Add parallel Print Page Options

Jcamic Lázaro

11  Wiˈ jun winak subˈlaj yaj ri jbˈij Lázaro aj Betania ri jtilmitak María pach Marta yak ranabˈ. María ranabˈ Lázaro ri yaj, riˈ María li ri xtzˈajow perjum rij rakan Kakaj Jesús ri Kajawl y xchekersaj chic laˈ rusumal jbˈa. Xpetak yak ranabˈ Lázaro, xtaktak jbˈij re Kakaj Jesús jilonri: Kajawl, Lázaro ri lokˈlaj awichcˈulchiˈ yajiˈn, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús, cuando xta chi jilonli xijsaj re, xij: Man yajel li taˈ tijcamsaj Lázaro, pirechiˈ tijcˈut jnimal jkˈij Kakaj Dios y pirechiˈ tinimirsaj jkˈij Jcˈajol Kakaj Dios. Kakaj Jesús subˈlaj tijlokˈaj Marta, María y Lázaro. Pero cuando xta chi yajiˈ Lázaro taˈ xeˈ laj or chi rilic, xwaˈxna chic quibˈ kˈij claˈ. Ajrucˈreˈ xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Joˈtak chic Judea, xcheˈ rechak.

Yak ajtijol ribˈak chirij xijtak re: Kajtijonl, pero ajquiˈ ojr yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea rajak roj xatjcamsajtak chi abˈaj y lajori, ¿chawajcˈu atbˈe chic claˈ? xcheˈtak re.

Y Kakaj Jesús xij chic rechak: ¿Taˈcˈu awetamak chi cabˈlajuj (12) or wiˈ re lakˈj? Wi jun cristian tiwoˈcot lakˈj taˈ tijtop rakan jwiˈl trilaˈ jbˈe laˈ jsakil ri tisakabˈsan wich ulew. 10 Pero nen jono cristian tiwoˈcot lakˈabˈ tijtopaˈ rakan jwiˈl taˈ naˈl jbˈe, xcheˈ.

11 Y xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Kichcˈulchiˈ Lázaro xwariˈn, pero in tibˈe incˈastasaj jwich, xcheˈ rechak.

12 Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xijtak re: Kajawl, pero wi xwariˈn, riˈ cˈutbˈire chi titzibˈiˈn, xcheˈtak re.

13 Pero Kakaj Jesús tijin tijbˈij chi Lázaro xcamiˈn y yak ajtijol ribˈak chirij riˈ chijchˈol rechak warajke tijin tran Lázaro. 14 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij jcholajl rechak jilonri: Lázaro xcamiˈn 15 y subˈlaj inquiˈcot jwiˈl taˈ xinwaˈx claˈ laˈ mak kˈij li, jwiˈl jilonli tziyiˈ pi awechak pire ticubˈar achˈolak chwij. Lajori joˈ kileˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

16 Xpe Tomás ri xcojsaj jbˈij pi Dídimo, xij rechak yak nicˈj ajtijol ribˈak chic chirij Kakaj Jesús: Joˈtak chirij pire ojbˈe camtak nicˈ riqˈuil, xcheˈ rechak.

Tiyeˈsaj jcowil ranmak yak ranabˈ Lázaro

17 Cuando xtaw Kakaj Jesús Betania xta jtaquil chi xanaˈ quejabˈ kˈij jmukmaj Lázaro. 18 Betania raj nicˈaj lewa jnajtil jxoˈl riqˈui Jerusalén. 19 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak Judea ri jwinakak Marta pach María xtawtak chi jsolajcak pire tibˈe jyeˈtak jcowil ranmak, jwiˈl subˈlaj tibˈisontak chirij jxibˈalak ri xcamc. 20 Marta, cuando xta chi bˈesaliˈ Kakaj Jesús, laj or xelch chi jcˈulic, pero María xcan la ja. 21 Marta xij re Kakaj Jesús: Wajawl, witi wat neri kiqˈuil taˈ roj xcam inxibˈal. 22 Pero in wetamiˈ chi aj tijnaˈ tijyeˈ Kakaj Dios chawe lajori juntir nen tatzˈonaj re, xcheˈ re.

23 Kakaj Jesús xij re: Axibˈal ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl, xcheˈ re.

24 Marta xij chic re: Tzˈetiˈn, in wetamiˈ chi ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ laˈ qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, xcheˈ re.

25 Kakaj Jesús xij chic re: Iniˈ incˈastasan jwichak camnakibˈ y in inyeˈw cˈaslemal. Nen ticubˈar jchˈol chwij onque ticamc, ticˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. 26 Y juntir yak cristian ri aj yoˈltak, wi ticubˈar jchˈolak chwij taˈ chiquiˈ ticamtak. ¿Ton acojaˈ at chi tzˈetiˈn? xcheˈ re Marta.

27 Marta xij chic re Kakaj Jesús: Tzˈetiˈn, Wajawl. In tancojaˈ chi atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re.

28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Marta xeˈ laj richoch chi jsiqˈuij María, xeˈ jbˈij re pi ricˈan jilonri: Ajtijonl wiˈchak jili y riˈ raj atbˈe riqˈuil, xcheˈ re.

29 María xike xta chi jilonli xijsaj re, laj or xwaˈrc y xeˈ chi rilic Kakaj Jesús. 30 Kakaj Jesús ajquiˈ chi oc li tilmit, ajwiˈ lamas xeˈ cˈulsaj jwiˈl Marta. 31 Yak rijajl Israel ri jwinakak María ri wiˈtak claˈ la ja chi jyeˈic jcowil ranm, cuando xriltak chi xwaˈr María y xelbˈi jol, rechak xeˈtak chirij. Riˈ chijchˈol rechak jiˈ tibˈe chi okˈej chiˈ jul lamas xmuksajwiˈ jxibˈal. 32 María, cuando xtaw lamas wiˈ Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xij re: Wajawl, witi wat neri kiqˈuil taˈ roj xcam inxibˈal, xcheˈ re.

33 Kakaj Jesús, cuando xril chi subˈlaj tiokˈtak María pach yak rijajl Israel ri jwinakak ri bˈesaltak chirij, subˈlaj xcˈaxcˈobˈ ranm chi rilicak y subˈlaj xbˈisonc. 34 Xtzˈonaj rechak: ¿Lamas xamuktakwiˈ? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak chic re Kakaj Jesús: Kajawl, joˈ ilta, xcheˈtak re.

35 Kakaj Jesús xrokˈbˈej ribˈ.

36 Yak rijajl Israel ri jwinakak María ri wiˈtak claˈ xijtak: Iltak impuch naˈliˈ chi subˈlaj raj jwich, xcheˈtak.

37 Pero nicˈj rechak xijtak: Riˈ re xtzibˈsan bˈakˈ jwich sicˈ moy, ¿taˈcˈu roj xcwin nen xan re Lázaro pire maˈ xcamc? xcheˈtak.

Ticˈastasaj jwich Lázaro laj jcamnakl

38 Kakaj Jesús xcˈaxcˈobˈ chic laj ranm, xeˈ chiˈ jul lamas mukulwiˈ Lázaro y man jul li chˈukuliˈ jchiˈ laˈ jun abˈaj. 39 Kakaj Jesús xij: Esajtak man abˈaj, xcheˈ.

Xpe Marta ranabˈ Lázaro ri xcamc, xij: Wajawl, li chuchak jwiˈl xanaˈ quejabˈ kˈij jmukic, xcheˈ re.

40 Pero Kakaj Jesús xij chic re: ¿Taˈcˈu ximbˈij chawe wi tacoj inyolj tawilaˈ jnimal jkˈij Kakaj Dios? xcheˈ re.

41 Ajrucˈreˈ xresajtak man abˈaj chi jchiˈ man jul y Kakaj Jesús xnaˈtun lecj y xij: Kaj, tancˈomowaj chawe jwiˈl xataˈ inyolj. 42 In wetamiˈ chi tataˈ inyolj, pero in tambˈij jilonri pire tijcojtak yak cristian ri wiˈtak neri chi atiˈ attakowinakch we, xcheˈ.

43 Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡Lázaro elanch claˈ! xcheˈ.

44 Y laj or xelch Lázaro li jul ri xcamna, aj pisiliˈ jkˈabˈ pach rakan laˈ itzˈik y jcaybˈal aj pisiliˈ laˈ jun sutˈ, Kakaj Jesús xij rechak: Quirtak mak itzˈik ri pisil chirij y yeˈtak luwar re tibˈec, xcheˈ rechak.

Tijchomorsajtak jcamsaj Kakaj Jesús

45 Subˈlaj qˈui yak rijajl Israel ri wiˈtak claˈ chi jsolaj María, cuando xriltak nen xan Kakaj Jesús, xcubˈar jchˈolak chirij. 46 Pero nicˈj rechak xeˈtak riqˈuilak mak fariseo y xeˈ jbˈijtak rechak nen xan Kakaj Jesús. 47 Y xpetak mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xmulbˈaˈ ribˈak pach mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel, xijtak: ¿Nen tikabˈantak? Man winak li tijin tran subˈlaj cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios. 48 Wi tican kayeˈ pi jilonli subˈlaj qˈui cristian ticojowtak jyolj y tipetak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij re Roma tiyuk jyujeˈtak nimi richoch Kakaj Dios y tijsachtak jwich katilmit, xcheˈtak.

49 Jun rechak ri jbˈij Caifás, ri wiˈ pire nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios laˈ man junabˈ li, xij rechak: Atak taˈ nen awetamak. 50 Taˈcojoˈ tachomorsajtak chi riˈ mas tzi pi ke oj ticamsaj jun chi cristian chiwch tisachsaj jwich katilmit, xcheˈ rechak.

51 Caifás cuando xij jilonli, maˈ laj noˈj taˈke re xpeˈw. Jwiˈl re riˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios laˈ man junabˈ li, jwiˈliˈli Kakaj Dios xyeˈ luwar re xij chi Kakaj Jesús tina camna pi jqˈuexwach yak rijajl Israel. 52 Y maˈ xitaˈke pi rechak, chi jiˈ pi rechak yak maˈ rijajl taˈ Israel ri tilem ribˈak bˈak juntir tilmit pire tran jun rechak juntir yak ralcˈwal Kakaj Dios. 53 Laˈ man kˈij li xcholtak jchomorsaj mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel chi tijcamsajtak Kakaj Jesús.

54 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ mas xwaˈx chijxoˈlak yak rijajl Israel. Re xeˈ li jun tilmit ri jbˈij Efraín ri wiˈ chijcˈulel man chekej luwar, claˈ xwaˈx pach yak ajtijol ribˈak chirij. 55 Taˈ chiquiˈ naj raj titaw kˈij re jnimakˈjak yak rijajl Israel ri jbˈij Pascua. Y subˈlaj qˈui cristian re juntir tilmit tijin jtawicak Jerusalén pire tibˈe raneˈtak lawiˈ rajwax pire tijchˈajchˈobˈej jwichak nabˈe chiwch Kakaj Dios, ajrucˈreˈ tiwaˈxtak li nimakˈij. 56 Rechak tijin tijtoctak Kakaj Jesús y cuando xmulbˈaˈ ribˈak li nimi richoch Kakaj Dios tijbˈijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen tabˈij atak, ton petiˈ li nimakˈij o taˈn? xcheˈtak.

57 Mak fariseo pach mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios bˈilchak rechak cristian jwiˈlak chi wi wiˈ jonok tretemaj lamas wiˈ Kakaj Jesús tibˈe jyeˈ jtaquil rechak pire tibˈe chapsajok.