A A A A A
Bible Book List

Isaia 9 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină. Tu înmulţeşti poporul, îi dai mari bucurii, şi el se bucură înaintea Ta, cum se bucură la seceriş, cum se veseleşte la împărţirea prăzii. Căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care-i lovea spinarea, nuiaua celui ce-l asuprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei şi orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

Împotriva lui Israel

Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov: cuvânt care cade asupra lui Israel. Tot poporul va avea cunoştinţă de el, Efraim şi locuitorii Samariei, care spun cu mândrie şi îngâmfare: 10 „Au căzut nişte cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite, au fost tăiaţi nişte smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri.” 11 De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmaşii lui Reţin şi va stârni pe vrăjmaşii lor: 12 pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus, şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă. 13 Căci nici poporul nu se întoarce la Cel ce-l loveşte şi nu caută pe Domnul oştirilor. 14 De aceea Domnul va smulge din Israel capul şi coada, ramura de finic şi trestia, într-o singură zi. 15 (Bătrânul şi dregătorul sunt capul, şi prorocul care învaţă pe oameni minciuni este coada.) 16 Cei ce povăţuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire şi cei ce se lasă povăţuiţi de ei sunt pierduţi. 17 De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii şi văduvele lor, căci toţi sunt nişte nelegiuiţi şi nişte răi şi toate gurile lor spun mişelii. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă. 18 Căci răutatea arde ca un foc, care mănâncă mărăcini şi spini, aprinde desişul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum. 19 De mânia Domnului oştirilor, ţara parcă ar fi aprinsă şi poporul este ca ars de foc; nimeni nu cruţă pe fratele său, 20 fiecare jefuieşte în dreapta şi rămâne flămând, mănâncă în stânga şi nu se satură. La urmă îşi mănâncă fiecare carnea braţului său: 21 Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase şi amândoi, împreună, pe Iuda. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte şi mâna Lui este tot întinsă.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Isaia 9 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Căci un Copil ni s-a născut

Totuşi nu va mai fi întuneric
    peste cei ce au fost în necaz.
După cum în trecut El a făcut de ruşine
    ţinutul lui Zabulon şi ţinutul lui Neftali,
tot aşa, în viitor, El va acoperi de glorie
    Galileea neamurilor,
        înspre mare, dincolo de Iordan!
Poporul care umbla în întuneric
    a văzut o mare lumină!
Peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii[a]
    a strălucit o lumină!
Tu ai înmulţit neamul
    şi ai făcut să-i crească bucuria.
Ei se bucură înaintea Ta
    cum se bucură nişte oameni la seceriş
        şi cum se bucură cei care împart o pradă.
Fiindcă jugul ce-i apăsa,
    drugul de pe umerii lor
şi toiagul asupritorului lor,
    le-ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian[b].
Căci orice încălţăminte purtată în învălmăşeala luptei
    şi orice haină tăvălită în sânge
va fi arsă,
    va deveni hrană pentru foc.
Căci un Copil ni s-a născut,
    un Fiu ni s-a dat,
        iar autoritatea va sta pe umerii Săi!
Va fi numit: «Sfetnic minunat[c],
        Dumnezeu puternic, Tată veşnic, Prinţ al păcii.»
Autoritatea Sa va creşte neîncetat
    şi va fi o pace fără sfârşit
        pentru tronul lui David şi împărăţia Sa.
El o va întemeia
    şi o va întări prin judecată şi dreptate,
        de acum şi pe vecie.
Râvna Domnului Oştirilor
    va face lucrul acesta.

Judecata Domnului asupra lui Israel

Stăpânul a trimis un mesaj împotriva lui Iacov;
    acesta va cădea peste Israel;
tot poporul –
    Efraim şi locuitorii Samariei – va şti,
toţi cei care, cu mândrie
    şi aroganţă în inimă, zic:
10 «Au căzut cărămizile,
    dar noi vom zidi cu pietre cioplite!
Sicomorii au fost tăiaţi,
    dar noi îi vom înlocui cu cedri!»
11 De aceea, Domnul i-a ridicat împotriva lor pe vrăjmaşii lui Reţin,
    i-a stârnit pe duşmanii lor:
12 arameii la răsărit şi filistenii la apus;
    cu o gură larg deschisă ei l-au mâncat pe Israel!

Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit,
    iar mâna Sa este încă întinsă.

13 Dar poporul nu s-a întors la Cel Ce îl lovea,
    nu L-a căutat pe Domnul Oştirilor.
14 Aşa că Domnul va tăia din Israel capul şi coada,
    ramura de palmier şi trestia, într-o singură zi.
15 Bătrânii şi demnitarii sunt capul,
    iar profeţii care învaţă minciuni sunt coada.
16 Cei ce conduc acest popor îl duc în rătăcire,
    iar cei ce sunt conduşi de ei sunt pierduţi[d].
17 De aceea Stăpânul nu se va mai bucura de tinerii lor,
    nici nu va mai avea milă de orfanii şi de văduvele lor,
pentru că toţi sunt lipsiţi de evlavie şi ticăloşi,
    toţi spun vorbe de nimic.

Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit,
    iar mâna Sa este încă întinsă.

18 Da! Răutatea arde ca un foc,
    arde mărăcinii şi spinii,
aprinde desişul pădurii
    din care se înalţă un stâlp de fum!
19 Ţara este arsă de furia Domnului Oştirilor,
    iar poporul este ca ceva de pus pe foc.
        Nimeni nu-şi cruţă fratele.
20 Unul jefuieşte din dreapta şi rămâne flămând;
    mănâncă din stânga şi nu se satură;
        fiecare mănâncă din carnea rudeniei sale[e].
21 Manase mănâncă pe Efraim, şi Efraim pe Manase,
    iar împreună mănâncă pe Iuda.

Cu toate acestea, mânia Lui nu s-a potolit,
    iar mâna Sa este încă întinsă.

Footnotes:

  1. Isaia 9:2 Sau: ţara întunericului adânc
  2. Isaia 9:4 Vezi Jud. 7-8
  3. Isaia 9:6 Sau: Minunat, Sfetnic
  4. Isaia 9:16 Sau: induşi în eroare
  5. Isaia 9:20 Sau: din carnea progeniturii sale; sau: din carnea mâinii sale
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes