A A A A A
Bible Book List

Ieremia 6 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Ierusalimul va fi asediat

„Fugiţi din mijlocul Ierusalimului,
    fii ai lui Beniamin!
Sunaţi din trâmbiţă la Tekoa!
    Daţi semnalul la Bet-Hacherem!
Căci din nord se iveşte o nenorocire
    şi o mare distrugere.
O voi distruge pe fiica Sionului,
    cea frumoasă şi delicată,
împotriva căruia vin păstorii cu turmele lor;
    ei îşi întind corturile în jurul ei
        şi fiecare îşi paşte turma în dreptul lui.“

„Pregătiţi-vă s-o atacaţi!
    Ridicaţi-vă! Să înaintăm în miezul zilei!
Dar, vai, ziua se sfârşeşte
    şi umbrele de seară se lungesc.
Ridicaţi-vă! Să înaintăm în timpul nopţii
    şi să-i distrugem palatele!“

„Aşa vorbeşte Domnul:

«Tăiaţi copaci
    şi ridicaţi rampe de asalt împotriva Ierusalimului!
Această cetate trebuie pedepsită,
    căci în ea este numai asuprire!
Aşa cum o fântână îşi revarsă apele,
    tot aşa îşi revarsă şi această cetate răutatea.
Violenţa şi distrugerea răsună din ea.
    Boala şi rana ei sunt pentru totdeauna înaintea Mea.
Ia învăţătură, Ierusalime,
    ca nu cumva să Mă înstrăinez de tine
şi să te prefac într-un pustiu,
    într-o ţară de nelocuit.»“

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:

«Să culeagă rămăşiţa lui Israel
    aşa cum se culege via.
Puneţi mâna pe ea,
    aşa cum pune culegătorul mâna pe mlădiţe.»

10 Cui să-i vorbesc şi pe cine să înştiinţez
    ca ei să asculte?
Iată, urechile le sunt astupate[a]
    şi nu pot lua aminte.
Cuvântul Domnului este privit cu dispreţ
    şi nu-şi găsesc plăcerea în el.
11 Eu însă sunt aşa de plin de mânia Domnului
    încât n-o mai pot ţine în mine.

«Toarn-o peste copilul de pe uliţă,
    peste tinerii adunaţi laolaltă,
căci şi bărbatul, şi soţia sa vor fi luaţi,
    şi bătrânul, şi cel încărcat de zile.
12 Casele lor vor trece în stăpânirea altora,
    împreună cu terenurile şi soţiile lor,
căci Îmi voi întinde mâna
    împotriva locuitorilor ţării, zice Domnul.
13 De la cel mai mic până la cel mai mare,
    toţi sunt lacomi de câştig;
de la profet până la preot,
    toţi înşală.
14 Ei leagă în mod uşuratic
    rana poporului Meu,
zicând: ‘Pace, pace!’,
    când nu este pace.
15 Dar se ruşinează ei oare când săvârşesc vreo urâciune?
    Nu, nu le e ruşine deloc
        şi nici nu ştiu să roşească.
De aceea, vor cădea împreună cu cei ce cad;
    vor fi răsturnaţi când îi voi pedepsi, zice Domnul.»“

16 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Staţi la răspântii şi priviţi!
    Întrebaţi care sunt cărările cele vechi,
unde este calea cea bună; apoi umblaţi pe ea
    şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
        Dar ei spun: ‘Nu vrem să umblăm pe ea!’
17 Am pus păzitori peste voi.
    Luaţi aminte la sunetul trâmbiţei!
        Dar ei spun: ‘Nu vrem să luăm aminte!’
18 De aceea, ascultaţi, neamuri,
    şi priviţi ce li se va întâmpla,
        voi, martori!
19 Ascultă şi tu, pământule!
    Iată, voi aduce peste poporul acesta nenorocirea,
        rodul planurilor lui,
pentru că nu a luat aminte la cuvintele Mele
    şi a respins Legea Mea.
20 Ce nevoie am Eu de tămâia care vine din Şeba
    sau de trestia plăcut mirositoare, care vine dintr-o ţară îndepărtată?
Nu accept arderile voastre de tot
    şi nu-Mi plac jertfele voastre.»“

21 „De aceea, aşa vorbeşte Domnul:

«Voi pune înaintea acestui popor pietre de poticnire
    în care se vor împiedica atât părinţii, cât şi copiii,
        atât vecinul, cât şi prietenul său, şi vor pieri.»“

22 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Iată, vine un popor
    din ţara de nord;
un mare neam este stârnit
    de la marginile pământului.
23 Ei sunt înarmaţi cu arc şi suliţă;
    sunt cruzi şi fără milă.
Glasul lor urlă ca marea înfuriată;
    sunt călare pe cai şi gata de luptă.
Ei vin ca un războinic împotriva ta,
    fiică a Sionului.»“

24 „Am auzit veşti despre ei
    şi mâinile ne slăbesc;
ne cuprinde chinul,
    ne apucă durerea ca pe o femeie care naşte.
25 Nu ieşiţi pe câmpuri
    şi nu umblaţi pe drumuri,
căci acolo este sabia duşmanului,
    iar teroarea este pretutindeni.
26 Fiica poporului meu, acoperă-te cu un sac
    şi rostogoleşte-te în cenuşă.
Plângi amarnic,
    ca după singurul tău fiu,
căci pe neaşteptate
    va veni pustiitorul peste noi.“

27 „Te făcusem un examinator[b],
    un rafinor printre cei din poporul Meu,
ca să-i cunoşti
    şi să le cercetezi calea.
28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi,
    gata să bârfească.
Sunt bronz şi fier;
    toţi sunt nişte corupţi.
29 Foalele suflă năprasnic
    şi plumbul este topit de foc,
dar rafinorul curăţă degeaba;
    cei răi nu sunt înlăturaţi.
30 Sunt numiţi argint lepădat,
    căci Domnul i-a lepădat.“

Footnotes:

  1. Ieremia 6:10 Lit.: necircumcise
  2. Ieremia 6:27 Cu referire la cel ce încearcă metalele
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes