Add parallel Print Page Options

16  Kakaj Jesús xij chic rechak: Juntir ri tambˈij chawechak pirechiˈ maˈ takˈel aybˈak chwij. Atna esajtaknabˈi lak sinagog y tina tawna jun kˈij chi mak ri atcamsantak, riˈ chijchˈol rechak tijin tijtˈoˈtak Kakaj Dios. Rechak jilon trantak li jwiˈl taˈ retamak nen tran Inkaj y taˈ retamak nen tambˈan in. Tambˈij juntir li chawechak pire cuando titaw kˈij tibˈansaj cˈax chawechak ticuxtaj awiˈlak chi bˈilchak chawechak inwiˈl. Taˈ ximbˈij juntir li chawechak xanwiˈch jwiˈl ajwiniˈ chaxoˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús.

Ri tran Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

Kakaj Jesús xij chic: Pero lajori imbˈiˈ riqˈuil ri intakowinakch y ni jono chawechak titzˈonin chwe lamas imbˈeˈw. Xoquiˈ subˈlaj bˈis laj awanmak jwiˈl ximbˈij juntir ri chawechak. Pero in tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, riˈ mas tzi pi awechak imbˈec. Jwiˈl wi taˈ imbˈec, taˈ tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak y wi ximbˈec, tantakaˈch.

Cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tiyuk jbˈij rechak cristian lawiˈ mac ri tijin trantak, tiyuk jbˈij rechak chi trantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios y tiyuk jbˈij rechak chi Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak jwiˈl jmacak ri trantak. Tijbˈijiˈ rechak chi ajmacbˈtakaˈ jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij. 10 Tretemajtak chi rajwaxiˈ trantak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Dios, jwiˈl in jiˈ imbˈe waˈxok riqˈui Kakaj Dios y atak taˈ chiquiˈ tawiltak inwch. 11 Tijbˈijiˈ rechak chi Kakaj Dios tranaˈ jkˈatbˈitzij chirijak juntir cristian wich ulew jwiˈl xanaˈ kˈatbˈitzij chirij man jbˈabˈal etzl ri titakon chibˈak cristian wich ulew.

12 Wiˈ mas chwaj roj tambˈij chawechak, pero taˈ chiquiˈ tican chawechak ri tambˈij. 13 Pero cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tibˈin tzˈetel tzij, re atyuk jtijojtakaˈ re tzˈetel tzij jwiˈl re maˈ laj jnoˈj taˈke tipeˈw ri tijbˈij. Re riˈ tijbˈij lawiˈ tijta y tijyeˈ retemaj lawiˈ ri tina ranna nen or. 14 Re tijnimirsajiˈ inkˈij, jwiˈl re riˈ tijta ri tambˈij y tijbˈij chic chawechak. 15 Juntir ri wiˈtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios wiˈ laj inkˈbˈ in, jwiˈliˈli ximbˈij chawechak chi Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios riˈ tijta ri tambˈij y tijbˈij chic chawechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Man bˈis tina wuxna pi quiˈcotemal

16 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, xcheˈ rechak.

17 Xpetak yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl tielwiˈ ri tijbˈij Kakaj Jesús chike jilonri? Taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, ticheˈ, xcheˈtak.

Y tijbˈij chic: Jwiˈl jiˈ imbˈe riqˈui Inkaj, ticheˈ.

18 Y xijtak: ¿Nencˈu jcholajl tielwiˈ li ri tijbˈij chi taˈ chiquiˈ naj? Taˈ tikata jcholajl nen tielwiˈ ri tijbˈij, xcheˈtak chiribˈil ribˈak.

19 Kakaj Jesús xretemajiˈ ricˈan chi rechak rajak tijtzˈonajtak re nen tielwiˈ ri xij, jwiˈliˈli xij rechak: In ximbˈij chawechak chi taˈ chiquiˈ naj tawiltak inwch, pero taˈ naj li tawiltak chic inwch, xincheˈ.

¿Roniˈ li ri attijintak chi jtzˈonaj chawibˈil aybˈak? 20 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, atak atna okˈtakna y tina cˈaxcˈobˈna awanmak jwiˈl bˈis. Pero mak cristian ri retake wich ulew subˈlaj tina quiˈcottakna. Pero tina tawna jun kˈij ri jcˈaxcˈol awanmak tina wuxna pi quiˈcotemal. 21 Jilon chapcaˈ jun yaj anm cuando titaw kˈij tijyeˈ Dios re subˈlaj cˈax tijtij, pero cuando jorok qˈuisiˈyiˈ ra ricˈlal taˈ chiquiˈ ticuxtaj jwiˈl ri jcˈaxcˈol ri xtij jwiˈl jquiˈcotem chirij ra ricˈlal ri xqˈuisiˈyc.

22 Y jiˈcˈulon atak lajori wiˈ cˈax laj awanmak jwiˈl bˈis jwiˈl taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, pero cuando inkˈaj chicch chi awilicak, ajrucˈreˈ tiwaˈx chic jun nimlaj quiˈcotemal laj awanmak y taˈ nen tiesan chawechak. 23 Laˈ mak kˈij li taˈ chiquiˈ nen tatzˈonajtak chwe. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijyaˈ juntir chawechak nen tatzˈonajtak re laj imbˈj. 24 Y lajori ajquiˈ nen tzˈonal awiˈlak laj imbˈj, tzˈonajtak y tiyeˈsajiˈ chawechak pire subˈlaj atquiˈcottakwiˈ, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tichˈeconiˈ chibˈ juntir

25 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ximbˈijiˈ juntir ri chawechak laˈke esbˈitak noˈj. Pero tina tawna kˈij ri taˈ chiquiˈ tambˈij jono yoloj chawechak laˈ esbˈitak noˈj, tambˈijiˈ chawechak chi sakil chirij Kakaj Dios.

26 Laˈ mak kˈij li tatzˈonajtak re Kakaj Dios laj imbˈj ri chawajak. In tambˈij chawechak chi tina intzˈonajna tokˈobˈ re Kakaj Dios chawijak, 27 jwiˈl re atjlokˈajtakaˈn, jwiˈl atak xinalokˈajtakaˈn y xacojaˈtakaˈ chi Kakaj Diosiˈ intakowinakch. 28 Xinelch riqˈui Kakaj Dios pire xinyuk waˈx neri wich ulew, pero lajori inelbˈi neri wich ulew pire inkˈaj chic riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

29 Y xpetak yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re: Lajori kes tzˈetel tzˈet tijin tabˈij chike chi sakil, maˈ laˈ taˈ chiquiˈ esbˈitak noˈj tabˈij chike. 30 Lajori ketamchak chi awetamiˈ juntir y taˈ rajwax wiˈ jonok titzˈonin chawe jwiˈl awetamiˈ nen wiˈ laj ranm. Jwiˈliˈli tikacojaˈ chi jiˈ petzalcat riqˈui Kakaj Dios, xcheˈtak re.

31 Kakaj Jesús xij chic rechak: ¿Toncˈu acojaˈtakaˈ lajori? 32 Tawem re man or y lajori xtawiˈ man or li, tatil aybˈak incan ayeˈtak wicˈan, pero taˈ incan wicˈan jwiˈl wiˈ Kakaj Dios wiqˈuil. 33 Tambˈij juntir ri chawechak pire tiwaˈx utzil laj awanmak jwiˈl atakaˈ jun wiqˈuil. Atak tina atijtakna subˈlaj cˈax neri wich ulew, pero waˈxok jcowil awanmak jwiˈl in xincwiniˈ chirij man jbˈabˈal etzl ri titakon chibˈak cristian neri wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.