Add parallel Print Page Options

53 Ai đã tin những gì chúng ta rao báo?[a]
Và cánh tay Chúa đã được bày tỏ cho ai?
Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non,
Như một cái rễ mọc lên nơi đất khô.
Khi chúng ta thấy Người, tướng mạo Người chẳng đẹp đẽ hay uy nghi;
Diện mạo Người chẳng có gì thu hút chúng ta.
Người đã bị người ta khinh khi và loại bỏ;
Một người kinh nghiệm đau khổ và quen thuộc với bịnh tật;
Một người mà ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn.
Người đã bị khinh khi hất hủi,
Và chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì.
Mà kỳ thật Người đã gánh lấy những bịnh tật của chúng ta;
Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta,
Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị thương,
Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.
Nhờ hình phạt Người chịu chúng ta được bình an;
Nhờ thương tích Người mang chúng ta được chữa lành.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;
Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.

Người đã bị áp bức và hành hạ,
Nhưng Người chẳng hề mở miệng.
Như chiên con bị đưa đi làm thịt,
Như con chiên im lặng trước thợ hớt lông,
Người chẳng hề mở miệng.
Sau khi bị xét xử cách bức hiếp và bất công,
Người đã bị đem đi hành quyết.
Nhưng trong thế hệ của Người nào có ai lên tiếng cho Người rằng,
Người đã bị dứt bỏ khỏi đất người sống,
Và bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi chăng?
Người đã bị sắp đặt để chôn chung mộ với phường gian ác,
Nhưng lúc chết Người lại được chôn trong mộ của người giàu,
Bởi vì Người chẳng làm điều gì hung bạo,
Và trong miệng Người chẳng có lời gian dối nào.
10 Dầu vậy thánh ý của Chúa là để cho Người chịu tan da nát thịt;
Ngài để cho Người chịu đau khổ,
Hầu sau khi dâng mạng sống mình làm của lễ chuộc tội,
Người sẽ thấy dòng dõi mình, và những ngày của Người sẽ dài ra;
Thánh ý của Chúa nhờ tay Người sẽ thành tựu.
11 Người sẽ nhìn lại nỗi thống khổ của linh hồn mình và lấy làm mãn nguyện.

Nhờ kiến thức mình, Ðầy Tớ ngay lành của Ta sẽ làm cho nhiều người được xưng công chính,
Vì Người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

12 Vì thế Ta sẽ chia phần cho Người với những đại vĩ nhân;
Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những người dũng mãnh,
Bởi vì Người đã đổ mạng sống mình ra cho đến chết,
Và đã bị liệt vào hàng tội phạm;
Mà kỳ thật Người đã mang lấy tội lỗi của nhiều người,
Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

Footnotes

  1. Ê-sai 53:1 ctd: Ai đã tin những gì chúng ta được rao báo?