Add parallel Print Page Options

Jun anm tijtzˈaj perjum rij rakan Kakaj Jesús

12  Wakakibˈ (6) kˈij raj titaw kˈij re jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. Kakaj Jesús xtaw Betania lamas wiˈ Lázaro ri xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. Claˈ xyeˈtak jun jsinar Kakaj Jesús pire jnimirsaj jkˈij. Marta xoc chi jyeˈic jwaak y Lázaro riˈ jun rechak yak ri cubˈul chi wicˈ chiˈ mex riqˈui Kakaj Jesús. Xpe María, xcˈamch jun ra nejbˈ nojsal chi perjum ri jbˈij nardo y subˈlaj pakal rijil, xtzˈaj rij rakan Kakaj Jesús y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa y juntir jpam man ja xnoj chi ruxbˈl man perjum.

Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, ri jcˈajol Simón, ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic, xij: ¿Nen chac maˈ xcˈayaj man perjum ri? Man perjum ri rijiliˈ uxibˈ cient (300) chi denario. Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ man perjum pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈ.

Pero Judas xij jilonli maˈ jwiˈl taˈ tril cˈur jwichak yak powr, jwiˈl re alkˈomiˈn. Riˈ re ajcˈolol pwak y tralkˈajiˈ qˈuitjaˈ re laˈ man pwak ri tijcˈol.

Kakaj Jesús xij re: Can yeˈ anm li pi utzil, man perjum li cˈolaniˈch jwiˈl pire ticojsaj chwij cuando immuksaj. Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel xtatak jtaquil chi wiˈ Kakaj Jesús Betania, jwiˈliˈli xeˈtak chi rilic, pero maˈ xitaˈke Kakaj Jesús xeˈ rileˈtak, riˈ xeˈ rileˈtak Lázaro ri xcˈastasaj jwich jwiˈl Kakaj Jesús laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ.

10 Xpetak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xchomorsajtak chi tijcamsajtak Lázaro jwiˈl, 11 jwiˈlke re subˈlaj qˈui yak rijajl Israel tijin tijtos ribˈak chirijak pire ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tioc Jerusalén

12 Subˈlaj qˈui cristian xeˈtak Jerusalén pire tibˈe jkˈasajtak nimakˈij Pascua claˈ. Laj jcabˈ kˈij cuando xtatak jtaquil chi tawem tran Kakaj Jesús li tilmit claˈ, 13 subˈlaj qˈui cristian xtoctak jxaktak palm y xeltakch chi jcˈulic Kakaj Jesús. Subˈlaj cow xchˈejejtak, xijtak:

¡Nim jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl!
¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ ri petzal laj jbˈij!
¡Tzi re ri jreyak yak rijajl Israel! xcheˈtak.

14 Kakaj Jesús xtaˈ jun ra bˈur li bˈe y xquejajch chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
15     Mi tzaak achˈolak atak aj Sión, iltak areyak petzalc, quejal jun ra bˈur jwiˈl, ticheˈ.

16 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xmajtak jcholajl laj or ri xan Kakaj Jesús, pero cuando xnimirsaj jkˈij Kakaj Jesús, ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈlak chi juntir li tzˈibˈaliˈ jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr chi jilonli tina bˈanna re.

17 Yak cristian ri wiˈtak riqˈui Kakaj Jesús cuando xsiqˈuij Lázaro chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ pire xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, xyoltak re cristian ri ilan jwiˈlak. 18 Jwiˈliˈli xeltakch subˈlaj qˈui cristian chi jcˈulic Kakaj Jesús jwiˈl xretemajtakaˈ chi Kakaj Jesús xanaˈ jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios.

19 Xpetak mak fariseo, xijtak chiribˈil ribˈak chirij Kakaj Jesús: Tawilaˈtakaˈ chi lajori taˈ chiquiˈ nen ojcwintak chi jbˈanic re. Iltak, juntir cristian tixambˈertakaˈ chirij, xcheˈtak.

Kakaj Jesús tijbˈij chi tina camsajna

20 Chijxoˈlak mak cristian ri xtawtak Jerusalén re man nimakˈij Pascua chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios wiˈtakaˈ jujun yak maˈ rijajl taˈ Israel. 21 Xpe rechak, xjutuntak chijcˈulel Felipe ri aj Betsaida ri jun tilmit re Galilea xtzˈonajtak tokˈobˈ re Felipe: Kaj, chikaj tikil jwich Kakaj Jesús, xcheˈtak re.

22 Xpe Felipe, xeˈ jbˈij re Andrés y xpetak chi quibˈ ribˈilak xeˈ jbˈijtak re Kakaj Jesús. 23 Kakaj Jesús xij rechak: Xtawiˈ or pire tinimirsaj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 24 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, wi jun bˈakˈ jwich trig taˈ tikej ralaj ulew y taˈ tiel racˈal, tican pi junke bˈakˈ jwich, pero wi tiel racˈal tijyaˈ subˈlaj jwich. 25 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich.

Pero nen jono cristian tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tijtaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 26 Nen jonok raj tran lawiˈ ri chwaj in tran, xambˈerok chwij y lamas inwaˈxwiˈ in, claˈ tiwaˈx re. Y nen tibˈanow lawiˈ ri chwaj in, tinimirsajiˈ jkˈij jwiˈl Inkaj, xcheˈ rechak.

27 Kakaj Jesús xij chic: Lajori wiˈ subˈlaj cˈax laj wanm. ¿Nencˈu tambˈij? ¿Toncˈu imbˈij: Kaj, inacoleˈ laj jkˈabˈ mak cˈax ri tantij laˈ mak kˈij ri? incheˈ.

