58 Isus le-a răspuns:

– Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se fi născut Avraam, Eu sunt[a]!

Read full chapter

Footnotes

  1. Ioan 8:58 Vezi Ex. 3:14 şi nota