20 «Răscumpărătorul va veni în Sion,
    la cei din Iacov, care se întorc de la nelegiuire,
        zice Domnul.

Read full chapter