A A A A A
Bible Book List

Izajáš 32 Bible 21 (B21)

Spravedlivý král

32 Hle – přichází spravedlivý král,
jehož knížata budou poctivá!
Každý z nich bude jak skrýše před větrem
a úkryt před deštěm,
jako potoky vody v pustině
a stín mocné skály v zemi vyprahlé.

Oči vidoucích už nebudou zavřené,
uši slyšících budou pozorné.
Srdce ustrašených nabude poznání,
jazyk koktavých plynně a jasně promluví.
Hlupák už nebude nazýván šlechetným
a padouchovi přestanou říkat ctihodný.

Hlupák přece říká nesmysly,
zlé věci v srdci vymýšlí –
jak by se dopustil nějaké podlosti,
jak by o Hospodinu scestně promluvil,
jak by hladové o pokrm připravil,
jak by odepřel nápoj žíznivým.
Padouch používá podlé podvody,
zamýšlí samé zvrhlosti –
jak by lživou řečí zničil chudáky,
když se dovolávají práva ubozí.
Šlechetný má však ušlechtilé úmysly
a v ušlechtilosti obstojí.

Duch shůry

Ženy bezstarostné,
vstaňte a slyšte mě! [a]
Vy dcery, jež si v klidu žijete,
mé řeči ucho nakloňte!
10 Do roka a do dne třást se budete,
vy, jež si v klidu žijete.
Vinobraní totiž přestane
a sklizeň nepřijde.
11 Vy bezstarostné, třeste se,
vy sebejisté, chvějte se!
Vysvlečte se a obnažte,
pytlem zahalte se na bedrech!

12 Tlučte se v prsa nad výtečnými poli,
nad úrodnými vinicemi,
13 nad zemí mého lidu truchlete –
zaroste trním a bodlákem!
Plačte nad všemi domy veselí,
nad tímto městem hýření!
14 Palác zůstane opuštěn,
hluk města utichne,
z pevnosti a věže bude pustina,
potěšení oslů, pastvina dobytka.

15 Až se však na nás vylije shůry Duch,
tehdy se z pouště stane sad
a sad se bude za les počítat.
16 Na poušti pak bude právo přebývat
a domovem spravedlnosti bude sad.
17 Ovocem spravedlnosti bude mír,
dílem spravedlnosti bude klid
a bezpečí až navěky.
18 V pokojných příbytcích bude můj lid žít,
v domovech plných bezpečí,
v odpočinutí bez starostí.

19 I kdyby byl les pobit kroupami
a město srovnáno bylo se zemí,
20 blaze vám,
kdo sejete při každém potoku,
kdo býka i osla vypouštíte na pastvu!

Footnotes:

  1. Izajáš 32:9 Iza 3:16–17
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes