Necredinţa fraţilor lui Isus

După aceea, Isus a călătorit prin Galileea. Nu voia să călătorească prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor[a], era aproape. Prin urmare, fraţii Lui I-au zis:

– Pleacă de aici şi du-te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci! Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când caută să devină cunoscut! Dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii!

Căci nici chiar fraţii Lui nu credeau în El. Isus le-a răspuns:

– Timpul Meu n-a sosit încă, dar vouă timpul vă este totdeauna favorabil! Pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu depun mărturie despre ea că lucrările ei sunt rele. Duceţi-vă voi la sărbătoare; Eu (încă)[b] nu Mă duc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul Meu încă n-a sosit pe deplin.

Şi, spunând aceste lucruri, a rămas în Galileea. 10 Însă după ce fraţii Lui au plecat la sărbătoare, S-a dus şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. 11 La sărbătoare, iudeii Îl căutau şi se întrebau: „Unde este Acela?“ 12 Erau multe şoapte[c] în mulţime cu privire la El. Unii ziceau: „Este un om bun!“ Alţii ziceau: „Nu, ci duce în rătăcire mulţimea!“ 13 Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea deschis despre El.

Isus la Sărbătoarea Corturilor

14 Când sărbătoarea era deja la jumătate, Isus S-a dus în Templu şi a început să dea învăţătură. 15 Iudeii se mirau şi se întrebau: „Cum de ştie Acesta atâta învăţătură fără să fi învăţat?!“

16 Isus le-a zis:

– Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Ce M-a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18 Cel ce vorbeşte de la el caută slava lui însuşi; dar cel ce caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat şi în el nu este falsitate. 19 Oare nu v-a dat Moise Legea? Şi totuşi nici unul dintre voi nu respectă Legea! De ce căutaţi să Mă omorâţi?

20 Mulţimea I-a răspuns:

– Ai demon! Cine caută să Te omoare?!

21 Isus le-a zis:

– Am făcut o lucrare şi toţi vă miraţi. 22 Moise v-a dat circumcizia – nu că ea este de la Moise, ci de la patriarhi – şi voi îl circumcideţi pe om în ziua de Sabat. 23 Dacă un om este circumcis în ziua de Sabat, ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, atunci de ce sunteţi furioşi pe Mine pentru că am însănătoşit un om întreg în ziua de Sabat? 24 Nu judecaţi după aparenţe, ci judecaţi cu o judecată dreaptă!

Oamenii se întreabă dacă Isus este Cristosul

25 Atunci unii dintre locuitorii Ierusalimului au zis: „Nu este Acesta Cel pe Care caută ei să-L omoare? 26 Şi iată că vorbeşte deschis, iar ei nu-I zic nimic! Nu cumva conducătorii au ajuns să cunoască într-adevăr că El este Cristosul? 27 Totuşi noi ştim de unde este Omul Acesta; însă când va veni Cristosul nimeni nu va şti de unde este!“[d] 28 Atunci Isus, în timp ce dădea învăţătură în Templu, a strigat: „Mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt![e] N-am venit de la Mine Însumi, ci Cel Ce M-a trimis este adevărat, iar voi nu-L cunoaşteţi! 29 Eu Îl cunosc, pentru că Eu sunt de la El şi El M-a trimis.“ 30 Ei încercau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I venise ceasul. 31 Însă mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Cristosul, va face El mai multe semne decât a făcut Acesta?“

32 Fariseii au auzit mulţimea murmurând aceste lucruri despre El şi, ca urmare, conducătorii preoţilor şi fariseii au trimis nişte gărzi să-L aresteze. 33 Atunci, Isus a zis: „Mai sunt cu voi încă puţin timp, iar apoi plec la Cel Ce M-a trimis. 34 Mă veţi căuta, dar nu Mă veţi găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu puteţi veni.“ 35 Iudeii se întrebau: „Unde urmează să se ducă Acesta, astfel încât noi să nu-L găsim?! Doar nu urmează să se ducă la cei împrăştiaţi printre greci şi să-i înveţe pe greci?! 36 Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a zis: «Mă veţi căuta, dar nu Mă veţi găsi, iar unde voi fi Eu, voi nu veţi putea veni.»?“

Isus, Apa vieţii

37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea mare, Isus S-a ridicat şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea! 38 Cel ce crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, aşa cum zice Scriptura!“[f] 39 Spunea aceasta despre Duhul pe Care urmau să-L primească cei ce cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat, pentru că Isus nu fusese încă proslăvit.

40 Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime ziceau: „Acesta este într-adevăr Profetul!“ 41 Alţii ziceau: „Acesta este Cristosul!“, iar alţii ziceau: „Cum, din Galileea va veni Cristosul?! 42 Nu spune Scriptura că Cristosul va veni din sămânţa lui David[g] şi din Betleem[h], satul de unde era David?“ 43 Aşa că s-a făcut dezbinare în mulţime din cauza Lui. 44 Unii dintre ei voiau să-L prindă, însă nimeni n-a pus mâinile pe El.

Necredinţa conducătorilor religioşi

45 Gărzile s-au întors la conducătorii preoţilor şi la farisei, iar aceştia le-au întrebat:

– De ce nu L-aţi adus?

46 Gărzile au răspuns:

– Niciodată n-a vorbit cineva astfel!

47 Fariseii le-au zis:

– Nu cumva aţi fost duşi şi voi în rătăcire?! 48 A crezut în El vreunul dintre conducători sau dintre farisei?! 49 Însă mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată!

50 Nicodim, cel care venise la Isus mai înainte şi care era unul dintre ei, le-a zis:

51 – Oare condamnă Legea noastră un om înainte să-l asculte şi să ştie ce face?

52 Ei i-au răspuns:

– Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Cercetează şi vei vedea că din Galileea nu se ridică niciodată vreun profet[i]!

Femeia prinsă comiţând adulter

53 (Apoi fiecare s-a dus acasă.

Footnotes

  1. Ioan 7:2 Vezi Lev. 23:33-43; Deut. 16:13-15; Zah. 14:16-19
  2. Ioan 7:8 Cele mai multe şi mai importante mss nu conţin acest cuvânt
  3. Ioan 7:12 Sau: Se discuta mult, în sensul disputei, termenul grecesc tradus cu şoaptă putând fi tradus şi cu ceartă, nemulţumire
  4. Ioan 7:27 Scrierile rabinice din sec. I d.Cr. ne arată că printre iudei nu exista o părere unanimă cu privire la originea lui Mesia; vezi 7:27 şi 7:41-42
  5. Ioan 7:28 Sau, într-un mod care exprimă îndoiala ori ironia: Mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt?
  6. Ioan 7:38 Sau: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine! Şi să bea 38 cel ce crede în Mine! Aşa cum zice Scriptura: «Din inima lui vor curge râuri de apă vie»“; textul biblic la care face Isus referire este dificil de determinat; vezi Is. 44:3; 55:1; 58:11; Zah. 14:8; Eze. 47:1-12
  7. Ioan 7:42 Vezi Ps. 89:4
  8. Ioan 7:42 Vezi Mica 5:2
  9. Ioan 7:52 Unul dintre cele mai importante mss conţine Profetul (vezi Deut. 18:15); fie varianta atestată de acest mss este cea originală, fie conducătorii religioşi au fost atât de furioşi încât au greşit în afirmaţia lor, deoarece profetul Iona era din Galileea, din Gat-Hefer (vezi 2 Regi 14:25)