Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tijcubˈaˈ jchˈolak yak ajtijol ribˈak chirij

14  Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Mi cˈaxcˈobˈ laj awanmak jwiˈl ri ximbˈij. Cubˈaˈ achˈolak chirij Kakaj Dios y cubˈaˈ achˈolak chwij in. Lecj lamas wiˈ Inkaj, wiˈ mas luwar lamas tibˈan waˈxem y miti wiˈ mas luwar taˈ roj tambˈij chawechak, jwiˈliˈli lajori imbˈe chi jbˈanic jwaˈx jun luwar pi awechak. Y cuando imbˈec, tibˈe imbˈaneˈ jwaˈx jun luwar pi awechak, ajrucˈreˈ impe chic pire atyuk incˈameˈtak pire atbˈetak wiqˈuil y atwaˈxtak lamas winwiˈ in. Atak awetamakiˈ lamas imbˈeˈw y awetamakiˈ man bˈe, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús riˈ bˈe ri titaw riqˈui Kakaj Dios

Xpe Tomás, xij re Kakaj Jesús: Kajawl, taˈ ketam lamas atbˈeˈw, ¿nencˈu mo tiketemaj man bˈe? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Xike in, in jun chi bˈe pi rechak cristian ri tibˈetak riqˈui Kakaj Dios y iniˈ tzˈetel tzij y iniˈ inyeˈw tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. Taˈ ni jono cristian titaw riqˈui Kakaj Dios miti inwiˈlke in. Atak wi tawetemajtak nen tambˈan in, tawetemajtakaˈ nen tran Inkaj y tichak tijin tawetemajtak lajori y tichak tijin tawiltak jwich, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Xpe Felipe, xij re: Kajawl, cˈut Kakaj Dios chikawch, xike li rajwax chike, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús xij re: Felipe, ojrchak win chaxoˈlak y, ¿ajquiˈcˈu chawetemaj nen tambˈan in? Jwiˈl nen tiiliw inwch in, trilaˈ jwich Kakaj Dios. ¿Nen chac tabˈij chwe chi chawajak tancˈut Kakaj Dios chawchak? 10 ¿Taˈcˈu tacoj chi in winiˈ laj ranm Kakaj Dios y Kakaj Dios wiˈ laj wanm in? Juntir inyolj ri tambˈij chawechak maˈ laj innoˈj taˈke in tipeˈw, riˈ Kakaj Dios ri wiˈ laj wanm tibˈanow lawiˈ raj tran.

11 Cojtak chi in winiˈ laj ranm Kakaj Dios y Kakaj Dios wiˈ laj wanm in. Wi mitaˈ tacojtak, cojtak jwiˈl juntir ri tambˈan. 12 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen ticubˈar jchˈol chwij in tranaˈ nen ri tambˈan in y tranaˈ mas chiwch ri tambˈan in, jwiˈl in imbˈiˈ lamas wiˈ Kakaj Dios 13 y wi tatzˈonajtak juntir ri chawajak laj imbˈj, in tambˈanaˈn y jilonli Jcˈajol Kakaj Dios tijnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 14 Wi tatzˈonajtak juntir ri chawajak laj imbˈj, tambˈanaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús.

Tina taksajnach Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios

15 Kakaj Jesús xij chic: Atak wi kes tzˈet inalokˈajtak, tabˈanaˈtakaˈ lawiˈ tijbˈij impixbˈ. 16 In tantzˈonajiˈ re Kakaj Dios chi tijtak chicch jun ajyeˈl jcowil awanmak y tiwaˈx aacˈlak y taˈ atcan jyeˈtak. 17 Y riˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri tibˈin tzˈetel tzij chawechak. Yak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, taˈ tijnaˈ tijcˈultak jwiˈl taˈ triltak jwich y taˈ tretemajtak nen tiyuk raneˈ. Pero atak tawetemajtakna nen tiyuk raneˈ, jwiˈl wiˈ chaxoˈlak y tiwaˈxiˈ laj awanmak y taˈ atcan jyeˈtak. 18 Taˈ atcan inyeˈtak awicˈanak chapcaˈ nibˈaˈ. Inna kˈajna chicch pire inyuk waˈx aacˈlak. 19 Yak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj taˈ chiquiˈ naj triltak inwch, pero atak tawilaˈtakaˈ chiquiˈ inwch. Jwiˈl in yoˈlquiniˈn y atak atyoˈrtakaˈn.

20 Laˈ mak kˈij li atak tawetemajtak chi in winiˈ laj ranm Inkaj y atak watakaˈ laj wanm y in winiˈ laj awanmak. 21 Nen tijcoj impixbˈ y tran nen tijbˈij, tijcˈutaˈ chi kes tzˈetel tzˈet injlokˈajiˈn y nen inlokˈin in tilokˈajiˈ jwiˈl Inkaj y in tanlokˈajiˈn y tancˈutaˈ chiwch nen tambˈan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

22 Xpe Judas, maˈ riˈ taˈ Judas Iscariote, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Wajawl, ¿nen chac xike chikawch oj tacˈut nen tabˈan y taˈ tacˈut chiwchak juntir mak cristian ri retake wich ulew? xcheˈ re Kakaj Jesús.

23 Kakaj Jesús xij chic re Judas: Nen inlokˈinc y tijcoj inyolj, tilokˈajiˈ jwiˈl Inkaj y Inkaj pach in ojpetc, ojyuk waˈx laj ranm. 24 Nen taˈ inlokˈinc, taˈ tijcoj inyolj ri tambˈij. Mak yoloj ri xatatak maˈ inyolj taˈke in, Jyoljiˈ Kakaj Dios ri intakowinakch. 25 Juntir li ximbˈijiˈ chawechak lajori cuando ajwiniˈ chaxoˈlak. 26 Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri ajyeˈl jcowil awanmak ri tijtakch Kakaj Dios aacˈlak laj imbˈj, tijcˈutaˈ juntir li chawchak y tijcuxtajiˈ juntir chawechak ri ximbˈij chawechak.

27 In, inelbˈi chaxoˈlak, tican inyeˈ utzil laj awanmak. Pero in taˈ tanyeˈ utzil laj awanmak chapcaˈ jyeˈic utzil trantak mak cristian ri bˈesal ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj, jwiˈliˈli mi cˈaxcˈobˈ awanmak y mi tzaak achˈolak. 28 Xataˈtakaˈ ximbˈij chi imbˈiˈn y inkˈaj chiquiˈch pire inyuk waˈx chic aacˈlak. Wi kes tzˈet inalokˈajtak, atquiˈcottakaˈ cuando xatatak chi imbˈiˈ riqˈui Kakaj Dios ri masna nim jkˈij chinwch in. 29 Lajori tambˈij jilonli chawechak cuando ajquiˈ chi taw chiwch, pire cuando titaw chiwch, ajrucˈreˈ tacojtak inyolj. 30 Taˈ chiquiˈ mas nen tambˈij chawechak jwiˈl petemchak re man ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon wich ulew. Re taˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chimbˈ, 31 pero rajwaxiˈ jilonli tibˈan pire tretemajtak juntir cristian wich ulew chi tanlokˈajiˈ Kakaj Dios y tambˈanaˈ lawiˈ raj re tambˈan. Bˈiitentak, cojeltakbˈi neri, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.