajuj (153) chi nimaktak car, pero man cˈaat taˈ xkˈatzmaj jwiˈl ralal mak car ri wiˈ xilj. 12 Kakaj Jesús xij rechak: Tzajtak, bˈan adesayunak, xcheˈ rechak.

Pero ni jono rechak yak ajtijol ribˈak chirij xtzˈonin re nen chi cristian lal re, jwiˈl retamakchak chi riˈ Kakaj Jesús ri Kajawl. 13 Kakaj Jesús xcˈam cuxlanwa y xyeˈ rechak chi tijem y jilon xan re man car.

14 Riˈ li roxmul bˈwelt xilsaj jwich Kakaj Jesús jwiˈlak yak ajtijol ribˈak chirij cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ.

Kakaj Jesús tijyeˈ jcowil ranm Pedro

15 Cuando xcolajtak wicˈ, Kakaj Jesús xtzˈonaj re Simón Pedro: Simón, jcˈajol Juan, ¿inalokˈajniˈ mas in chiwchak yak nicˈj winak ri? xcheˈ re.

Simón Pedro xij re: Wajawl, awetamiˈ chi in chwajiˈ awch, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner, xcheˈ re.

16 Y xij chic jcaˈmul re: Simón, jcˈajol Juan, ¿inalokˈajniˈn? xcheˈ re.

Simón Pedro xij chic re: Awetamiˈ chi chwajiˈ awch, xcheˈ chic re.

Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner, xcheˈ chic re.

17 Y xij chic roxmul re: Simón, jcˈajol Juan, ¿chawajniˈ inwch? xcheˈ re.

Pedro laj or xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl chi roxmulchak titzˈonaj re wi rajiˈ jwich Kakaj Jesús, re xij chic: Wajawl, at awetamiˈ juntir y awetamiˈ chi chwajiˈ awch, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Chajaj tral incarner. 18 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe, cuando aj atiˈ cˈojol winak at tacoj awitzˈik chawij y atbˈiˈ lamas chawaj atbˈeˈw. Pero cuando atriˈjabˈc, xichak tatelej atelbˈ y jalanchak ticojow awitzˈik chawij y atjcˈamtakbˈi lamas taˈ chawaj atbˈeˈw, xcheˈ re.

19 Kakaj Jesús xij jilonli re Pedro chi resaj chi sakil nen chi camic tioc re Pedro y jwiˈl jcamic li tijnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Cuando xijmaj re Pedro jwiˈl jilonli, xij chic re: ¡Xambˈeren chwij! xcheˈ re.

20 Simón Pedro bˈesal chirij Kakaj Jesús xnaˈtun chirij, riˈchak xril man jun ajtijol ribˈ chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús bˈesaliˈ chirijak. Riˈ re ri xtzalbˈaˈbˈi ribˈ laj jxuct Kakaj Jesús cuando xwiˈntak re sinar y xin re Kakaj Jesús jilonri: Wajawl, ¿nen atjachow pi camic? xcheˈ re.

21 Pedro, cuando xril chi bˈesaliˈ chirijak, xij re Kakaj Jesús: Wajawl, rucˈ jun ri, ¿nen tibˈan re? xcheˈ re.

22 Kakaj Jesús xij re: Wi chwaj in aj yoˈlna re cuando inkˈaj chicch y at, ¿nen acwent re? At, xambˈeren chwij, xcheˈ re.

23 Xel jtaquil chijxoˈlak juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi man ajtijol ribˈ li ri subˈlaj tilokˈaj jwiˈl Kakaj Jesús taˈ ticamc, pero Kakaj Jesús taˈ xij chi taˈ ticamc, re xike xij jilonri: Wi chwaj in aj yoˈlna re cuando inkˈaj chicch y at, ¿nen acwent re? xcheˈ Kakaj Jesús.

24 Y riˈ man jun ajtijol ribˈ li chirij Kakaj Jesucristo tibˈin jcholajl juntir ri ilan jwiˈl y juntir li xtzˈibˈajiˈn. Y ketamiˈ chi juntir ri tijbˈij re tzˈetel tzˈetiˈn.

25 Ajwiˈ mas ri xan Kakaj Jesús ri taˈ tzˈibˈal li man wuj ri. Y witi xtzˈibˈaj chi jujunal ri xan Kakaj Jesús, tambˈij in, taˈ chiquiˈ titzˈakat mak wuj neri wich ulew ri lamas titzˈibˈajwiˈ.