A A A A A
Bible Book List

Isaia 22 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Profeţie împotriva Ierusalimului

22 O profeţie cu privire la Valea Viziunii.

„Ce vreţi să arătaţi, de v-aţi urcat
    cu toţii pe acoperişuri,
oraş plin de zarvă,
    cetate gălăgioasă şi plină de dezmăţ?
Cei ucişi dintre ai tăi n-au fost răpuşi de sabie,
    nu au murit în luptă.
Toţi conducătorii tăi au fugit împreună,
    însă au fost prinşi fără să se folosească arcul.
Toţi dintre ai tăi care au fost găsiţi, au fost capturaţi împreună,
    deşi fugiseră departe.
De aceea am zis: «Întoarceţi-vă privirile de la mine!
    Lăsaţi-mă să vărs lacrimi amare!
Nu încercaţi să mă mângâiaţi
    pentru distrugerea fiicei poporului meu!»

Căci este o zi de învălmăşeală, de călcat în picioare şi de groază,
    o zi trimisă de Stăpânul, Domnul Oştirilor,
        în Valea Viziunii;
o zi în care se dărâmă ziduri
    şi se strigă după ajutor spre munţi.
Elamul îşi ia tolba cu săgeţi,
    călăreţii, în carele lor de luptă, şi caii înaintează,
        iar Chirul îşi dezveleşte scutul.
Văile tale cele mai alese sunt pline de care,
    iar călăreţii stau pregătiţi de luptă la porţile cetăţii;
        zidurile de apărare ale lui Iuda sunt date la o parte.

În acea zi, aţi căutat
    după arme în Palatul Pădurii,
aţi observat că zidurile Cetăţii lui David
    au multe spărturi
şi aţi adunat apele
    în Iazul de Jos.
10 Aţi numărat casele din Ierusalim
    şi aţi dărâmat o parte din ele pentru a întări zidul.
11 Între zidurile cetăţii aţi făcut un rezervor
    pentru apa din iazul cel vechi
şi nu aţi privit spre Cel Ce a făcut aceste lucruri,
    nici nu aţi ţinut seama de Cel Ce a plănuit demult aceasta.

12 În ziua aceea Stăpânul, Domnul Oştirilor,
    v-a chemat să plângeţi şi să vă jeliţi,
        să vă smulgeţi părul şi să vă îmbrăcaţi în sac.
13 Când colo însă, la voi a fost veselie şi petrecere,
    au fost boi tăiaţi şi oi înjunghiate!
S-a mâncat carne, s-a băut vin şi s-a strigat:
    «Să mâncăm şi să bem,
        căci mâine vom muri!»

14 Domnul Oştirilor mi S-a descoperit, spunându-mi: «Această nelegiuire a voastră nu va fi ispăşită până veţi muri», zice Stăpânul, Domnul Oştirilor.

15 Aşa vorbeşte Stăpânul, Domnul Oştirilor:

«Du-te la acel administrator,
    la Şebna, administratorul palatului, şi spune-i:
16 ‘Ce drept ai tu aici şi pe cine ai tu pe aceste locuri,
    de ţi-ai săpat chiar aici un mormânt,
un mormânt săpat pe înălţime,

un loc dăltuit în stâncă?’»

17 Iată! Domnul e gata să te apuce cu putere
    şi să te arunce de aici, bărbat puternic!
18 Te va înfăşura strâns
    şi te va arunca ca pe o minge,
        într-o ţară întinsă;
acolo vei muri
    şi acolo îţi vor rămâne carele tale frumoase,
        tu, ruşinea palatului stăpânului tău!
19 Te voi da afară din slujbă
    şi vei fi doborât de pe poziţia ta.
20 «În ziua aceea
    îl voi chema pe slujitorul Meu,
        pe Eliachim, fiul lui Hilchia,
21 îl voi îmbrăca cu mantia ta
    şi-l voi încinge cu cingătoarea ta,
        iar autoritatea ta i-o voi da lui.
El va fi un tată
    pentru locuitorii Ierusalimului
        şi pentru Casa lui Iuda.
22 Pe umărul lui voi pune cheia Casei lui David.
    Ce va deschide el, nimeni nu va închide,
        iar ce va închide, nimeni nu va deschide!
23 Îl voi împlânta ca pe un piron într-un loc tare
    şi va fi un tron de onoare pentru familia tatălui său.

24 Vor sprijini pe el toată gloria familiei tatălui său: urmaşii şi vlăstarii, orice vas mic, de la castroane până la ulcioare.

25 În ziua aceea, zice Domnul Oştirilor, ţăruşul împlântat în loc sigur va fi scos; va fi tăiat şi va cădea, iar povara ce se sprijinea pe el va fi doborâtă», căci Domnul a vorbit.“

Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Isaia 22 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

22 Prorocie asupra văii vedeniilor. „Ce este de vă suiţi cu toţii pe acoperişuri, cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă! Morţii tăi nu vor pieri ucişi de sabie, nici nu vor muri luptând. Ci toate căpeteniile tale fug împreună, sunt luaţi prinşi de arcaşi; toţi locuitorii tăi ajung deodată robi, în timp ce o iau la fugă în depărtare. De aceea zic: ‘Întoarceţi-vă privirile de la mine, lăsaţi-mă să plâng cu amar; nu stăruiţi să mă mângâiaţi pentru nenorocirea fiicei poporului meu!’ Căci este o zi de necaz, de zdrobire şi de învălmăşeală, trimisă de Domnul, Dumnezeul oştirilor, în valea vedeniilor. Se dărâmă zidurile şi răsună ţipete de durere spre munte. Elamul poartă tolba cu săgeţi; care de luptători, de călăreţi înaintează; Chirul dezveleşte scutul. Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de care, şi călăreţii se înşiruie de bătaie la porţile tale. Cele din urmă şanţuri de întărire ale lui Iuda sunt silite, şi în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din casa pădurii. Vă uitaţi la spărturile cele multe făcute cetăţii lui David şi opriţi apele iazului de jos. 10 Număraţi casele Ierusalimului şi le stricaţi, ca să întăriţi zidul. 11 Faceţi o cămară între cele două ziduri, pentru apele iazului celui vechi, dar nu vă uitaţi spre Cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeţi pe Cel ce de mult le-a pregătit. 12 Şi totuşi Domnul, Dumnezeul oştirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeţi şi să vă bateţi în piept, să vă radeţi capul şi să vă încingeţi cu sac. 13 Dar iată, în schimb, veselie şi bucurie! Se junghie boi şi se taie oi, se mănâncă la carne şi se bea la vin: ‘Să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri!’ 14 Domnul oştirilor mi-a descoperit şi mi-a zis: ‘Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veţi muri’, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”

Împotriva lui Şebna

15 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: „Du-te la curteanul acela, la Şebna, dregătorul casei împărăteşti, şi zi-i: 16 ‘Ce ai tu aici la tine şi pe cine ai aici, de-ţi sapi aici un mormânt? – El îşi sapă un mormânt sus pe înălţime, îşi scobeşte o locuinţă în stâncă! – 17 Iată, Domnul te va azvârli cu o aruncătură puternică, te va învârti ca pe un ghem. 18 Te va azvârli, te va azvârli ca pe o minge, pe un pământ întins, şi acolo vei muri, acolo vor veni carele tale cele strălucite, tu, ocara casei stăpânului tău! 19 Vei fi izgonit din dregătoria ta şi te va smulge Domnul din locul tău. 20 În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia, 21 îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău şi voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului şi pentru casa lui Iuda. 22 Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide şi când va închide el, nimeni nu va deschide. 23 Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare şi va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. 24 Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său, odraslele alese şi de ocară, toate sculele cele mici, atât lighenele, cât şi vasele. 25 În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat şi va cădea, şi povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit’.”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes