A A A A A
Bible Book List

Józsué 15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Júda törzsi területe

15 Júda törzse ezt a területet kapta a nemzetségei számára sorshúzással. Délen ez a terület Edom országával és a Cin-sivataggal érintkezett. A déli határ a Holt-tenger déli partjától indul. Dél felől megkerüli az Akrabbim-hágót, azután a Cin-sivatagban halad, délről elkerüli Kádés-Barneát, majd Hesrón és Addár érintésével Karka felé halad. Azután Acmónt érintve eléri Egyiptom patakját, s annak mentén nyugat felé haladva eléri a Földközi-tengert. Ez Júda törzsének a déli határa.

A keleti határ a Holt-tenger, egészen a Jordán torkolatáig. Az északi határ ettől Bét-Hogla felé húzódik, majd Bét-Arábától északra halad, azután érinti Bóhan kövét —, amelyet Rúben fiáról, Bóhanról neveztek el. Tovább halad az Ákór völgyén keresztül Debírbe.

Ezután észak felé fordul, és érinti Gilgált, amely az Adummím-hágóval átellenben fekszik, a völgy déli oldalán. Majd érinti a Semes-forrást, és tovább a Rógél-forrás mellett halad. Utána a Ben-Hinnóm völgyön fölmegy a határ a jebúsziak városától, Jeruzsálemtől délre, egészen a hegy tetejére. Ez a hegy a Ben-Hinnóm völgytől nyugatra és a Refáim-völgytől északra emelkedik.

A hegytetőről a határ leereszkedik a Mé-Neftóah forráshoz, majd tovább halad az Efrón-hegy városaihoz, onnan pedig Baalához, vagyis Kirját-Jeárimhoz. 10 Ezután nyugatra fordul a Széír-dombvidék felé, majd a Jeárim-hegy, vagyis Keszálón városának északi oldalán halad, érinti Bétsemest, majd Timna városát. 11 Azután felmegy a dombra, amely Ekron városától északra fekszik, majd Sikkárón felé fordul, és érinti a Baalá-hegyet. Utána leereszkedik Jabneélhez, végül nyugat felé kifut a Földközi-tenger partjára. 12 A nyugati határ a tengerpart. Ez tehát Júda törzsi területe.

Káleb öröksége

13 Józsué az Örökkévaló parancsa szerint Júda törzsi területén belül adott örökséget Kálebnek, Jefunne fiának. Így kapta Arba (vagyis Hebron) városát. Arba volt az anákiak ősapja. 14 Káleb kiűzte onnan Sésajt, Ahimánt és Talmajt, az anákiak három nemzetségét, elfoglalta a várost, és letelepítette ott a saját nemzetségét. 15 Innen Káleb továbbment, és a csapatával Debír (vagyis Széfer) városa ellen vonult. 16 Akkor mondta ezt Káleb: „Aki elfoglalja Széfert, annak adom feleségül a leányomat, Akszát!” 17 Otniél, Káleb testvérének, Kenaznak fia foglalta el a várost, ezért Káleb feleségül adta neki a leányát, Akszát. 18 A menyegzője napján Aksza rábeszélte Otniélt, hogy kérjen az apjától ajándékba egy bizonyos területet. Aksza el is ment apjához, és mikor leszállt a szamaráról, Káleb megkérdezte: „Mit akarsz?”

19 Aksza így felelt: „Kérlek, apám, adj nekem nászajándékot! Már adtál nekem birtokot a délvidéken, de az a föld igen száraz. Adj nekem vízforrásokat is!” Káleb teljesítette leánya kérését, és neki ajándékozta azt a mezőt, ahol a fölső- és az alsó-források fakadnak.

Júda városai

20 Ez Júda törzsének öröksége, nemzetségeik szerint:

21 Izráel legdélebbi, Edom országával határos részén, vagyis a délvidéken ezek a városok kerültek Júda törzsének birtokába, amelyekben le is telepedtek:

Kabceél, Éder, Jágúr, 22 Kíná, Dímóná, Adádá, 23 Kedes, Hácór, Jitnán, 24 Zíf, Telem, Beálót, 25 Hácór-Hadattá, Kerijjót-Hecrón (vagyis Hácór), 26 Amám, Sema, Móládá, 27 Hacar-Gaddá, Hesmón, Bét-Pelet, 28 Hacar-Súlál, Beérseba, Bizjótjá, 29 Baalá, Ijjím, Ecem, 30 Eltólad, Keszíl, Horma, 31 Ciklág, Madmanná, Szanszanná, 32 Lebáót, Silhím, Ain és Rimmón. Összesen 29 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

33 A nyugati dombok tövében fekvő városok:

Estáól, Corá, Asná, 34 Zánóah, Én-Ganním, Tappúah, Énám, 35 Jarmút, Adullám, Szókó, Azéka, 36 Saaraim, Adítaim, Gedérá és Gedérótaim. Összesen 14 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

37 Azután ezek a városok:

Cenán, Hadásá, Migdal-Gád, 38 Dilán, Micpe, Jokteél, 39 Lákis, Bockat, Eglón, 40 Kabbón, Lahmász, Kitlís, 41 Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Összesen 16 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

42 Azután ezek a városok:

Libna, Eter, Ásán, 43 Jiftáh, Asná, Necíb, 44 Keila, Akzíb és Márésá. Összesen 9 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. 45-46 Azután Ekron, a hozzá tartozó falvakkal együtt, amelyek egészen a Földközi-tengerig és Asdódig terjedtek. 47 Azután Asdód, a hozzá tartozó falvakkal együtt. Azután Gáza, a hozzá tartozó falvakkal együtt, amelyek egészen Egyiptom patakjáig terjedtek a Földközi-tenger partja mentén.

48 A hegyvidéki városok:

Sámír, Jattír, Szókó, 49 Danná, Kirját-Szanná (vagyis Debír), 50 Anáb, Estemó, Áním, 51 Gósen, Hólón és Giló. Összesen 11 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

52 Azután ezek a városok:

Arab, Dúmá, Esán, 53 Jánúm, Bét-Tappúah, Aféká, 54 Humtá, Kirját-Arba (vagyis Hebron) és Cíór. Összesen 9 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

55 Azután ezek a városok:

Máón, Kármel, Zíf, Juttá, 56 Jizreel, Jokdeám, Zánóah, 57 Kain, Gibea és Timná. Összesen 10 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

58 Azután ezek a városok:

Halhúl, Bét-Cúr, Gedór, 59 Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Összesen 6 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

60 Azután ezek a városok: Kirját-Baál (vagyis Kirját-Jeárim) és Rabbá. Összesen 2 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

61 A júdeai pusztában lévő városok:

Bét-Arábá, Middín, Szekáká, 62 Nibsán, Ír-Melah és Éngedi. Összesen 6 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt.

63 Jeruzsálem lakóit, a jebúsziakat Júda népe nem tudta kiűzni a városból, ezért a jebúsziak mind a mai napig ott élnek a városban, Júda népével együtt.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes