A A A A A
Bible Book List

Ioel 2 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

O oştire de lăcuste

Sunaţi din trâmbiţă în Sion!
    Daţi alarma pe muntele Meu cel sfânt!
Să tremure locuitorii ţării,
    căci vine ziua Domnului!
Este aproape
    acea zi a întunericului şi a negurii,
        acea zi cu nori şi cu întuneric adânc!
Ca zorii care se aştern peste munţi,
    aşa vine o oştire mare şi puternică,
cum n-a mai fost vreodată din vechime
    şi nici nu va mai fi
        în veacurile care vin.

Focul mistuie înaintea lor,
    iar după ei arde flacăra.
Înaintea lor ţara este ca grădina Eden,
    dar după ei rămâne un deşert sterp;
        nimic nu le scapă.
La înfăţişare sunt precum caii
    şi aleargă ca nişte armăsari de luptă[a].
Vin huruind ca nişte care
    şi sar peste vârfurile munţilor;
pocnesc ca o flacără de foc
    ce mistuie pleava.
Ei sunt ca o oştire puternică,
    gata de luptă.

Înaintea lor tremură popoarele;
    toate feţele pălesc[b].
Aleargă ca nişte viteji,
    se urcă pe ziduri ca nişte războinici.
Fiecare îşi ţine drumul lui
    şi nu se abate de pe calea lui.
Nu se înghiontesc unii pe alţii;
    fiecare mărşăluieşte înainte.
Se năpustesc printre săgeţi[c],
    fără a rupe rândurile.
Năvălesc în cetate,
    aleargă pe ziduri,
se urcă pe case
    şi intră prin ferestre ca hoţul.

10 Pământul se cutremură înaintea lor,
    cerurile se zguduie,
soarele şi luna se întunecă,
    iar stelele îşi pierd strălucirea.
11 Domnul Îşi face auzit glasul
    în fruntea oştirii Sale.
Într-adevăr, numeroasă este tabăra Sa
    şi puternici sunt cei ce împlinesc Cuvântul Său!
Da, mare este ziua Domnului
    şi înfricoşătoare! Cine o poate îndura?

Chemare la pocăinţă

12 Totuşi, chiar acum, zice Domnul,
    întoarceţi-vă la Mine cu toată inima,
        cu post, cu plânset şi cu jale.

13 Sfâşiaţi-vă inimile,
    nu hainele!
Întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru,
    căci El este îndurător şi milostiv,
încet la mânie şi plin de dragoste,
    şi-I pare rău când trimite nenorocirea.
14 Cine ştie? Poate se va întoarce cu părere de rău
    şi va lăsa după El o binecuvântare,
un dar de mâncare şi o jertfă de băutură
    pentru Domnul, Dumnezeul vostru.

15 Sunaţi din trâmbiţă în Sion,
    hotărâţi un post,
        vestiţi o adunare sfântă!
16 Strângeţi poporul,
    sfinţiţi adunarea!
Adunaţi bătrânii,
    strângeţi copiii,
        chiar şi pe cei ce sunt alăptaţi!
Să iasă mirele din camera sa,
    şi mireasa din odaia ei.
17 Să plângă preoţii, slujitorii Domnului,
    să plângă între portic şi altar
şi să zică: «Ai milă de poporul Tău, Doamne,
    şi nu-Ţi face moştenirea de ruşine
        sau de pomină între neamuri!
De ce să se zică printre popoare:
    ‘Unde este Dumnezeul lor?’»

Răspunsul Domnului la pocăinţa poporului

18 Atunci Domnul va fi gelos pentru ţara Sa
    şi Îşi va cruţa poporul.

19 Domnul va răspunde poporului Său şi îi va zice:[d]

«Iată, vă trimit grâne, must şi ulei,
    ca să vă săturaţi cu ele;
şi nu vă voi mai face
    de batjocură între neamuri.

20 Voi îndepărta de la voi oştirea din nord,
    o voi duce într-o ţară uscată şi pustie;
avangarda ei o voi alunga spre Marea de Răsărit[e],
    iar ariergarda ei – spre Marea de Apus[f].
Duhoarea ei se va înălţa
    şi mirosul ei greu se va ridica.

Într-adevăr, El a făcut lucruri mari![g]
21     Nu te teme, pământule,
        ci bucură-te şi veseleşte-te!
Într-adevăr, Domnul a făcut lucruri mari!
22     Nu vă temeţi, animale ale câmpului,
        căci păşunile pustiei au înverzit.
Pomii îşi dau rodul,
    iar smochinul şi via îşi dau belşugul.
23 Bucuraţi-vă, copii ai Sionului,
    veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru,
căci El, în dreptatea Lui,
    v-a dat ploaie timpurie[h],
El v-a turnat ploaie din belşug,
    ploaie timpurie şi târzie[i], ca odinioară.
24 Ariile de treierat vor fi pline de grâne,
    iar linurile se vor revărsa de must şi de ulei.

25 Vă voi răsplăti astfel pentru anii
pe care i-au mâncat lăcustele Arbe,
Ielek, Hasil şi Gazam,[j]
    oştirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră.
26 Veţi mânca din belşug şi vă veţi sătura,
    şi veţi lăuda Numele Domnului, Dumnezeul vostru,
        Care a făcut minuni pentru voi.
Poporul Meu nu va mai fi niciodată făcut de ruşine.
27 Veţi şti astfel că Eu sunt în mijlocul lui Israel
    şi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
        şi nu este altul.
Poporul Meu nu va mai fi făcut niciodată de ruşine.

Ziua Domnului

28 După aceea,
    voi turna Duhul Meu peste orice făptură.
Fiii şi fiicele voastre vor profeţi,
    bătrânii voştri vor visa visuri,
        iar tinerii voştri vor avea viziuni!
29 Chiar şi peste slujitori şi slujitoare
    voi turna din Duhul Meu în acele zile.

30 Voi face semne în cer
    şi pe pământ,
        sânge, foc şi coloane de fum.
31 Soarele se va preface în întuneric,
    iar luna în sânge,
        înainte să vină ziua cea mare şi înspăimântătoare a Domnului.»
32 Atunci oricine va chema Numele Domnului
    va fi mântuit!
Căci pe muntele Sion şi în Ierusalim
    va fi mântuirea,
        aşa cum a zis Domnul,
şi printre supravieţuitorii
    pe care îi cheamă Domnul[k].

Footnotes:

 1. Ioel 2:4 Sau: precum cavaleria
 2. Ioel 2:6 Sensul termenului ebraic este nesigur
 3. Ioel 2:8 Sensul termenului ebraic este nesigur
 4. Ioel 2:19 Sau: Domnul a fost gelos pentru ţara Sa / şi Şi-a cruţat poporul. / 19 Domnul i-a răspuns poporului Său şi i-a zis:
 5. Ioel 2:20 Marea Moartă
 6. Ioel 2:20 Marea Mediterană
 7. Ioel 2:20 Sau: se va ridica. / Într-adevăr, ea (cu referire la oştire) a făcut lucruri mari
 8. Ioel 2:23 Sau: v-a dat învăţătorul pentru dreptate (care să vă înveţe dreptatea); probabil un joc de cuvinte intenţionat între moreh (învăţător) şi yoreh (ploaie timpurie)
 9. Ioel 2:23 Sau: ploaie tomnatică şi primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie şi sfârşindu-se în aprilie
 10. Ioel 2:25 Vezi nota de la 1:4
 11. Ioel 2:32 Sau: Domnul, iar printre supravieţuitori / vor fi cei pe care îi cheamă Domnul.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes