A A A A A
Bible Book List

Józsué 19 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Simeon törzsi területe

19 Az másodiknak kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Simeon törzsének jutott. Ők Júda törzsi területén belül kaptak saját birtokot.

Ezeket a városokat kapta Simeon törzse: Beérseba (vagyis Seba), Móládá, Hacar-Súál, Bálá, Ecem, Eltólad, Betúl, Horma, Ciklág, Bét-Markábót, Hacar-Szúszá, Bét-Lebáót és Sárúhen. Összesen 13 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

Még ezeket a városokat is ők kapták: Ain, Rimmón, Eter és Ásán. Összesen 4 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Övék lett a délvidéken minden földterület és a falvak is, amelyek e városok körül terültek el, egészen Baalat-Beérig, vagyis a délvidéki Rámáig.

Ez lett tehát Simeon törzsi területe nemzetségeik szerint. Júda területe túl nagy volt Júda törzse számára, ezért Simeon törzse ezen a területen belül kapta meg a maga birtokát.

Zebulon törzsi területe

10 A harmadiknak kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Zebulon törzsének jutott. Területük határa Szárídig ér. 11 Nyugatra halad Maralá felé, érinti Dabbesetet, majd az a patak a határ, amely Jokneámmal szemben folyik. 12 A másik oldalon a határ Száridtól keletre, Kiszlót-Tábor széle felé halad, majd Dobrat és Jáfía érintésével 13 tovább megy kelet felé, Gát-Héferig, azután Ét-Kácín, majd Rimmón városokhoz ér. Itt elfordul a határ Neá irányába. 14 Neá mellett a határ északra fordul és Hannátón városát érinti, majd a Jiftah-Él völgyben halad tovább.

15 Zebulon törzse örökségéhez tartozik még további 12 város, a körülöttük lévő falvakkal együtt. A 12 város között van Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem[a] is. 16 Ez lett tehát Zebulon törzsi területe, nemzetségeik szerint.

Issakár törzsi területe

17 A negyediknek kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Issakár törzsének jutott. 18 Ezeket a városokat kapták: Jezréel, Keszulót, Súném, 19 Hafáraim, Síón, Anáharat, 20 Rabbit, Kisjón, Ebec, 21 Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és Bét-Paccéc. 22 Az ő északi határuk a Tábór-hegytől keletre húzódik a Jordánig. Hozzájuk tartozik még Sahacíma és Bétsemes is. Összesen 16 várost kaptak, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. 23 Ez lett tehát Issakár törzsi területe, nemzetségeik szerint.

Ásér törzsi területe

24 Az ötödiknek kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Ásér törzsének jutott. 25 A következő városokat kapták: Helkat, Halí Beten, Aksáf, 26 Alammelek, Amád és Misál. Határuk nyugaton a Kármel-hegy, és a Libnat-patak. 27 Innen a határ kelet felé húzódik, Bét-Dágón felé, és Zebulon törzsi területét érinti. A Jiftah-Él-völgyben halad északra, elhalad Bét-Émek, Neíél és Kábul városa mellett. 28 Innen tovább halad Ebrón,[b] Rahób, Hammón és Káná mellett egészen a nagy Szidón városának határáig. 29-30 Ezután a határ Ráma felé fordul, azután Tírusz erődített városának határát, majd Hószát érinti, végül a Földközi-tengerhez érkezik.

Ásér törzséhez tartozik még Mahalab, Akzib, Umma, Afík és Rahób városa is. Összesen 22 várost kaptak, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. 31 Ez lett tehát Ásér törzsi területe, nemzetségeik szerint.

Naftáli törzsi területe

32 Az hatodiknak kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Naftáli törzsének jutott. 33 Törzsi területük északi határa Héleftől indul kelet felé, majd a Caanannim melletti nagy tölgyfához vezet, azután Adámí-Nekeb, Jabneél és Lakkúm érintésével a Jordánhoz érkezik. 34 A déli határ a Jordántól nyugat felé halad, Aznót-Tábor városát érinti, majd észak felé fordul, és Húkók városához érkezik. Naftáli területe délen Zebulon, nyugaton Ásér területével érintkezik, keleten pedig Júda területét érinti, a Jordán folyónál.

35 Naftáli birtokába kerültek a következő megerősített városok: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat, Kinneret,[c] 36 Adámá, Ráma, Hácór, 37 Kedes, Edrei, Én-Hácór, 38 Jirón, Migdal-Él, Horém, Bét-Anát és Bétsemes. Összesen 19 várost kaptak, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. 39 Ez lett tehát Naftáli törzsi területe, nemzetségeik szerint.

Dán törzsi területe

40 A hetediknek kijelölt birtokterület a sorshúzás szerint Dán törzsének jutott. 41 Az ő törzsi területükhöz tartoznak a következő városok: Corá, Estáól, Ír-Semes, 42 Saalabbin, Ajjálón, Jitlá 43 Élón, Timna, Ekron, 44 Eltelké, Gibbetón, Baalát, 45 Jehud, Bené-Barak, Gat-Rimmón, 46 Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó (Joppa) melletti területtel együtt.

47-48 Ezek voltak tehát a Dán törzsének — nemzetségeik szerint — örökségül juttatott városok, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azonban Dán törzse nem tudta elfoglalni a maga területét. Emiatt északra vonultak, megostromolták és elfoglalták Lais[d] városát, annak lakóit kiirtották, és a helyükre telepedtek. A város nevét Dánra változtatták — törzsük ősapjának neve után.

Józsué öröksége

49 Miután befejezték a föld felosztását, és mindegyik törzs megkapta a maga örökségét, akkor Izráel népének vezetői Józsuénak, Nún fiának is megadták a saját örökségét. 50 Az Örökkévaló parancsa szerint azt a várost adták neki, amelyet kért. Így lett Józsué birtoka Timnat-Szerah[e] városa Efraim törzsi területén belül, a hegyvidéken. Józsué azután újjáépítette a várost, és ott telepedett le.

51 Tehát, ezeket a területeket és városokat osztották szét Izráel törzsei és azok nemzetségei között a vezetők: Eleázár főpap; Józsué, Nún fia és a törzsek fejedelmei. Sorsvetéssel végezték a felosztást Silóban, az Örökkévaló jelenlétében, a Találkozás Sátorának bejárata előtt. Így fejezték be a föld felosztását.

Footnotes:

  1. Józsué 19:15 Betlehem Ez a város, amely kb. 12 km-re fekszik Názárettől, nem azonos a Jeruzsálemtől délre fekvő híres várossal, csak a nevük azonos (azt jelenti: „kenyér háza”).
  2. Józsué 19:28 Ebrón Vagy: „Abdón”.
  3. Józsué 19:35 Kinneret Erről a városról kapta a nevét a Kinneret-tó (Galileai-, Genezáreti-, Tibériás-tó).
  4. Józsué 19:47 Lais Vagy: „Lesem”. Ez a város Izráel területének északi szélén fekszik.
  5. Józsué 19:50 Timnat-Szerah Vagy: „Timnat-Heresz”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes