Add parallel Print Page Options

11 În acelaşi(A) timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în(B) Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării.

Read full chapter

16 Şi va(A) fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum(B) a fost pentru Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului.

Read full chapter

Căci aşa vorbeşte Domnul: Strigaţi(A) de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude şi ziceţi: «Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!»

Read full chapter

Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă(A), din cei ce erau risipiţi, un neam puternic, şi Domnul va împărăţi(B) peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac!

Read full chapter

De aceea îi va lăsa până la vremea când va naşte cea care are să nască(A) şi rămăşiţa(B) fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel.

Read full chapter

Rămăşiţa(A) lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouă(B) care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă care nu se bizuie pe nimeni şi nu atârnă de copiii oamenilor. Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.

Read full chapter

27 Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:

„Chiar(A) dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.

Read full chapter

Tot aşa(A), şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.

Read full chapter

Deci, ce urmează? Că Israel(A) n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi,

Read full chapter

Bible Gateway Sponsors