Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun jcheˈl uva pach jkˈabˈ

15  Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: In iniˈ tzˈetel jcheˈl uva y riˈ Inkaj tiakˈinanc y tichajin re. Re tijcˈurbˈi juntir mak jkˈabˈ man cheˈ ri taˈ tiwichintak, pero mak ri tiwichintak xike tresaj mak tra jkˈunal jkˈabˈ y trakˈinaj pire tijyeˈ chic subˈlaj jwich.

Jilon atak, xantajiˈ akˈin chawechak jwiˈl mak yoloj ri ximbˈij chawechak. Ma tos aybˈak chwij chapcaˈ in taˈ tantos wibˈ chawijak. Jun jkˈabˈ uva taˈ chiquiˈ tiwichin wi jorok eliˈbˈi chiwch man jcheˈl. Y jiˈcˈulon atak taˈ chiquiˈ atwichintak wi tatos aybˈak chwij. In iniˈ man jcheˈl uva y atak atakaˈ mak jkˈabˈ. Nen taˈ tijtos ribˈ chwij, in taˈ tantos wibˈ chirij y tijyaˈ subˈlaj jwich. Atak taˈ nen atcwintak chi jbˈanic wi tatos aybˈak chwij.

Nen tijtos ribˈ chwij tiesajiˈbˈi chwij chapcaˈ jun jkˈabˈ cheˈ ticˈursajbˈic y cuando tichekej timulbˈaj jwichak titˈojsajtak li kˈakˈ pire ticˈattak. Wi atak taˈ tatos aybˈak chwij y wi taˈ tisaach chawechak juntir inyolj ri ximbˈij chawechak, tzˈonajtak nen chawajak y tiyeˈsajiˈ chawechak. Inkaj subˈlaj tinimirsaj jkˈij cuando atak nicˈ riqˈuil atwichintak y jilonli ticˈutun chi kes tzˈetel tzˈet atakaˈ ajtijol aybˈak chwij.

In atinlokˈajtakaˈ chapcaˈ inlokˈaj in tran Kakaj Dios. Atak, mi can ayeˈtak lokˈin chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in. 10 Wi tacojtak impixbˈ, taˈ tican ayeˈtak lokˈin chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in, jilon chapcaˈ in tancojaˈ jpixbˈ Inkaj y taˈ tican inyeˈ lokˈin chapcaˈ inlokˈaj tran re. 11 In jilonli tambˈij chawechak pire tiwaˈx inquiˈcotem aacˈlak y tiwaˈxiˈ subˈlaj quiˈcotemal laj awanmak. 12 Riˈ ri impixbˈ ri tambˈij chawechak, lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak chapcaˈ alokˈajcak tambˈan in. 13 Wi jun cristian tijyeˈ ribˈ pi camic pi jqˈuexwach yak richcˈulchiˈ, riˈ li jun lokˈin ri mas nim chiwch juntir lokˈinc.

14 Atak, atakaˈ wichcˈulchiˈ wi tabˈantak lawiˈ ri tambˈij chawechak, 15 taˈ chiquiˈ tambˈij immocom chawechak jwiˈl jun mocom taˈ retam nen tran jpatron. Lajori tambˈij chawechak chi atakaˈ wichcˈulchiˈ jwiˈl xinyaˈ retemaj chawechak juntir ri bˈil chwe jwiˈl Inkaj. 16 Maˈ atak taˈ xatchaˈwtak we, iniˈ xinchaˈw awechak y ximbˈijiˈ chawechak chi atbˈetak y bˈantak chapcaˈ jun cheˈ ri subˈlaj tiwichintak y man jwich ri taˈ jsachic jwich. Jilonli Inkaj tijyaˈ chawechak nen chawajak tatzˈonajtak re laj imbˈj. 17 Riˈ ri impixbˈ ri rajwax tabˈantak, lokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Mak cristian tijcontrijtak Kakaj Jesús

18 Kakaj Jesús xij rechak: Wi atcontrijtak jwiˈlak mak cristian ri retake wich ulew, riˈ cuxtaj awiˈlak chi iniˈ nabˈe xinjcontrijtak. 19 Atak witi atake re wich ulew atjlokˈajtakaˈ chapcaˈ jlokˈaj ribˈak rechak trantak chiribˈil ribˈak, pero in xatinchaˈtakaˈ chijxoˈlak mak cristian li, jwiˈliˈli atjcontrijtak jwiˈl maˈ atak taˈ chiquiˈ nicˈ riqˈuilak.

20 Cuxtaj awiˈlak ri ximbˈij chawechak, taˈ ni jono mocom mas nim jkˈij chiwch jpatron. Wi tibˈan cˈax chwe in, jilon atak tina bˈanna cˈax chawechak y wi tijcojtak inyolj, jilon ayolj atak tijcojaˈtakaˈn. 21 Juntir li tibˈaniˈ chawechak jwiˈl atakaˈ we y jwiˈl taˈ retamak nen tran ri intakowinakch. 22 Taˈ roj jmacak miti ximpe in chi jbˈij rechak nen raj Kakaj Dios trantak, pero jwiˈl ximpetiˈ in chi jbˈij rechak nen raj Kakaj Dios trantak lajori riˈchak rechak ajmacbˈtak jwiˈl taˈ trantak nen raj Kakaj Dios trantak.

23 Yak cristian ri incontrinc, tijcontrijtakaˈ Inkaj. 24 Taˈ roj jmacak miti ximbˈan cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak ri ni jono cristian chic bˈanowinak chiwchak. Pero rucˈ li xrilaˈtakaˈ juntir mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios y ajwichiˈ injcontrijtak y tijcontrijtak Inkaj. 25 Jilon trantak li jwiˈl rajwaxiˈ tina tawna chiwch juntir ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Injcontrijtak chi maˈquiˈ jcholajl, ticheˈ.

26 Cuando tipe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak ri tibˈin tzˈetel tzij, re tiyuk jbˈij chawechak juntir ri qˈuis bˈanal inwiˈl. Ri Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios tantakch aacˈlak jiˈ tipe riqˈui Kakaj Dios. 27 Y jilon atak tina abˈijtakna juntir ri qˈuis bˈanal inwiˈl, jwiˈl atak watakaˈ wiqˈuil cuando xinchol jbˈanic juntir li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.