Taˈ tambˈij jilonli, jwiˈl riˈ li quiek jwiˈl petzalquin, xcheˈ.

28 Ajrucˈre xij: Kaj, nimirsaj jkˈij abˈj, xcheˈ.

Riˈchak xtasaj xaanch jun chˈaˈwem lecj, xijch: Xinnimirsajiˈ jkˈij imbˈj y tannimirsaj chiquiˈn, xcheˈch.

29 Mak cristian ri wiˈtak riqˈui Kakaj Jesús, xtaˈtakaˈn. Nicˈj xijtak chi quiekuljawiˈn y nicˈj chic xijtak chi jun anjliˈ xchˈabˈench re.

30 Kakaj Jesús xij rechak: Maˈ pire taˈ utzil pi we in xansajch chˈaˈwem, pirechiˈ utzil pi awechak. 31 Riˈ kˈij ri tibˈan kˈatbˈitzij chirij cristian wich ulew y lajori tiesajbˈi man ri wiˈ takon laj jkˈabˈ chibˈak juntir cristian wich ulew. 32 Y cuando imbˈitsaj lecj, juntir yak ri tijtatak jcholajl ri xansaj chwe tancˈamaˈtakaˈbˈi wiqˈuil, xcheˈ.

33 Jilonli jbˈij xan Kakaj Jesús nen chi camic lal tioc re.

34 Mak cristian xijtak re: Taliˈ kawiˈl tijbˈij laj Jpixbˈ Kakaj Dios chi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew taˈ jsachic jwich. Y, ¿nencˈu chac tabˈij at chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈitsajiˈ lecj? ¿Nencˈu li ri Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil? xcheˈtak.

35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ajwiˈna man kˈakˈ chaxoˈlak, pero taˈ chiquiˈ naj tiwaˈx chaxoˈlak. Woˈcotentak laj jsakil jkˈakˈal pire maˈ etke atcantak lak ukuˈm, jwiˈl nen tiwoˈcot li ukuˈmal taˈ retam lamas tibˈeˈw. 36 Cubˈaˈ achˈolak chirij man kˈakˈ li ri ajwiˈ chaxoˈlak pire atwuxtak pi ralcˈwal man kˈakˈ li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xeˈ jmukeˈ ribˈ chiwchak.

Yak rijajl Israel taˈ ticubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús

37 Kakaj Jesús xanaˈ subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak yak rijajl Israel, pero rechak taˈ xcubˈar jchˈolak chirij, 38 jwiˈl rajwaxiˈ tina taw chiwch ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ojr ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Kajawl, taˈ ni jun cojowinak re ri yeˈl jtaquil kawiˈl.
¿Nen quiek chiwch xcˈutsajwiˈ chi Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jcwinel? ticheˈ.

39 Jilonli rechak taˈ xcwintak xcubˈar jchˈolak chirij Kakaj Jesús y Isaías xij chic:
40     Kakaj Dios xanow moy rechak y xanow abˈaj re ranmak pire maˈ tinaˈtuntak laˈ bˈakˈ jwichak y pire maˈ tijchomorsajtak laj ranmak pire taˈ tijqˈuex jnoˈjak y taˈ tikˈajtak wiqˈuil pire tantzibˈsajtak, xcheˈ.

41 Isaías xij jilonli jwiˈl xrilaˈ chapcaˈ li jun ichicˈ chi nimiˈ jkˈij Kakaj Jesús y riˈ li ri xcan jbˈij chirij.

42 Pero wiˈ subˈlaj qˈui yak rijajl Israel y jujun rechak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak xjach ribˈak laj jkˈabˈ Kakaj Jesús. Pero taˈ rajak tijcˈuttak chi sakil jwiˈl titzaak jchˈolak chiwchak mak fariseo pire maˈ tiesajtakbˈi li sinagog, 43 jwiˈl rechak riˈ mas rajak tzi tiilsajtak jwiˈlak cristian chiwch tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios.

44 Kakaj Jesús subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij: Nen ticubˈar jchˈol chwij, maˈ xitaˈke chwij in ticubˈar jchˈol, ticubˈariˈ jchˈol chirij ri intakowinakch. 45 Y nen tiiliw inwch, trilaˈ jwich ri intakowinakch. 46 Jwiˈl in iniˈ jun kˈakˈ, in ximpe wich ulew pire nen ticubˈar jchˈol chwij taˈ tican li ukuˈmal. 47 Pero nen tijta inyolj y taˈ tran lawiˈ ri tambˈij, maˈ in taˈ imbˈanow kˈatbˈitzij chirij, jwiˈl in taˈ ximpet pire tiyuk imbˈaneˈ kˈatbˈitzij chirijak juntir cristian, in ximpet pirechiˈ tiyuk incoleˈtak laj jkˈabˈ jmacak. 48 Nen inxutuwc y taˈ raj tijcoj inyolj, wiˈ nen tibˈanow kˈatbˈitzij chirij, riˈ inyolj ri ximbˈij re tibˈanow kˈatbˈitzij chirij laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak. 49 Jwiˈl maˈ laj innoˈj taˈke in tipeˈw ri tambˈij, riˈ Kakaj Dios ri intakowinakch chi jbˈij nen tambˈij y nen tantijoj cristian. 50 Y wetamiˈ chi juntir ri xinjtakch chi jbˈij riˈ tiyeˈw jun tzilaj cˈaslemal lecj riqˈuil ri taˈ jqˈuisic. Jwiˈliˈli riˈ tambˈij lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.