A A A A A
Bible Book List

Jóel 3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Az Örökkévaló ítéletet tart a nemzetek fölött

„Nézzétek! Abban az időben, azokban a napokban, mikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem népének sorsát,[a] egyúttal összegyűjtök minden nemzetet, leviszem őket a Jósafát[b] völgyébe, és ott perbe szállok velük népem miatt.

Bizony, ítéletet tartok fölöttük,
    örökségem, Izráel miatt,
    amelyet szétszórtak a nemzetek közé,
és földem miatt,
    amelyet felosztottak maguk között.
Perelni fogok velük,
    amiért sorshúzással adták el népemet.
Eladták a fiúkat,
    hogy prostituáltakat szerezzenek,
eladták a leányokat,
    hogy bort vegyenek,
    és mulatozzanak.”

„Hát nektek mi dolgotok velem, Tírusz, Szidón és Filisztea tartományai? Bosszút akartok állni rajtam? Majd én fizetek meg nektek, és bosszútokat fejetekre fordítom vissza! Bizony, megfizetek nektek, amiért elraboltátok ezüstöm, aranyam, templomotokba[c] vittétek drága kincseim! Júdából és Jeruzsálemből foglyokat szereztetek, s hogy vissza ne térhessenek földjükre, eladtátok őket a görögöknek!

Nézzétek, mit teszek: felveszem őket onnan, s visszahozom népemet a saját földjére! Rajtatok pedig bosszút állok ezért: fiaitokat és leányaitokat Júda népének kezébe adom, ők pedig eladják azokat a sábaiaknak[d] és a távoli népeknek” — az Örökkévaló mondja ezt.

Tömegek, tömegek a döntés völgyében!

Hirdessétek ezt a nemzetek között:
    készüljetek a háborúra!
Készítsétek fel a harcosokat,
    gyűljenek össze a csapatok,
    vonuljanak föl, jöjjenek!
10 Még az ekéből is kardot kovácsoljatok,
    metszőkésből is dárdát készítsetek!
Még a gyenge is mondja:
    „Erős vagyok!”
11 Jöjjetek, népek, mindenfelől,
    sietve gyűljetek össze, nemzetek!
    Ide vezesd harcosaidat, Örökkévaló!

12 „Keljenek fel mind a nemzetek,
    gyűljenek a Jósafát-völgybe mindenfelől,
    mert ott tartok fölöttük ítéletet!
13 Lendítsétek a sarlót,
    megérett az aratnivaló!
Színig töltve szőlővel a sajtó,
    jöjjetek, tapossátok,
    áradjon a must![e]
Csordulásig tele gonoszságukkal!

14 Tömegek, tömegek
    a Döntés Völgyében![f]
Közel van az Örökkévaló napja
    a Döntés Völgyében!
15 Elsötétül a Nap és a Hold,
    a csillagok sem fénylenek.
16 Felharsan az Örökkévaló hangja Sionról,
    kiereszti hangját Jeruzsálemből,
    hogy ég és föld belereszket!
De népének az Örökkévaló lesz menedéke,
    Izráel fiainak ő lesz erős kővára.
17 Akkor megtudjátok,
    hogy én vagyok az Örökkévaló, Istenetek,
aki Sionban lakom,
    szent hegyemen!
Akkor szentté lesz Jeruzsálem,
    hová idegen többé be nem léphet.”

Júda és Jeruzsálem felvirágzik

18 „Akkor a hegyeken szőlő és bor terem,
    a dombokról tej folyik,
és Júda minden száraz patakmedrét
    majd víz árasztja el.
Az Örökkévaló Templomából forrás fakad,
    és a Sittím völgyét[g] megöntözi.
19 De Egyiptom földje pusztává lesz,
    Edom kietlen sivataggá,
mert kegyetlenül bántak Júda népével,
    ártatlanokat öltek Izráelben.
20 Júda földje pedig
    virulni fog[h] örökké,
és Jeruzsálemet lakni fogják
    nemzedékről nemzedékre.
21 Mert megbosszulom az ártatlanok halálát,
    nem hagyom a gyilkosokat büntetlenül!”

Akkor Sion lesz az Örökkévaló lakóhelye!

Footnotes:

  1. Jóel 3:1 mikor… sorsát Fordítható így is: „… mikor visszahozom a száműzetésből Júda és Jeruzsálem népét.”
  2. Jóel 3:2 Jósafát Azt jelenti: „Az Örökkévaló ítél”. A 12. versben is.
  3. Jóel 3:5 templomotokba Vagyis a bálványistenek templomaiba.
  4. Jóel 3:8 sábaiak Egy népcsoport, amely az Arábiai sivatagban élt.
  5. Jóel 3:13 A 13. versben a szüret valószínűleg az ítéletet jelképezi.
  6. Jóel 3:14 Döntés Völgye Hasonlóan a „Jósafát-völgyhöz”, valószínűleg ez sem földrajzi hely, hanem jelképes értelme van: azt a történelmi helyzetet jelenti, amelyben az Örökkévaló a nemzeteket döntésre kényszeríti, s ezzel a sorsuk eldől. Valószínűleg ugyanazt fejezi ki, mint a „Jósafát völgye”, és a héberben hasonlóan is hangzik.
  7. Jóel 3:18 Sittím völgye A Holt-tenger völgye.
  8. Jóel 3:20 virulni fog Szó szerint: „lakott marad”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes