A A A A A
Bible Book List

Ê-sai 56 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân

56 Chúa phán thế nầy,
“Hãy duy trì công lý và thực thi công chính,
Vì ơn cứu rỗi của Ta sắp đến rồi,
Ðức công chính của Ta sắp được thể hiện.
Phước cho người nào làm như thế;
Phước cho đứa con nào của loài người giữ chặt điều ấy,
Tức giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
Và giữ tay mình không làm điều gian ác.”
Ðừng để người ngoại bang nào đã kết hiệp với Chúa nói rằng,
Chúa đã hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi dân Ngài,”
Cùng đừng để một người bị hoạn nào nói rằng,
“Giờ đây tôi chỉ còn là một cây khô.”
Chúa phán thế nầy: “Ðối với những người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát Ta,
Chọn làm theo những gì đẹp lòng Ta,
Và giữ chặt lấy giao ước Ta,
Ta sẽ ban cho chúng một địa vị và một danh thơm, trong nhà Ta và trong các tường thành Ta,
Tốt hơn những địa vị và danh thơm các con trai và các con gái có thể mang lại cho chúng;
Ta sẽ ban cho chúng một danh thơm đời đời, một danh sẽ không bị diệt mất.

Ngoài ra những người ngoại đã kết hiệp với Chúa
Ðể phục vụ Ngài,
Ðể yêu kính danh Chúa,
Ðể làm các tôi tớ Ngài,
Tức mọi kẻ giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,
Và giữ chặt giao ước Ta,
Ta sẽ đem tất cả những kẻ ấy lên núi thánh của Ta,
Làm cho chúng được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta;
Ta sẽ nhậm những của lễ thiêu và những con vật hiến tế chúng dâng trên bàn thờ,
Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân.”

Chúa Hằng Hữu, Ðấng gom nhóm những người I-sơ-ra-ên tản lạc trở về, phán,
“Ngoài những kẻ đã được gom nhóm,
Ta sẽ gom nhóm những kẻ khác trở về nữa.”

Quở Trách Những Người Lãnh Ðạo Vô Trách Nhiệm

Hỡi tất cả các thú đồng,
Hỡi tất cả các thú rừng,
Hãy đến cấu xé và ăn!
10 Những kẻ canh giữ nó đều đui mù cả rồi;
Cả bọn đều chẳng biết gì;
Chúng như bọn chó câm, không biết sủa,
Mơ mơ màng màng, nằm lên nằm xuống, và mê ngủ.
11 Phải, chúng như lũ chó đói, chẳng bao giờ biết no,
Chúng là những người chăn chẳng hiểu biết;
Chúng thảy đều đi theo đường riêng của mình;
Mỗi người đều tìm lợi riêng cho mình;
Người nào cũng vậy;
Cả bọn đều như thế.
12 Chúng nói với nhau,
“Hãy đến.
Tôi lãnh phần đem rượu.
Chúng ta hãy nhậu cho say.
Rồi ngày mai sẽ như hôm nay,
Và sẽ còn nhậu dài dài như vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes