A A A A A
Bible Book List

Isaia 48 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Încăpăţânarea lui Israel

48 Ascultaţi lucrul acesta, Casă a lui Iacov,
    voi, care sunteţi chemaţi cu numele lui Israel
        şi care vă trageţi din Iuda,
voi, care juraţi pe Numele Domnului
    şi-L chemaţi pe Dumnezeul lui Israel,
        dar nu în adevăr sau dreptate,
chiar dacă vă numiţi pe voi înşivă după Cetatea Sfântă
    şi vă bizuiţi pe Dumnezeul lui Israel,
        al Cărui Nume este Domnul Oştirilor!
Lucrurile de dinainte le-am prevestit demult,
    gura Mea le-a vestit, Eu le-am făcut cunoscute;
        apoi, dintr-odată, am lucrat, iar ele s-au împlinit.
Pentru că ştiu că eşti încăpăţânat

şi tendoanele gâtului tău sunt de fier,

        iar fruntea de bronz,
de aceea ţi-am vestit aceste lucruri demult.
    Înainte să se împlinească ţi le-am vestit,
ca nu cumva să zici:
    ‘Idolul meu le-a făcut,
        chipul meu cioplit şi chipul meu turnat le-a poruncit!’
Ai auzit. Acum uită-te la toate acestea!
    De ce nu vrei să recunoşti?

De acum te voi face să auzi lucruri noi,
    taine pe care nu le cunoşti.
Ele sunt create acum, şi nu în vechime.
    Până azi tu n-ai mai auzit de ele,
        ca să poţi spune: ‘Le ştiam deja.’
Nu, nu le-ai auzit, nici nu le-ai cunoscut,
    urechea ta nemaifiind demult deschisă,
căci am ştiut că te vei purta cu necredincioşie
    şi că, încă de la naştere, ai fost numit răzvrătit.
Pentru Numele Meu întârzii mânia Mea
    şi pentru lauda Mea o opresc faţă de tine,
        ca să nu te nimicesc.
10 Iată, te-am curăţat, dar nu ca pe argint,
    ci te-am încercat în cuptorul suferinţei.
11 De dragul Meu, de dragul Meu fac aceasta,
    căci de ce să fie profanat Numele Meu?
        Slava Mea n-o voi da altuia.

Israel răscumpărat

12 Ascultă-Mă, Iacove,
    Israele, pe care te-am chemat!
Eu sunt Acela!
    Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă!
13 Mâna Mea a pus temeliile pământului
    şi dreapta Mea a întins cerurile;
când le chem
    ele se înfăţişează împreună.

14 Adunaţi-vă cu toţii şi ascultaţi!
    Care dintre idoli a prevestit aceste lucruri?
El, cel iubit de Domnul,
    Îi va îndeplini planul împotriva Babilonului,
        iar braţul său va fi împotriva caldeenilor[a].
15 Eu, chiar Eu am vorbit! Eu l-am chemat,
    Eu l-am adus, iar el îşi va îndeplini misiunea!

16 Apropiaţi-vă de Mine şi ascultaţi aceasta!

De la început n-am vorbit în ascuns;
    când s-au petrecut aceste lucruri, Eu eram acolo.

Acum, Stăpânul Domn m-a trimis
    împreună cu Duhul Său.»

17 Aşa vorbeşte Domnul,
    Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel:
«Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
    Care te învaţă ce este spre binele tău,
        Care te conduce pe calea pe care trebuie să mergi.
18 O, de-ai fi luat aminte la poruncile Mele,
    pacea ta ar fi fost ca un râu,
        iar dreptatea ta ca valurile mării;
19 urmaşii[b] tăi ar fi fost ca nisipul,
    ca boabele lui ar fi fost copiii tăi
şi niciodată nu ar fi fost şters sau nimicit
    numele lor dinaintea Mea!»

20 Părăsiţi Babilonul!
    Fugiţi dintre caldeeni!
Cu un strigăt de bucurie vestiţi
    şi proclamaţi!
Trimiteţi vestea până la marginile pământului!
    Spuneţi: «Domnul l-a răscumpărat pe robul Său Iacov!»
21 Ei n-au însetat când i-a condus prin pustie;
    El a făcut să curgă pentru ei apă din stâncă;
a despicat stânca
    şi a ţâşnit apă.

22 «Pentru cei răi, zice Domnul, nu este pace.»

Footnotes:

  1. Isaia 48:14 babilonienilor; şi în v. 20
  2. Isaia 48:19 Lit.: sămânţa; vezi nota de la 14:20
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes