Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios

17  Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xnaˈtun lecj y xij: Kaj, xtawiˈ or tanimirsaj jkˈij Acˈajol pire tinimirsaj akˈij jwiˈl Acˈajol. At xatyeˈw kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ Acˈajol chibˈ juntir cristian pire tijyeˈ jun tzilaj cˈaslemal aacˈl lecj ri taˈ jqˈuisic rechak juntir yak ri jachal laj jkˈabˈ awiˈl. Riˈ ri, ri ticˈamombˈi li tzilaj cˈaslemal lecj ri taˈ jqˈuisic, rajwaxiˈ tretemajtak nen tabˈan at, ri xike at ri tzˈetel Dios y taˈ ni jono chic y tretemajtak nen tran Jesucristo ri takalch awiˈl wich ulew.

In xinnimirsajiˈ akˈij neri wich ulew y xinqˈuisaˈ jbˈanic juntir ri xinatakch chi jbˈanic. Lajori, Kaj, nimirsaj inkˈij aacˈl chapcaˈ jnimal inkˈij ri wiˈ cuando ajwiniˈ aacˈl cuando ajquiˈ chi waˈx caj pach ulew. Y yak ri chaˈl awiˈl chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew pire xajach laj inkˈbˈ, ximbˈijiˈ rechak nen abˈanic at. Rechak laj akˈbˈiˈ wiˈtak, pero xakˈasajiˈ laj inkˈbˈ in y lajori xcojaˈtakaˈ ayolj.

Lajori retamakchak chi juntir ri xayeˈ chwe jiˈ petzal aacˈl. Y ximbˈijiˈ rechak ri xinatakch chi jbˈij y rechak xcojaˈtakaˈn. Xretemajtakaˈ chi jiˈ ximpe aacˈl y rechak xcojaˈtakaˈ chi atiˈ attakowinakch we.

In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak, taˈ tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak mak cristian ri retake wich ulew. In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak yak ri chaˈl awiˈl ri wiˈtak laj inkˈbˈ jwiˈl awechiˈn. 10 Juntir ri we in, awechiˈ at y juntir ri awe at, wechiˈ in y yak cristian li xnimirsajtakaˈ inkˈij. 11 In taˈ chiquiˈ naj inwaˈx neri wich ulew, pero rechak tina cantakna wich ulew y in inelbˈi neri pire imbˈe waˈxok aacˈl. At Lokˈlaj Inkaj, laˈ acwinel chajaj yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl pire trantak junke jwichak chapcaˈ in aacˈl ojke jun. 12 In cuando win riqˈuilak neri wich ulew, xinchajajtakaˈ laˈ acwinel juntir yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl y xincolaˈtakaˈn, ni jono rechak xsaachtak. Pero xike jun ri tina saachna chijxoˈlak jwiˈl tina tawna chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Ayolj.

13 Lajori inchak bˈe lamas watwiˈ at, pero jwiˈl ajwinna chijxoˈlak neri wich ulew tambˈij juntir ri pire tiwaˈx subˈlaj quiˈcotemal laj ranmak jilon chapcaˈ ri wiˈ laj wanm in. 14 In ximbˈijiˈ ri xinatakch chi jbˈij rechak, pero mak cristian ri retake wich ulew tijcontrijtakaˈ rechak jwiˈl rechak maˈ retak taˈ wich ulew chapcaˈ in maˈ in taˈ re wich ulew. 15 In taˈ tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tawesajtakbˈi neri wich ulew, in tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tacoltak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl. 16 Rechak maˈ retak taˈ wich ulew jilon chapcaˈ in, maˈ in taˈ re wich ulew. 17 Tostak pi awe laˈ atzij pire trantak lawiˈ chawaj trantak, atzij tzˈetel tzˈetiˈn. 18 Chapcaˈ intakicch in xabˈan chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew, jilon jtakicak rechak tambˈan chicbˈi in chijxoˈlak mak cristian ri retake wich ulew. 19 Y jwiˈl rechak tanjach wibˈ laj akˈbˈ pire kes tzˈetel tzˈet titosmajtak pi awe.

20 Pero maˈ xitaˈke chirijak yak ajtijol ribˈak chwij ri, tantzˈonaj tokˈobˈ chawe, jilon chirijak yak ri tina cubˈarna jchˈolak chwij nen or jwiˈl ri tijbˈijtak rechak. 21 In tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chirijak juntir ribˈilak pire tiwuxtak jun kiqˈuil chapcaˈ in aacˈl ojke jun jwiˈl watiˈ laj wanm y in winiˈ laj awanm. Y tantzˈonaj tokˈobˈ chawe chi tiwuxtak junke jwichak pire tretemajtak mak cristian ri retake wich ulew chi atiˈ attakowinakch we.

22 In xinnimirsajiˈ jkˈij rechak chapcaˈ jnimal inkˈij in pire tiwuxtak junke jwichak chapcaˈ in aacˈl ojke jun. 23 In inwaˈxiˈ laj ranmak rechak y at watiˈ laj wanm pire tiwuxtak chapcaˈ juntake chi cristian, jilonli juntir mak cristian ri retake wich ulew tretemajtak chi atiˈ attakowinakch we y talokˈajtakaˈ rechak chapcaˈ inlokˈaj in tabˈan.

24 Kaj, at xatjachow rechak laj inkˈbˈ y riˈ chwaj tiwaˈxtak rechak wiqˈuil lamas imbˈe waˈxok in, pire triltak jnimal inkˈij ri yeˈl awiˈl jwiˈl lokˈalquinchakch awiˈl cuando ajquiˈ chi waˈx caj pach ulew.

25 Kaj, ri atbˈanow juntir ri kes pi jcholajl, mak cristian ri retake wich ulew taˈ tretemajtak nen tabˈan. Pero in wetamiˈ nen tabˈan y yak ri jachal laj inkˈbˈ awiˈl retamakchak chi atiˈ attakowinakch we. 26 Xinyaˈ retemaj rechak nen abˈanic at y tina imbˈijna chic rechak pire tilokˈintak chapcaˈ inlokˈaj in tabˈan y pire inwaˈx laj ranmak, xcheˈ Kakaj Jesús re Kakaj Dios.